Tjänsteprodukter

Landsvägslogistik

Landsvägslogistik är en kostnadseffektiv lösning då behovet av transportkapacitet växlar eller det är svårt att uppskatta det på förhand.

Landsvägstransport är en ypperlig lösning också när transportbehovet är säsongs- eller projektbetonat.


Regelbunden landsväglogistik

Den regelbundna landsvägslogistiken är en fungerande och lönande lösning då transporttidtabellerna och transportmängderna kan förutses.

Systematik gör verksamheten effektivare, garanterar transportkvaliteten och gör det möjligt att inlemma transporten som en del i kundens leveransprocess.

En regelbunden och konstant service samt ett utnämnt transportplanerarteam är en garanti för kvalitet och punktlighet i de tidtabellsenliga transporterna.


Helhetsstyrd landsväglogistik

I den helhetsstyrda landsvägslogistiken har transporterna friktionsfritt integrerats i kundens leveranskedja.

Med ett engagerat samarbete, integrerade datasystem och aktiv utveckling av de gemensamma processerna uppnås stora helhetsfördelar.

Tillsammans med kunden bygger vi upp logistiska lösningar, utvecklar rutiner och transportmaterielalternativ och säkerställer att logistiklösningarna stöder kundens affärsverksamhet.

Den helhetsstyrda landsvägstransporten tillför kunden mervärde.