Kansainvälinen maantielogistiikka

Internationell landsvägslogistik

Vi transporterar pålitligt och effektivt del- och hellasttransporter och styckegods på internationella landsvägar.

I den internationella landsvägslogistiken går vi under namnet Transpoint International.

Vi erbjuder dagliga standardtidtabeller till Ryssland, Baltikum, centrala Östeuropa och ända till Turkiet.

Vi har kunniga chaufförer och fungerande materiel även för värmereglerade transporter och specialtransporter.

Utöver transport tar vi även hand om förtullnings-, lager- och speditionstjänster enligt kundernas behov. Läs mer om våra heltäckande tilläggstjänster.

Personlig betjäning av en egen kontaktperson säkerställer transportens kvalitet och smidighet.

Internationella landsvägstransporter kan även kombineras med inrikes landsvägstransporter och järnvägstransporter.


Tjänsterna i korthet:

  • Styckegods-, dellast- och hellasttransporter
  • Daglig trafik mellan Finland, Ryssland, östeuropeiska länder och Turkiet.
  • Värmereglerade transporter, specialtransporter och transporter av farliga ämnen
  • Kan kombineras med järnvägstransporter och nationella landsvägstransporter och kompletteras med mervärdestjänster