Kansainvälinen maantielogistiikka

Internationell landsvägslogistik

 

På internationella landsvägar transporterar vi fulla laster från Finland till Ryssland och tillbaka med egen materiel och materiel från långvariga partner.

Inom den internationella landsvägstrafiken är vi verksamma under namnet Transpoint International. 

Våra förare är kompetenta och vår materiel fungerande. I transporterna använder vi trailrar med två nivåer som är klassificerade för ADR- och livsmedelstransporter.

Utöver transporter sköter vi också förtullnings-, lagrings- och speditionstjänster enligt kundens behov på båda sidorna av gränsen. Läs mer om våra täckande tilläggstjänster.

Utöver transport tar vi även hand om förtullnings-, lager- och speditionstjänster enligt kundernas behov. Läs mer om våra heltäckande tilläggstjänster.

Personlig service med en egen kontaktperson säkerställer transporternas kvalitet och flexibilitet.

Internationella landsvägstransporter kan även kombineras med inrikes landsvägstransporter och järnvägstransporter.


Tjänsterna i korthet:

  • Hellasttransporter (FTL)
  • Temperaturreglerade transporter, specialtransporter och transporter av farliga ämnen
  • Kan kombineras med järnvägstransporter och inrikes landsvägstransporter samt kompletteras med mervärdestjänster

Transportbeställningar till adressen kuljetustilauksetRU@vrtranspoint.com

Ytterligare information om våra Ryssland-transporter finns på de landspecifika sidorna.