Rautatielogistiikka

Järnvägslogistik

Vi transporterar massgods längs Finlands järnvägar och i Rysslandstrafiken. Till våra tjänster hör främst exportindustrins produkt- och råvarutransporter.

Vi betjänar industrins branscher, från skogsindustrin till metallindustrin. Bland vår mångsidiga materiel hittar man de bäst lämpade vagnarna för alla transportbehov.

Vi är våra kunders långvariga och strategiska partner. Erfarenhet och goda nätverk är vår styrka både inrikes och internationellt.

Utöver transporter erbjuder vi en enhetlig leveranskedja med tilläggstjänster.  Vi sköter till exempel planeringen av transporter, lastning och lossning av lass och alla handlingar som behövs.

Våra järnvägstransporter kan även flexibelt kompletteras med biltransporter i Finland och på de internationella landsvägarna.


Tjänsterna i korthet:

  • Järnvägstransporter i Finland och i Rysslandstrafiken
  • Mångsidig materiel för både varu- och råvarutransporter
  • Omfattande erfarenhet av bästa praxis inom järnvägslogistik
  • Långvariga relationer med Rysslands järnvägar
  • Heltäckande tilläggstjänster som kompletterar transporten