idänliikenne

Östtrafik  

Vi är en erfaren och kunnig partner för storindustrin inom järnvägstransporter i östtrafiken. Tack vare vår expertis kan vi effektivisera de gränsöverskridande leveranserna. 

Vi tillhandahåller våra kunder mångsidiga export-, import- och transittransporter inom järnvägslogistik jämte tilläggstjänster.

Vi sköter som en enda aktör logistiken för hela kedjan från kunden till destinationen inom trafiken mellan Finland, Ryssland och övriga OSS-området – och vid behov även ända till Kina. Tågrutten som håller på att utvecklas via Ryssland till Kina påskyndar transport av massgods mellan Finland och Asien.

Helhetsservicen kan omfatta inrikes järnvägs- och landsvägstransporter och järnvägs- och landsvägstransporter i OSS-området. Vi tillhandahåller även speditionstjänster, lagrings- och terminaltjänster, lastnings- och lossningstjänster samt hamnoperationer. Vi anpassar lösningarna efter kundens behov.

Vi har även en lång erfarenhet av transport av farliga ämnen (TFÄ) samt specialtransporter.

Vi har bra nätverk och långvariga relationer till Rysslands järnvägar (RZD), vagnoperatörer samt andra samarbetspartner inom östtrafiken.

Vårt breda kundunderlag omfattar till exempel stora industriföretag med internationell verksamhet, hamnoperatörer, importörer och speditörer.

Vår styrka – yrkeskunnig planering

En sakkunnig planering av transporter gör det möjligt att genomföra pålitlig och punktliga leveranser. Vi optimerar tågsammansättningarna och ser till att godsvagnarna cirkulerar effektivt i Finland.

Vi tar i beaktande åtgärder vid kundens avgångs- och destinationsort, såsom växling samt randvillkoren för lastning och lossning.

Trafiken mellan Finland och Ryssland sköts med vagnar som registrerats i OSS-länderna, och vid planeringen tar vi alltid i beaktande materielens egenskaper.

Det riksomfattande stomtransportsystemet möjliggör såväl heltågstrafik som effektiv transport av vagngrupper på bannätet i Finland. I den reguljära stomtrafiken består tågsammansättningarna av flera kunders vagnar.

Pålitliga och punktliga transporter samt hantering av undantagssituationer hör till våra styrkor. Vi kan reagera flexibelt på förändrade förhållanden och volymer tack vare vår mångsidiga materiel och yrkeskunniga personal.

Det går snabbt att hitta lösningar till förändrade situationer genom att direkt kontakta vår språkkunniga personal vid de olika serviceställena.

Högklassig och pålitlig transitrutt

Den inhemska exportinfrastrukturen som utvecklats för industrin betjänar även transittrafiken. Vi tillhandahåller våra kunder en konkurrenskraftig transitrutt.

Vi samarbetar på ett enhetligt sätt med hamnar, hamnoperatörer, speditörer och myndigheter i Finland.

Fördelen med Finland är ett mångsidigt hamnnätverk och hamnarnas tillgänglighet via järnvägarna. Transithamnarnas tekniska nivå är hög. De finländska hamnarna har även bra och regelbundna fartygsförbindelser till Europa.

Fördelarna med att transportera produkter och råvaror via Finland är dessutom en stabil verksamhetsmiljö, en förutsebar prissättning för kunden samt en fungerande bantrafik.

Vi ser till att bantrafiken fungerar smidigt tillsammans med myndigheterna och Rysslands järnvägar. Vi har även tagit i bruk avancerade digitala lösningar för informationsutbyte då man sammanställer den nödvändiga dokumentationen.

Det är i vårt gemensamma intresse att utveckla bannätet i Finland med tanke på behovet hos exporttrafiken och järnvägstransporten i österled.

Vi förbättrar kontinuerligt våra prestationer och tjänster. Vi kartlägger även aktivt möjligheterna att transportera nya produkter inom den gränsöverskridande export-, import- och transittrafiken.

Finnlog – importträd från Ryssland med en ny tjänstemodell

Vi söker aktivt tillväxt från nya områden, stärker vår konkurrenskraft och vill betjäna våra nyckelkunder ännu bättre. VR Group har grundat ett dotterbolag i Ryssland som agerar i importtrafiken mellan Ryssland och Finland.

Finnlog opererar vagnar i Ryssland, tar hand om underhållsavtal samt ansvarar operativt för att planera och styra användning av vagnar på Rysslands sida.

Nu hyr Finnlog vagnar till importträdtrafiken till finska skogssektorns företag. Vårt mål är att expandera verksamheten också till andra produktgrupper.