Raakapuu

Råvirkeslogistik

Vår råvirkeslogistik baserar sig på skogsindustrins riksomfattande transportsystem.

Vi erbjuder lösningar som stöder våra kunders businesstrategi och kontroll av leveranskedjan och vilka skräddarsys enligt kundens behov.

Våra kunder betjänas av de egna toppexperterna i planering av råvirke, kundbetjäning och utveckling av affärsverksamhet, och de drar nytta av vår erfarenhet av bästa branschpraxis.

Transporterna samt vagnarnas lastnings- och lossningstider planeras enligt kundens tidtabellskrav och förändrade behov.

Grunden för den inhemska servicen är avgångsområdena, terminalerna och lastplatserna. För de inhemska transporterna använder vi vår egen vagnmateriel, som utvecklats för råvirkestransporter.

Vår kännedom om Ryssland och vårt lokala samarbetsnätverk ger också bakgrundsstöd för kundernas internationella verksamhet. Vi betjänar våra kunder i importtransporter och med mervärdestjänster i anslutning till dem.