Erikoiskuljetus

Special och projekttransporter

VR Transopoint har lång erfarenhet av specialtransporter i Finland och i trafiken till Ryssland (samt OSS-länderna).

Vårt kunnande vad gäller materiel, lastningar och säkrande av lasten samt det långa samarbetet med de ryska järnvägarna garanterar att transporten av även de mest krävande transportenheterna sker säkert och smidigt.

Stora, tunga laster av olika format sker ekonomiskt och säkert på räls som specialtransporter. I många fall är tåg tekniskt sätt det bästa transportmedlet för specialtransporter.

Specialtransporterna sköts även smidigt till Ryssland. Järnvägsspårvidden i Finland är nästan den samma som i Ryssland och övriga OSS-länder. Godset överskrider gränsen utan omlastningskostnader eller boggiebyten, smidigt och snabbt.

Special- och projekttransporter exporteras per järnväg i allt större utsträckning som stora helheter. Vi planerar projekten som helheter och gör upp det nödvändiga dokumenten enligt principen för integrerad tjänst.