Tjänsteprodukter

Vagnsgrupp

Vagnsgrupp är den riktiga och flexibla lösningen då mindre partier än ett heltåg ska transporteras. Vagnsgrupp lämpar sig typiskt för partier på 300-600 ton.

Vagnsgrupp är en del av vårt stomtransportsystem och den kan beställas skilt för varje försändelse.


Regelbunden vagnsgrupp

Regelbunden vagnsgrupp är en effektiv och ekonomisk lösning för regelbundna mindre partier som inte kräver heltåg.

Tjänsten är en förnuftig och ekonomisk lösning då ungefär 300-600 tons regelbundna partier ska transporteras och transportfrekvensen, avståndet och storleken på partierna kan förutses.

Regelbunden vagnsgrupp är en del av vårt stomtransportsystem. Systematik och regelbundenhet garanterar en rätt dimensionerad transportkapacitet.


Heltåg

Heltåg är ett tåg som trafikerar mellan två platser och vars hela kapacitet enligt avtal står till kundens förfogande, t.ex. tre dagar i veckan.

Det är en flexibel och ekonomisk lösning för transport av större partier. Tågets tidtabeller planeras så att de motsvarar de behov som ställs av kundens affärsverksamhet och produktion.

Heltågets flexibilitet ger möjlighet att ändra på tågets sammansättning, dvs. olika antal vagnar på olika dagar. Lämplig vagnsmateriel för godset, som ska transporteras, reserveras för tåget.


Pendeltåg

Pendeltåg är ett tåg som regelbundet trafikerar mellan två platser utan mellanhanteringar och vars hela kapacitet står till kundens förfogande. Pendeltåg är en flexibel och ekonomisk lösning för regelbunden transport av större partier.

Pendeltågets regelbundenhet gör det möjligt att maximalt skräddarsy materielen enligt kundens krav. Pendeltåg kan också sammanlänkas till en del av företagets produktionsprocess, till exempel inmatning av råvaror.

Pendeltrafiken planeras så att den motsvarar de behov som ställs av kundens affärsverksamhet och produktionsprocess.