Kundbranscher

Råvaru- och produkttransporterna inom olika branscher kräver olika logistiklösningar. I fokus står insikten i kundens affärsverksamhet samt förståelsen för individuella behov och hela logistikkedjan.

Våra kunder består av inhemska och internationella skogs-, metall- och kemiindustriföretag samt stora och medelstora företag. Speditörer och andra aktörer inom logistikbranschen är också viktiga kundgrupper.

Vi erbjuder järnvägs- och landsvägstransporter som kan kombineras på ett flexibelt sätt. Transporterna kompletteras av mångsidiga tilläggstjänster från planering till lagring. Vid behov tar vi hand om hela logistikkedjan med tilläggstjänster ända från fabriken till hamnen.