Återvinningsindustrin

VR Transpoint är en registrerad transportör av återvinningsprodukter.

Vi transporterar och samlar upp återvinningsmaterial, allt från avfallspapper till metaller och EE-produkter:

  • Återvinningsmetaller
  • El- och elektronikapparater (EE)
  • Avfallspapper, papp och kartong
  • Energiavfall och biobränslen
  • Batterier och farligt avfall
  • Plast
  • Byggnadsavfall
  • Återvinningsråvaror

Vi hämtar el- och elektronikapparater både från elektronikaffärer och uppsamlingsplatser och levererar dem till avfallshanteringsanläggningar. Vi transporterar avfallspapper antingen som lösgods eller balat från regionala insamlingsföretag.

Återvinningsindustrins utrustning är väldigt mångsidig med flera olika slags lossningsanordningar. Vi har också över 300 egna kroklyftar med vilka nästa allt slags lösgods kan transporteras.

Vi transporterar också olika slags farliga ämnen, såsom våtcellsbatterier Då det gäller dessa transporter ser vi alltid till att chaufförerna och transportmaterielen är lämpliga för transporterna i fråga.