Byggnadsindustrin

VR Transport transporterar byggnadsindustrins produkter direkt till byggplatsen eller till återförsäljaren både då det gäller småhusbyggen och större byggprojekt.

Till byggproduktgruppen hör bland annat:

  • isoleringsmaterial, tegel, murbruk
  • byggskivor för väggar och tak
  • färdiga huspaket
  • betongelement, -skivor och -balkar för botten- och väggkonstruktioner
  • Lätt grus, kross och övriga råmaterial

Våra transportplanerare planerar de skräddarsydda lasterna enligt industrin, utrustningen och byggplatsen.

Informationshanteringen på industrins order- och leveranssystem i realtid förser fabriken för produktion, planeraren för styrning och byggaren med uppgifter allt ifrån byggprojektets planeringsskede.

Vi sköter om byggnadsindustrins transporter med en mångsidig materiel vari ingår olika lastutrymmeslösningar och lasthanteringsutrustning samt lyftkranar och lyftanordningar av olika storlek.

Våra chaufförer har arbetssäkerhetskort och ett personkort med skattenummer, som krävs av byggnadsindustrin.