Den kemiska industrins transporter

Den internationella trafiken österut har en stor betydelse för den kemiska industrins transporter. Vi sköter internationella transporter pålitligt och effektivt.

Regelbundna heltåg utvecklas för råvaror som importeras från Ryssland. Därmed kan punktlighet och effektiv vagnsomsättning garanteras.

Förutom transporter erbjuder vi importspeditionsservice, ICT-tjänster som garanterar god kommunikation samt kompletterande tjänster i samband med returnering av vagnarna.

De ryska importvagnarnas skick och tankvagnarnas fyllnadsgrad säkras genom

  • en viktgranskning per vagn
  • En ankomstsgranskning som utförs på en inspektionsbrygga och på marken.

Transporternas säkerhet kontrolleras också med hjälp av varmgångsdetektorer som varnar för överhettning av vagnens lager. Sådana finns på alla huvudbanor.

Den kemiska industrins inhemska transporter baserar sig på ett transportsystem som utvecklats i samråd med kunden. Det optimerar effektiviteten i hela transportkedjan, från lastning till lossning.

Vår vagnsmateriel har utvecklats på basen av kundernas behov. I den internationella trafiken erbjuds transportlösningar för de mest krävande ämnena via vårt nätverk av samarbetspartners.