Metallindustrins transporter

VR Transpoint är en urstark logistikpartner för metallindustrin.

I gruv- och basmetallindustrins råvarutransporter utnyttjas den effektiva järnvägstrafiken då stora partier ska transporteras.

Med landsvägstrafikens tjänster kompletteras metallindustrins transportnät. Biltransporterna gör det också möjligt att levererar produkterna till den slutliga kunden.

Leveransmodellerna skräddarsys alltid i samråd med kunden så att de passar kundens leveransprocesser.

Metallindustrins produkttransporter använder sig av systemtransportmodeller som möjliggör en effektiv transportkedja av hög kvalitet med materiel som är speciellt designat för metallindustrins behov.

Med det kundanpassade transportsystemet kan leveransprocesserna från produktionslinje till mottagare optimeras. Till VR Transpoints sortiment av tjänster hör vid behov även en övergripande logistisk styrning och operation som innehåller bl.a. transportplanering, lagring och spedition.

De internationella transportlösningarna skräddarsys i samarbete med vårt partnernätverk i enlighet med transportbehoven.