Skogsindustrins transporter

VR Transpoint har en lång historia som transportör för skogsindustrin transportör vilket garanterar en fungerande logistik.

VR Transpoint är en mångsidig logistikpartner för den kemiska och mekaniska skogsindustrin. Den långsiktiga utvecklingen tillsammans med kunderna från skogsindustrin har skapat moderna och flexibla leveransprocesser.

I järnvägstrafiken fokuserar man på regelbundna stora volymer i transporterna från produktionsanläggningen till hamnarna och mellan produktionsanläggningarna.

I landsvägstrafiken sköts skogsindustrins direkta kund- och hamnleveranser som hel- eller dellaster.

Skogsindustrins transporter omfattar bl.a. följande:

  • Transporter av produkter: papper, kartong och cellulosa, sågvaror och skivprodukter
  • råvarutransporter: bl.a. kaolin, flis och råvirke

Järnvägsmaterielen har utvecklats på basen av kundernas behov. Den mångsidiga vagnsparken lämpar sig väl för såväl råvaror som färdiga produkter.

Flera olika användningsmöjligheter för lastbilsparken, synergi i tur- och returtransporterna av fasta och lösa produkter samt effektiva leveransprocesser möjliggörs med olika materiellösningar i landsvägstrafiken.