Logistikens tilläggstjänster

Vi erbjuder ett omfattande utbud tilläggstjänster inom logistiken som kompletterar våra järnvägs- och landsvägstransporter.

Vi skapar en skräddarsydd, flexibel och effektiv logistiktjänst tillsammans med vår kund. Kunden kan överlåta hela leveranskedjan på vårt ansvar.


Lager- och terminaltjänster

Våra terminaler finns i Kouvola och Riihimäki. Tjänsterna omfattar alla verksamheter från godshantering till rapportering.

Med hjälp av mellanlager kan vi samla ihop godspartier som anländer både med lastbil och med tåg och effektivt vidarebefordra dem.

Terminalerna kan också fungera som tullager. Exportspedition och förtullning samt uppgörande av fraktsedlar kompletterar lagertjänsterna.


Planeringstjänster

Våra planeringstjänster garanterar att våra kunder erbjuds de effektivaste transporterna, både på järnväg och på landsväg. 

Med hjälp av planeringstjänsten kan kontrollen av transportkapaciteten förbättras, transporternas effektivitet optimeras och transporternas leveranssäkerhet garanteras. Om så önskas kan vi ansvara för kundens hela transportplanering.

Den bästa integreringen och de bästa slutresultaten uppnås då våra planerare arbetar i kundens lokaliteter och nät som en naturlig del av kundens organisation. Då förenas de två parternas kunnande och kunskap.


Förtullnings- och speditionstjänster

Vi erbjuder våra kunder förtullnings- och speditionstjänster som kompletterar de internationella transporterna. Vi är en pålitlig AEO-aktör vilket möjliggör förenklat tullförfarande. Våra tjänster omfattar alla dokumenteringstjänster för export-, import- eller transittransporter, till exempel:

  • järnvägsfraktsedlar
  • lastbilsfraktsedlar
  • tullhandlingar
  • exportdokument
  • importspedition

Lastnings- och lossningstjänster

Som en del av vår helhetsservice erbjuder vi den enskilda kunden också lastning och lossning.