CET

Cargo East Terminal (Kouvola)

Terminalen i Kouvola som förenar järnvägs- och landsvägstransporterna fokuserar på att betjäna exportindustrins behov.

Cargo East Terminal (CET) ligger i logistikens knutpunkt i Kouvola. I terminalen lagras och samlas exportindustrins produkter.

Cargo East Terminal betjänar som export- och importterminal både mellan CIS-länderna och i massgodsleveranser mellan Europa och Finland.

Vi erbjuder en helhetsservice från avgångsplats till destination. Vi transporterar produkter från fabriken till terminalen med bil eller tågvagnar inom landet. Från terminalen fortsätter produkterna antingen med bilar eller internationella tågvagnar.

I terminalen finns det möjlighet att förena eller dela upp olika godsströmmar till en enda leveranssats. Förutom mellanlager hör bl.a. godsets hantering, återförpackning, lagerbokföring samt spedition och förtullning till tjänster som erbjuds.


Godshantering

Papper, cellulosa, faner, sågvaror, gods på lastpallar, storsäckar och stålrullar hör till de vanligaste produkter som hanteras.

Cargo East Terminal har motviktstruckar med vilka produkter som väger upp till 4,5 ton kan hanteras. Det finns också en 30 tons traverskran med vilken de är möjligt att hantera produkter från öppna vagnar till trailers eller vice versa.

Till godshanteringen hör också att lasten säkras i enlighet med kundens krav, om det sedan är fråga om en container eller en järnvägsvagn som lastas med exportgods till öst.


Lagerhållning

Terminalens yta är 25 000 m2 som är halvvarm. Cargo East Terminal har 24 ramper för lossning av långtradare från bakändan och en sidolastnings-/lossningsramp inne i terminalen som långtradarna kan köra in till. Det finns ca 450 m järnvägsspår inne i terminalen.

Vår terminal fungerar även som ett tullager och Cargo East Terminal har också ett av tullen utfärdat AEO-tillstånd. Lagerbokföring, rapportering, inventarier och uppgörande av fraktsedlar sköter vi med vårt lagersystem (WMS) som kan kopplas till kundens system via EDI-förbindelse.

Kunden har också möjlighet att disponera sina produkter via extranet och där till exempel se lagersaldon, skriva ut fraktsedlar eller göra bokningar från Cargo East Terminal till slutkunden.


Speditionstjänsterna

Cargo East Terminal erbjuder sakkunninga, flexibla och noggranna speditionstjänster. Vår service omfattar alla dokumentationstjänster som hör till export- eller transittransporter:

  • järnvägsfraktsedlar
  • bilfraktsedlar
  • tulldokument
  • exportdokument
  • Importspedition