Fem miljölöften 

Även om tåget redan är det grönaste valet finns det alltid mer vi kan göra. Därför har vi gett fem miljölöften för åren 2013–2020.

Framåt genom att spara energi

Mål: Förbättra energieffektiviteten i passagerartrafiken och järnvägslogistiken med 20 %
Mätare: Energiförbrukningen i megajoule per person- eller tonkilometer

Situationen 2012: 0,45 MJ/pkm, 0,20 MJ/tkm
Situationen 2013: 0,44 MJ/hkm, 0,19 MJ/tkm
Situationen 2014: 0,43 MJ/hkm, 0,18 MJ/tkm
Situationen 2015: 0,40 MJ//hkm, 0,18 MJ/tkm
Situationen 2016: 0,39 MJ//hkm, 0,17 MJ/tkm

Mer förnybar energi

Mål: Andelen förnybar energi av hela VR-koncernens energiförbrukning är över 60 %
Mätare: Procentandel förnybar energi av all energi som koncernen förbrukar

Situationen 2012: 53 %
Situationen 2013: 54 %
Situationen 2014: 56 %
Situationen 2015: 61 %
Situationen 2016: 61 %

För ett rent land och ett rent landskap

Mål: Inga betydande läckor som förstör jordmånen inträffar vid transport av farliga ämnen och användning av kemikalier. Andelen som i kundnöjdhetsundersökningen svarar att de är nöjda med renheten är minst 85 %
Mätare: Antal små och betydande läckor, andel nöjda (%) av dem som svarat på frågor om renhet i kundnöjdhetsundersökningen

Situationen 2012: inga betydande läckor, andel nöjda 80 %
Situationen 2013: inga betydande läckor, andel nöjda 81 %
Situationen 2014: inga betydande läckor, andel nöjda 82 %
Situationen 2015: inga bytydande läckor, andel nöjda 83 %
Situationen 2016: inga bytydande läckor, andel nöjda 81 %

Mindre förbrukning, mer återvinning

Mål: Andelen avfall som hamnar på avstjälpningsplatsen är under 15 % av den totala mängden avfall
Mätare: Procentandel avfall som hamnar på avstjälpningsplatsen av den totala mängden avfall (exkl. skrotning)

Situationen 2013: 24 %
Situationen 2014: 11 %
Situationen 2015: 10 %
Situationen 2016: 6 %

Det grönaste valet

Mål: Antalet personer som anser att VR:s verksamhet är miljövänlig ökar med två procentenheter
Mätare: Procentandel i undersökning om företagets image som anser att VR är miljövänligt

Situationen 2013: 69 %
Situationen 2014: 71 %
Situationen 2015: 69 %
Situationen 2016: 69 %