VR Track

VR Track är den största järnvägsbyggaren och ett av de största byggföretagen och projekteringsbyråerna inom infrastruktur i Finland.

Våra tjänster täcker ett infrastrukturprojekts hela livscykel: projektering, byggande och underhåll, materiel- och materialtjänster samt internationella verksamheter. Vi är även en viktig leverantör av järnvägsmaterial. Vi utvidgar våra kunskaper inom nya områden och satsar bland annat på elkonstruktion och byggande av spårvägar.

Vår största kund är Trafikverket. Vi betjänar staten, kommuner samt bland annat hamnar och industriföretag. Vi är även med i flera allianser inom infrastruktur och utvecklar projekten i en allt produktivare och högklassigare riktning. I och med alliansprojekten för spårvägen i Tammerfors och Spårjokern i huvudstadsregionen planerar och bygger vi även spårvägar.

Vi utnyttjar den erfarenhet av elkonstruktion och säkerhetsanordningar som vi fått genom att bygga järnvägssystem till exempel vid underhåll av stamnätet och elstationerna samt inom vägtelematik.

Vi arbetar med projektering av infrastruktur och bygger och underhåller järnvägar förutom i Finland även i Sverige.

Våra konkurrensfördelar är unik, övergripande kompetens inom branschen, erfarenhet samt projektstyrning av stora entreprenader.