Uusia ratkaisuja kiertotalouden logistiikkaan

28.11.2017

Sekä kierrätyksessä että kierrätyslogistiikassa on vielä paljon tekemistä ja kehitettävää, sanoo VR Transpointin maantielogistiikan kuljetuspäällikkö Juha-Pekka Kuusisto. Hyvä esimerkki uusista toimintaa tehostavista ja ympäristöä säästävistä ratkaisuista on 33-metrinen HCT-yhdistelmä, jolla VR Transpoint kuljettaa metalliromua Tahkoluotoon.

Juha-Pekka Kuusisto rekrytoitiin vahvistamaan VR Transpointin kierrätyslogistiikan osaamista. Samalla maantielogistiikan organisaatiota uudistettiin niin, että suurten massojen irtotavarakuljetukset eli kierrätys- ja kaivosteollisuuden logistiikka yhdistettiin omaksi kokonaisuudekseen.

Aloitit kierrätys- ja kaivosteollisuuden kuljetuspäällikkönä 8. toukokuuta. Mitä työhösi kuuluu?

Vastaan omien asiakkaitteni kuljetustuotannosta ja toimin kuljetustiimin esimiehenä. Työtehtäviini kuuluu muun muassa hinnoittelua sekä kustannus- ja kannattavuuslaskentaa. Teen myös kehitystyötä tuomalla uutta näkökulmaa vakiintuneisiin toimintatapoihin.

Miltä uusi työpaikka on tuntunut?

Mahtavalta! On ollut ilo tehdä töitä yhdessä osaavien ja sitoutuneiden tekijöiden kanssa. Meillä on hyvä porukka – pystymme varmasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ammattitaitoisesti ja turvallisesti.

Miksi kierrätyslogistiikka ja kiertotalous kiinnostavat?

Näen, että kiertotalous on vahvasti kasvava alue, mutta se on vielä monella tapaa lapsenkengissä. Sekä kierrätyksessä että logistiikassa on vielä paljon tekemistä ja kehitettävää.

Mitä hyötyjä asiakkaat saavat on uusista teknisistä ratkaisuista kuten HCT-yhdistelmästä?

Haluamme olla edelläkävijä logistiikkapalvelujen tarjoamisessa. Suuren kapasiteetin HCT-yhdistelmä on pilottiprojekti, jolla tavoittelemme muun muassa entistää pienempää hiilijalanjälkeä kuljetuksissa. Kuormamääräisesti kuljetetaan vähemmän, kun kerralla viedään enemmän. Sitä kautta parannamme myös kuljetusturvallisuutta.

Millä tavalla kierrätyslogistiikan asiakkaiden tarpeet kehittyvät ja miten vastaatte niihin?

Ala on muutoksessa ja jätteille etsitään jatkuvasti uusia käyttötapoja. Sitä myöten verkosto laajenee. Lisäksi lajitteluun jätteiden syntypaikalla kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Miten kiertotalous voisi kehittyä Suomessa edelleen ja mikä on logistiikan rooli kokonaisuudessa?

Logistiikan rooli on tärkeä, koska Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja kierrätysverkosto hajanainen. Jätteitä kuljetetaan paljon paikasta toiseen, ja se on merkittävä kustannus. Jatkossa kuljetetaan varmasti entistä vähemmän kaatopaikalle ajettavaa jätettä. Kierrätysasteen nosto vaatii tietoisuuden lisäämistä, ja esimerkiksi tuottajavastuu auttaa osaltaan jätteen määrän vähentämisessä.

Onko näköpiirissä uusia sovelluksia?

Logistiikassa haetaan varmasti uusia kuljetusmuotoja ja kapasiteetin nostoa myös erilaisten sovellusten avulla. Tekniset ratkaisut kehittyvät jätteiden lajittelun puolella. Konenäkö ja robotit tuovat lisäarvoa lajitteluun. Entistä enemmän kiinnitetään huomiota myös tuottajavastuuseen, syntypaikkalajitteluun ja sitä kautta jätteen syntyyn. Sen merkitys korostuu. Tuotteiden kierrätettävyyteen kiinnitetään varmasti entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa.

Nykyisessä tehtävässäsi hoidat myös kaivosteollisuuden irtotavarakuljetuksia. Miten ne ja kierrätyslogistiikka sopivat yhteen?

Molemmat ovat irtotavarakuljetuksia, joissa turvallisuus- ja laatukriteerit ovat tiukkoja ja tärkeitä. Lisäksi malmi- ja metalliteollisuuden kierrätettävät raaka-aineet ovat lopulta pitkälti samassa kierrossa. Kaivokselta saatava malmi lähtee sieltä metalliteollisuuden erilaisiin tarpeisiin, mutta esimerkiksi terästeollisuus käyttää rautamalmin lisäksi myös paljon kierrätysterästä. Seossuhdetta ohjaavat saatavuuden lisäksi myös markkinahinnat.

Kuinka paljon työssäsi on apua siitä, että tunnet logistiikan myös asiakkaan puolelta?

Kyllä siitä on hyötyä. Näen itse, että olen hyvin asiakkaan pulssilla ja ymmärrän asiakkaan tarpeet. Eikä haittaa ole siitäkään, että tunnen Suomen kierrätysverkostoa ja tiedän mistä mitäkin materiaalia syntyy ja kuka sitä tarvitsee. Mahdollisesti pystyn haastamaan asiakastakin, kun heille etsitään yhdessä uusia ratkaisuja ja tehokkaampia toimintamalleja.

Mikä on tärkeintä asiakastyössä?

Tärkein lähtökohta on kuunnella asiakasta ja saada selville millainen tarve heillä on, kun he ryhtyvät yhteistyöhön. Oman tuotteen tuntemus on myös oleellinen asia, samoin luottamus. Kun nämä ovat kunnossa, molemmat osapuolet voivat sitoutua yhteistyöhön.

Juha-Pekka Kuusisto

  • Ikä? 43 vuotta.
  • Koulutus? Ajoneuvotekniikan mekaanikko, erikoisammattitutkinto.
  • Työkokemus? Kokemusta logistiikasta on 20 vuotta. Ennen VR Transpointiin tuloani olin Stena Recycling Oy:ssä yksikön päällikkönä ja kuljetuspäällikkönä, sitä ennen Transmar Ab:n paikallispäälikkönä.
  • Harrastukset? Judo on intohimoni, lisäksi käyn punttisalilla, laskettelen ja moottoripyöräilen.

HCT-yhdistelmä:

Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. HCT-kuljetukset vaativat erikoisluvan, sillä ne ovat pitkiä ja painavia. VR Transpointin HCT-yhdistelmä pituus on 33 metriä. Sillä kuljetetaan Stena Recycling Oy:n metalliromua Tahkoluotoon.