Lait, asetukset ja ehdot

VR Transpoint noudattaa kaikissa toiminnoissaan yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.