Ratatöillä vaikutuksia tavaraliikenteeseen

Tiedot päivitetty 29.12.2021.

Tällä sivulla on kootusti tavaraliikenteeseen vaikuttavat merkittävimmät ratatyöt ja aikataulut. Muutokset ilmoitettuihin aikoihin ovat kuitenkin mahdollisia, ja ajantasaisin tieto löytyy aina Väylävirastolta. Informoimme ratatöiden tarkemmista vaikutuksista tavaraliikenteeseen myös asiakaskohtaisesti. Katso lisätiedot ratatöistä ja -hankkeista Väyläviraston nettisivuilta.

Tammikuun ratatyöt

Hyvinkää–Hanko
Sovitut liikennekatkot arkiöinä sekä viikonloppuisin 7.6.2021 alkaen:
ma-pe klo 19.00–6.00
pe-la klo 19.00–6.00
la-su klo 19.00–6.00
su-ma klo 19.00–6.00

Luumäki–Imatra
Vko 3
17.1. klo 23.30 – 18.1. klo 0.40

Ylivieska–Iisalmi
1.5.2021 alkaen päivittäisiä 9–10 tunnin liikennekatkoja

Kotkan satama
29.1. klo 22.00 – 30.1. klo 7.00

Lahti–Riihimäki ja Lahti–Kerava
29.1. klo 23.00 – 30.1. klo 6.10

Joulukuun ratatyöt

Hyvinkää–Hanko
Sovitut liikennekatkot arkiöinä sekä viikonloppuisin 7.6.2021 alkaen:
ma-pe klo 19.00–6.00
pe-la klo 19.00–6.00
la-su klo 19.00–6.00
su-ma klo 19.00–6.00

Vuosaari (sataman omistama raiteisto)
la 4.12. klo 8.00 – su 5.12. klo 22.00.

Luumäki–Imatra

Vko 48
Joutseno–Luumäki ke 1.12. 9.30 – 14.30
Joutseno–Luumäki to 2.12. klo 9.30–14.30
Joutseno–Luumäki la 4.12. klo 23.15 – su 5.12. klo 7.45

Vko 49
Joutseno–Luumäki ti 7.12. klo 9.30–14.30
Joutseno–Luumäki ke 8.12. klo 9.30–14.30
Joutseno–Luumäki to 9.12. klo 9.30–14.30
Joutseno–Luumäki la 11.12. klo 23.15 – su 12.12. klo 7.45

Vko 50
Joutseno–Luumäki ma 13.12. klo 9.30–14.30
Joutseno–Luumäki ti 14.12. klo 9.30–14.30
Joutseno–Luumäki ke 15.12. klo 9.30–14.30
Lappeenranta to 16.12. klo 0.00 – ma 20.12. klo 0.00

Vainikkala
su 12.12. klo 22.00 – ma 13.12. klo 3.00
ma 13.12 klo 22.00 – ti 14.12. klo 03:00

Ylivieska–Iisalmi
1.5.2021 alkaen päivittäisiä 9–10 tunnin liikennekatkoja

Kotkan satama
11.12. klo 23.00 – 12.12. klo 7.00
18.12. klo 23.00 – 19.12. klo 7.00.


Freight traffic affected by track work

This page includes a list of the track work projects that have the most significant impacts on freight traffic and their timetables. However, changes to the notified times are possible, and the most up-to-date information is always available from the Finnish Transport Infrastructure Agency. More specific effects of track work on freight traffic will also be communicated on a customer-by-customer basis. More detailed information about track work projects can be found on the Finnish Transport Infrastructure Agency website (only in finnish). 

Track work in January

Hyvinkää–Hanko
Scheduled traffic interruptions at night between business days and weekends from 7 June 2021 onwards:
Mon–Fri 7:00 p.m.–6:00 a.m.
Fri–Sat 7:00 p.m.–6:00 a.m.
Sat–Sun 7:00 p.m.–6:00 a.m.
Sun–Mon 7:00 p.m.–6:00 a.m.

Luumäki–Imatra
Week 3
Thu 17 January 11:30 p.m. – Fri 18 January 0:40 a.m.

Ylivieska–Iisalmi
Daily 9–10-hour traffic interruptions starting on 1 May 2021

Kotka
Sat 29 January 10:00 p.m. – Sun 30 January 7:00 a.m.

Lahti–Riihimäki and Lahti–Kerava
Sat 29 January 11:00 p.m. – Sun 30 January 6:10 a.m.

Track work in December

Hyvinkää–Hanko
Scheduled traffic interruptions at night between business days and weekends from 7 June 2021 onwards:
Mon–Fri 7:00 p.m.–6:00 a.m.
Fri–Sat 7:00 p.m.–6:00 a.m.
Sat–Sun 7:00 p.m.–6:00 a.m.
Sun–Mon 7:00 p.m.–6:00 a.m.

Vuosaari (The points of tracks at Vuosaari Harbour)
Sat 4 December 8:00 a.m.–Sun 5 December 22:00 p.m.

Luumäki–Imatra

Week 48
Joutseno–Luumäki, Wed 1 December 9:30 a.m.–2:30 p.m.
Joutseno–Luumäki, Thu 2 December 9:30 a.m.–2:30 p.m.
Joutseno–Luumäki, Sat 4 December 11:15 p.m.–Sun 5 December 7:45 a.m.

Week 49
Joutseno–Luumäki, Tue 7. December  9:30 a.m.–2:30 p.m.
Joutseno–Luumäki Wed 8 December 9:30 a.m.–2:30 p.m.
Joutseno–Luumäki Thu 9 December 9:30 a.m.–2:30 p.m.
Joutseno–Luumäki Sat 11 December 11:15 p.m.–Sun 12 December 7:45 a.m.

Week 50
Joutseno–Luumäki, Mon 13 December 9:30 a.m.–2:30 p.m.
Joutseno–Luumäki, Tue 14 December 9:30 a.m.–2:30 p.m.
Joutseno–Luumäki, Wed 15 December 9:30 a.m.–2:30 p.m.
Lappeenranta, Thu 16 December 00:00 midnight–Mon 20 December 00:00 midnight.

Vainikkala
Sun 12 December 10:00 p.m. - Mon 13 December 3:00 a.m.
Mon 13 December 10:00 p.m. - Tue 14 December 3:00 a.m.

Ylivieska–Iisalmi
Daily 9–10-hour traffic interruptions starting on 1 May 2021

Kotka
Sat 11 December 11:00 p.m. - Sun 12 December 7:00 a.m.
Sat 18 December 11:00 p.m. - Sun 19 December 7:00 a.m.


Путевые работы повлияют на грузовое сообщение

На этом сайте собрана информация о наиболее значимых путевых работах и графике их проведения. На сайте Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии имеется более подробная информация по путевым работам и проектам по строительству и реконструкции путевой инфраструктуры. Более детально о влиянии путевых работ на грузовое сообщение мы информируем клиентов в индивидуальном порядке.

Хювинкяя – Ханко
Согласованные технологические «окна» по ночам в будние дни, а также по выходным с 7 июня 2021 года:
с понедельника по пятницу с 19:00 до 6:00
с пятницы на субботу с 19:00 до 6:00
с субботы на воскресенье с 19:00 до 6:00
с воскресенья на понедельник с 19:00 до 6:00

Луумяки – Иматра
Неделя 3
с 23:30 17 января до 0:40 18 января

Юливиеска – Иисалми
С 1 мая 2021 г. ежедневные технологические «окна» продолжительностью 9–10 часов

Порт Котка
с 22:00 29 января до 7:00 30 января

Лахти – Риихимяки и Лахти – Керава
с 23:00 29 января до 6:10 30 января

Путевые работы в декабре

 Хювинкяя – Ханко
Согласованные технологические «окна» по ночам в будние дни, а также по выходным с 7 июня 2021 года:
с понедельника по пятницу с 19:00 до 6:00
с пятницы на субботу с 19:00 до 6:00
с субботы на воскресенье с 19:00 до 6:00
с воскресенья на понедельник с 19:00 до 6:00

Вуосаари (путевое развитие, принадлежащее порту)
с 8:00 4 декабря (суббота) до 22:00 5 декабря (воскресенье)

Луумяки – Иматра

Неделя 48
Йоутсено – Луумяки 1 декабря (среда) с 9:30 до 14:30
Йоутсено – Луумяки 2 декабря (четверг) с 9:30 до 14:30
Йоутсено – Луумяки с 23:15 4 декабря (суббота) до 7:45 5 декабря (воскресенье)

Неделя 49
Йоутсено – Луумяки 7 декабря (вторник) с 9:30 до 14:30
Йоутсено – Луумяки 8 декабря (среда) с 9:30 до 14:30
Йоутсено – Луумяки 9 декабря (четверг) с 9:30 до 14:30
Йоутсено – Луумяки с 23:15 11 декабря (суббота) до 7:45 12 декабря (воскресенье)

Неделя 50
Йоутсено – Луумяки 13 декабря (понедельник) с 9:30 до 14:30
Йоутсено – Луумяки 14 декабря (вторник) с 9:30 до 14:30
Йоутсено – Луумяки 15 декабря (среда) с 9:30 до 14:30
Лаппеенранта с 0:00 16 декабря (четверг) до 0:00 20 декабря (понедельник)

Вайниккала
с 22:00 12 декабря (воскресенье) до 3:00 13 декабря (понедельник)
с 22:00 13 декабря (понедельник) до 3:00 14 декабря (вторник)

Юливиеска – Иисалми
с 1 мая 2021 г. ежедневные технологические «окна» продолжительностью 9–10 часов

Котка
с 23.00 11 декабря (суббота) до 7.00 12 декабря (воскресенье);
с 23.00 18 декабря (суббота) до 7.00 19 декабря (воскресенье).