VR Transpoints elektroniska fakturor

Som VR Transpoints kund kan du välja mellan två olika elektroniska fakturor.
Elektronisk fakturering är det effektivaste sättet att fakturera om faktureringen bygger på ett avtal mellan parterna och faktureringen är regelbunden. Tjänsten ger ditt företag avsevärda kostnadsinbesparingar.

E-faktura

På en e-faktura överförs uppgifterna på fakturan automatiskt från faktureraren till mottagaren via e-fakturaoperatören. På fakturan syns alla de uppgifter som finns på en pappersfaktura. Kunden måste ha tillgång till ett program som kan ta emot e-fakturor. Dessutom måste kunden ha ett kontrakt med en e-fakturaoperatör. Itella Oyj fungerar som VR-koncernens e-fakturaoperatör.

EDI-faktura

Faktureringsuppgifterna skickas till kunden som ett EDI-meddelande. VR Transpoint använder två typer av fakturameddelanden, INVOIC911 och INVOIC D97B. Innan fakturan kommer ska kunden fastställa meddelandeversionerna tillsammans med sin egna serviceoperatör som förmedlar meddelandena. CGI förmedlar VR-koncernens meddelanden.

Mer information om elektroniska fakturor

E- eller EDI-fakturor:

Kontakta VR Transpoints egna försäljningspersonal per telefon eller e-post.