Ändringar i fjärrtrafiken

VR:s tidtabeller och rutter för fjärrtrafiken ändras 25.10. Ändringen görs på grund av minskat passagerarantal och försämrad lönsamhet. Hälften av alla tågturer körs i dagsläget med ett passagerarantal som är mindre än 20 procent av tågets totala platsantal. Målet är att mer effektivt kunna betjäna kunderna.  

Utbudet minskar på rutterna Helsingfors-Åbo, Helsinfors-Uleåborg, Seinäjoki-Vasa, Åbo-Tammerfors, Tammerfors-Jyväskylä, Jyväskylä-Kuopio ja Nyslott-Parikkala. Alla tåg på rutten Helsingfors–Åbo stannar i fortsättningen i Alberga i stället för i Esbo.

Trafikändringar 25.10.2015:

Helsingfors-Åbo

Alla fjärrtåg på rutten Helsingfors–Åbo börjar stanna i Alberga i stället för i Esbo. Så kan man erbjuda bättre förbindelser till HRT:s stadstrafik.

Följande tågturer dras in mellan Helsingfors och Åbo (dagarna då turen inte längre körs inom parentes):

 • IC 943 Helsingfors 06.56–Åbo 09.00 (lör)
 • IC 949 Helsingfors 11.02–Åbo 13.00 (mån–sön)
 • IC 953 Helsingfors 13.02–Åbo 15.00 (mån–fre, sön)
 • IC 967 Helsingfors 20.02–Åbo 22.00 (mån–tors, sön)
 • IC 973/S 977 Helsingfors 23.02–Åbo 01.02 (mån–sön)
 • IC 954 Åbo 11.00–Helsingfors 12.58 (mån–sön)
 • IC 958 Åbo 13.00–Helsingfors 14.58 (mån–fre, sön)
 • IC 970 Åbo 19.00–Helsingfors 20.58 (mån–fre, sön)
 • IC 974 Åbo hamn 20.35–Åbo 21.00–Helsingfors 22.58 (mån–sön) 
  – avgången för föregående tåg IC 972 Åbo hamn 19.45–Helsingfors 21.58 flyttas ungefär en halvtimme framåt, för att bevara tågförbindelsen från Viking Lines båt

Helsingfors–Uleåborg

Följande tågrutter ändras:

 • IC 43 Helsingfors 07.30–Uleåborg 14.40 (mån–fre) / IC 63 Helsingfors 07.06–Uleåborg 14.40 (lör–sön), rutten blir kortare och slutar i Seinäjoki 10.24
  – ersättande IC 41 Helsingfors 6.30–Uleåborg 12.57 (mån–lör), stannar inte vid mellanliggande stationer i Lappo, Kauhava, Bennäs, Kannus, Oulais och Vihanti
 • IC 48 Uleåborg 05.45–Helsingfors 13.52 (mån–sön), rutten blir kortare och börjar i Seinäjoki 10.38
  – ersättande S 46 Uleåborg 05.05–Helsingfors 11.30 (mån–lör), stannar inte vid mellanliggande stationer i Lappo, Kauhava, Bennäs, Kannus, Oulais och Vihanti

Seinäjoki–Vasa

Följande tågturer dras in mellan Seinäjoki och Vasa:

 • H 455 Seinäjoki 07.47–Vasa 08.45 (mån–fre)
 • H 441 Seinäjoki 09.28–Vasa 10.29 (lör)
 • H 445 Seinäjoki 13.38–Vasa 14.36 (mån–tors, lör)
 • H 451 Seinäjoki 19.33–Vasa 20.34 (mån–sön)
 • H 442 Vasa 07.31–Seinäjoki 08.32 (mån–sön)
 • H 450 Vasa 15.20–Seinäjoki 16.18 (mån–tors, lör)
 • IC 454 Vasa–Seinäjoki 20.23 (mån–fre, sön)

Åbo–Tammerfors

Följande tågturer dras in mellan Åbo och Tammerfors:

 • IC 905 Åbo 07.00–Tammerfors 08.47 (lör)
 • IC 911 Åbo 10.05–Tammerfors 11.47 (mån–sön)
 • IC 921 Åbo 15.05–Tammerfors 16.47 (mån–tors, lör)
 • IC 927 Åbo 18.05–Tammerfors 19.47 (mån–tors, lör)
 • IC 906 Tammerfors 07.11–Åbo 08.50 (mån–fre)
 • IC 922 Tammerfors 15.11–Åbo 16.55 (mån–tors, lör)
 • IC 930 Tammerfors 19.11–Åbo 20.55 (mån–lör)
 • IC 934 Tammerfors 21.11–Åbo 22.50 (lör)

Tammerfors–Jyväskylä

Följande tågturer dras in mellan Tammerfors och Jyväskylä:

 • IC 83 Tammerfors 9.05–Jyväskylä 10.36 (sön)
 • IC 85 Tammerfors 11.09–Jyväskylä 12.39 (mån–tors, lör)
 • IC 910 Jyväskylä 07.19–Tammerfors 08.47 (sön)
 • IC 88 Jyväskylä 14.17–Tammerfors 15.45 (mån–tors, lör)

Jyväskylä–Kuopio

Följande tågturer dras in mellan Jyväskylä och Kuopio:

 • S 89 Jyväskylä 17.45–Kuopio 19.15 (mån–fre)
 • S 95 Jyväskylä 21.41–Kuopio 23.21 (mån–fre, sön)

Parikkala–Nyslott

Följande tågturer dras in mellan Parikkala och Nyslott:

 • H 741 Parikkala 07.34–Nyslott 08.27 (mån–lör)
 • H 751 Parikkala 21.34–Nyslott 22.27 (mån–sön)
 • H 740 Nyslott 05.40–Parikkala 06.33 (mån–lör)
 • H 748 Nyslott 18.30–Parikkala 19.23 (lör)
 • H 750 Nyslott 20.37–Parikkala 21.24 (mån–fre, sön)

Sidtopp