Siirry sisältöön
Vaarallisten aineiden kuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Mitkä ovat vaarallisia aineita?

Vaarallinen aine on määritelty VAK-laissa. Vaarallinen aine on räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä taikka muun sellaisen ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle; mitä tässä laissa säädetään vaarallisesta aineesta, sovelletaan myös vaarallisiin seoksiin, esineisiin, tavaroihin, tyhjiin pakkauksiin, muuntogeenisiin organismeihin ja mikro-organismeihin.

Vaarallisten aineiden maantie- ja rautatiekuljetuksia säännellään kansallisin sekä kansainvälisin lainsäädännöin.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

Lisätietoa Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuudesta: