Siirry sisältöön
Kemianteollisuuden kuljetukset

Kemianteollisuuden palvelut

Meillä on pitkä kokemus kemianteollisuuden tuotteiden logistiikasta. 

Tarjoamme viranomaisvaatimusten mukaiset kuljetukset vaarallisille aineille, jotka on määritelty rautateille sallituiksi kuljetuksiksi Liikenne- ja viestintäviraston määräyksissä.

Kaluston kuntoa ja kuljetuksen turvallisuutta valvotaan jokaisella asemalla sekä asemien välillä elektronisilla valvontalaitteilla.

Vaunukalustoamme kehitetään asiakastarpeiden pohjalta. 

Kemianteollisuuden kotimaankuljetukset perustuvat yhteiseen asiakkaiden kanssa kehitettyyn kuljetusjärjestelmään, jossa koko kuljetusketjun tehokkuus optimoidaan lastauksesta purkuun. Ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii liikenteestä vuoden jokaisena päivänä.

Maatielogistiikan kuljetuksissa toteutamme kemianteollisuuden vaatimat asiakaskohtaiset kuljetus- ja kalustoratkaisut. Oheispalveluna myös turvalliset vaarallisten aineiden kuljetukset.

Räätälöimme sopivan kuljetusratkaisun asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön sekä sähköiset rajapinnat että web-pohjaiset sovellukset kuljetustilauksista rahtikirjoihin aina kuljetuksen seurantaan ja vaunutilauksiin asti.

Rautatielogistiikan palvelut

Kokonaisratkaisut

Kokonaispalvelu voi sisältää rautatie- ja maantiekuljetuksia sekä näiden yhdistelmiä. Kauttamme onnistuvat myös varastointi- ja terminaalipalvelut, lastaus ja purku sekä satamaoperointi ja huolinta. Räätälöimme ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin.

Pendeli

Yleisin kuljetusmuoto kemianteollisuudessa on pendeliliikenne, jossa kyseiseen liikenteeseen osoitetut vaunut kiertävät erittäin tehokkaasti kokojunakuljetuksina tiettyjen lähtö- ja määräasemien välillä.

Asiakasjuna

Suurten ja ennakoitavien lähetyserien kuljettamiseen soveltuva ratkaisu, jossa junan koko kapasiteetti on asiakkaan käytettävissä. Junan kokoonpanoa eli vaunumäärää voidaan muokata tarvittaessa kuljetustarpeiden mukaiseksi.

Vaunuryhmä

Kuljetusratkaisu, joka soveltuu pienempien lähetyserien kuljettamiseen. Vaunuryhmäkuljetus toteutetaan runkojunatarjontamme mukaisilla junilla. Joustavuutta lisää se, että vaunuryhmäkuljetuksen voi tilata erikseen jokaista lähetyskertaa varten. Runkojunien kokoonpano muodostuu useamman asiakkaan vaunuista.

Maantielogistiikan palvelut

Kokokuorma

Monipuolisella ja tehokkaalla puoliperävaunukalustolla ja täysperävaunukalustolla laadukkaat lannoitekuljetukset maatalouden tarpeisiin myös avokalustolla. Pitkäaikainen kokemus sesonkityyppisistä kuljetusratkaisuista.

Osakuorma

Luotettavat osakuormakuljetukset maatalouden lannoitekuljetuksiin monipuolisella puoliperävaunukalustolla tai täysperävaunukalustolla, myös avokalustolla.

Nestekonttikuljetukset

Räätälöidyt osa- ja kokokuormakuljetuspalvelut soveltuvin osin asiakkaan konteilla ja säiliöillä.