Turvalliset kuljetukset ovat osa vastuullista toimintaamme.

Vastuullisuus

Vastuullisia valintoja raiteilla ja renkailla. Toimimme turvallisesti, vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

Olemme osa ilmastotavoitteiden ratkaisua

Tuemme työllämme teollisuuden kilpailukykyä ja vähennämme liikenteen päästöjä. 

Lähes kolmannes (28 %) kaikista Suomen maakuljetuksista tehdään junalla. Silti rautatieliikenteen osuus päästöistä on vain yksi prosentti.

Juna on ympäristöystävällisin kuljetusväline. Mitä enemmän tavaraa siirretään kulkemaan rautateillä, sitä tehokkaammin pienennetään liikenteen kokonaispäästöjä.

Tähtäämme hiilineutraaleihin kuljetuksiin

Tavarajunaliikenteestä jo 79 prosenttia kulkee uusiutuvalla, vesivoimalla tuotetulla sähköllä.

Tavoitteemme on kasvattaa sähköllä kulkevien junien osuus 90 prosenttiin seuraavan 5⎼10 vuoden aikana. Tavoite vaatii rataverkon sähköistämisen jatkamista.

Voimme tarjota asiakkaillemme jo nyt hiilineutraalin kuljetusketjun päästökompensoimalla.

Investoimme energiatehokkaaseen kalustoon

Panostamme rautatieliikenteessä vetokalustoon: uudet sähkö- ja dieselveturit parantavat tavaraliikenteen kuljetusketjujen tehokkuutta, toimintavarmuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Maantieliikenteessä kehitämme asiakkaidemme kanssa ympäristön kannalta parempia polttoaineratkaisuja ja kasvatamme kuormatilojen kokoa.

Turvallisuus on toimintamme kulmakivi

Huolehdimme työ- ja liikenneturvallisuudesta yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Painopisteemme on ennakoivassa turvallisuustyössä.

Vastuullisuuslupauksemme

Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi