Siirry sisältöön

Sähkössä on vetovoimaa

Tervetuloa kanssamme kiihdyttämään Suomen matkaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi

Yhdistetään voimat ja jätetään yrityksesi kuljetuspäästöt historiaan ja luodaan yhteiset ratkaisut päästöjen vähentämiseksi. Tulevaisuus liikkuu raiteilla.

Olemme osa ilmastotavoitteiden ratkaisua

Tuemme työllämme teollisuuden kilpailukykyä ja vähennämme liikenteen päästöjä. 

Noin 22 % kaikista Suomen maakuljetuksista tehdään junalla. Silti rautatieliikenteen osuus päästöistä on vain yksi prosentti.

Juna on ympäristöystävällisin kuljetusväline. Mitä enemmän tavaraa siirretään kulkemaan rautateillä, sitä tehokkaammin pienennetään liikenteen kokonaispäästöjä.

Olemme halukkaita tekemään yhteisiä pitkän tähtäimen päästöstrategioita asiakkaidemme kanssa. Mietimme ja luomme yhdessä ratkaisuja, joiden avulla asiakas pääsee kohti omia päästötavoitteitaan.

Kiertotalous on osa ilmastotavoitteiden saavuttamista ja tehokas logistiikka on olennainen osa toimivaa kiertotaloutta. Olemme vahvistaneet asemaamme kiertotalouslogistiikan toimijana laajentamalla palvelu- ja kuljetusverkostoamme maanteillä.

Tähtäämme hiilineutraaleihin kuljetuksiin

Tavarajunaliikenteestä jo noin 80 prosenttia kulkee päästöttömästi sähkövedolla.

Tavoitteemme on kasvattaa sähköllä kulkevien junien osuus 90 prosenttiin seuraavan 5⎼10 vuoden aikana. Tavoite vaatii rataverkon sähköistämisen jatkamista.

Voimme tarjota asiakkaillemme jo nyt hiilineutraalin kuljetusketjun uusiutuvan polttoaineen avulla.

Investoimme energiatehokkaaseen kalustoon

Panostamme rautatieliikenteessä vetokalustoon.

Uudet sähkö- ja dieselveturit parantavat tavaraliikenteen kuljetusketjujen tehokkuutta, toimintavarmuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Maantieliikenteessä kehitämme asiakkaidemme kanssa ympäristön kannalta parempia polttoaineratkaisuja ja kasvatamme kuormatilojen kokoa.

Turvallisuus on toimintamme kulmakivi

Huolehdimme työ- ja liikenneturvallisuudesta yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Painopisteemme on ennakoivassa turvallisuustyössä.

Vastuullisuuslupauksemme