Siirry sisältöön

Kasvatamme Suomen hyvinvointia

Yhteiskuntavastuumme päätavoite on omalta osaltaan kasvattaa ympäristöystävällisen raideliikenteen määrää ja osuutta kulkumuotona. Olemme vahva tukijalka teollisuudelle ja pidämme sen pyörät pyörimässä.

Yhteiskuntavastuun kautta tuemme kestävän kehityksen tavoitteita asiakkaiden toiminnassa ja laajemmin yhteiskunnassa. Haluamme myös edistää Suomen hyvinvointia merkittävänä verojen ja osinkojen maksajana.

Suomen valtion hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Huomioimme päätöksenteossa toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Olemme yhtiönä sitoutuneet myös hallituksen asettamaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen, jonka mukaisesti Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.

Vastuullisuustyömme pohjaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista olemme tunnistaneet meille kuusi keskeisintä. Ne liittyvät ilmastotekoihin sekä kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin. Keskeisiä ovat myös tavoitteet ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta, yhteistyöstä ja kumppanuudesta sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Lisäksi panostamme tavoitteeseen kestävästä teollisuudesta, innovaatioista ja infrastruktuureista.

VR Group on aktiivisena joukkoliikenteen ja logistiikan kehittäjänä pyrkinyt tuomaan esiin näkemyksiään kestävän, toimivan ja turvallisen liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Rataverkkoa modernisoimalla vähennetään päästöjä ja tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Noudatamme toiminnassamme eettisiä toimintaohjeita, jotka sisältävät ohjeistuksen lahjonnan vastaiseen toimintaan.

Teemme hankinnoissa yhteistyötä innovatiivisten, kilpailukykyisten ja kestävään kehitykseen sitoutuneiden toimittajien kanssa. Toimimme lakien ja hyvien liiketapojen mukaisesti, eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Tätä edellytämme myös toimittajiltamme.