Siirry sisältöön
Sähköveto tuotetaan vesivoimalla.

Kuljetukset ympäristöä kunnioittaen

Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen ympäristötyöhön. Huomioimme toiminnassamme myös asiakkaidemme ympäristötavoitteet ja -vaatimukset.
 
Pienennämme liikenteen ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnan hiilijalanjälkeä. 
  • Kasvatamme energiatehokkaan sähkövedon osuutta rautateiden tavarakuljetuksissa.
  • Otamme käyttöön uutta, energiaa säästävää vetokalustoa raideliikenteessä ja ratapihoilla.
  • Uusimme ja muunnamme vaunuja hyödyntäen vanhan kaluston käyttökelpoiset osat.
  • Kasvatamme tavarajunien ja ajoneuvoyhdistelmien kokoa samalla vähentäen energiankulutusta ja päästöjä.
  • Varmistamme, ettei vaarallisten aineiden kuljetuksissa satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
  • Maanteillä minimoimme ajamista ilman kuormaa ja suosimme päästöjä vähentäviä moottorityyppejä.

Tutustu VR Groupin ympäristötavoitteisiin.

Energiatehokas juna – ympäristöä ja asiakasta varten

Juna on paitsi tehokas, myös ympäristöystävällinen tapa kuljettaa teollisuuden raaka-aineita ja tuotteita.

Logistiikka on toimialana vahvasti sidoksissa energiankäyttöön, joka on paitsi kustannus- myös ympäristökysymys. Tehokas logistiikka ja energiatehokkuus kulkevat yhtä matkaa. Energiatehokkuus kuitenkin edellyttää muutakin kuin polttoaineen kulutuksen vähentämistä.

Rautatieliikenne on lähtökohtaisesti energiatehokas liikennemuoto. Haluamme vähentää suoritekohtaisia päästöjä ja energiankulutusta 15 prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2019 tasosta. Ympäristölupauksen lunastamiseen on useita keinoja. 

Olemme onnistuneet lisäämään sähkövedon osuutta merkittävästi viime vuosina ja siten parantamaan energiatehokkuutta rautateiden tavarankuljetuksissa.

Yhä suurempia junia rataverkolle

Junaliikenteen hyvä energiatehokkuus perustuu myös suureen kapasiteettiin kuljettaa tavaraa. Kasvattamalla tavarajunien kokoa entisestään voimme kuljettaa enemmän tavaraa pienemmällä junamäärällä.

Sähkövetoisen liikenteen edistäminen ja junakokojen kasvattaminen asettavat vaatimuksia myös rataverkolle, ja pidämme aktiivisesti esillä tarpeita ratainfran sähköistämiselle ja kantavuuksien korottamiselle.

Tehokkuutta hyvällä suunnittelulla

Parannamme rautatielogistiikan energiatehokkuutta myös ammattitaitoisella suunnittelulla. Tällöin valitsemme kuljetukseen sopivan kaluston, huomioimme muun liikenteen ja reitin korkeuserot sekä minimoimme jarrutuksen ja kiihdytyksen tarpeet.

Hyvällä suunnittelulla voimme kasvattaa sähkövedon osuutta ja samalla vähentää ylimääräisiä työvaiheita. Tämä parantaa koko logistiikan tehokkuutta.

Ajotapa ja kalusto avainasemassa

Veturinkuljettajan ajotavalla on suuri merkitys energiankulutukseen, ja taitava kuljettaja sovittaa ajotavan vallitseviin olosuhteisiin. Kuljettajille annetaan taloudellisen ajotavan koulutusta, ja käyttöön on myös otettu ajotapaa tukevaa tekniikkaa.

Merkitystä on myös kaluston ominaisuuksilla. Esimerkiksi uudet, monikäyttöiset Sr3-sähköveturit pystyvät dieselmoottoriyksiköiden ansiosta kulkemaan myös sähköistämättömille raiteille ja kuormausalueille, eikä veturia tarvitse kesken kuljetuksen vaihtaa.

Kuljetusratkaisuja uusiin tarpeisiin

Bioenergian käytön lisäämistä valmistellaan eri puolilla Suomea ja uusia puupohjaisiin energialähteisiin perustuvia voimaloita avataan. Bioenergiassa on merkittävä potentiaali rautatielogistiikalle, sillä biovoimaloiden yleistyessä raaka-ainetta on tuotava suuria määriä yhä kauempaa. Junalla myös energian kuljetus tapahtuu energiatehokkaasti.