Siirry sisältöön
Kuormausohjeet

Kuormausohjeet

Turvallisesti ja ehjänä perille – kuormaamalla oikein varmistat onnistuneen kuljetuksen.

Tavaraliikenteen kuljetuksissa oikeanlaisella kuormauksella ja kuormausohjeiden noudattamisella on erittäin tärkeä rooli, sillä oikeaoppinen kuormaaminen vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, parantaa liikenneturvallisuutta sekä ehkäisee onnettomuuksia sekä rautatie- että maantieliikenteessä. Lisäksi virheellisesti kuormattua vaunua ei voida laittaa liikenteeseen, mikä puolestaan aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia muuhun liikenteeseen.

Rautatieliikenteen kuormausohjeet

Noudata kuormausohjeita ja kiinnitä huomiota rautatiekuljetuksissa seuraaviin asioihin:


  • Kuormaus on aina asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on tarkastettava vaunun kuormauskelpoisuus ennen tavaran kuormaamista vaunuun.
  • Kiinnitä kuorma huolellisesti. Kuorma on sijoitettava sekä tarvittaessa tuettava ja kiinnitettävä siten, ettei se pääse kuljetuksen aikana siirtymään kuormaamisasennostaan, jos siirtyminen voi aiheuttaa tavaran tai vaunun rikkoontumisen, kuormaulottuman ylittymisen, sallittua suuremman epätasaisen kuormituksen tai pahimmillaan tavaran putoamisen vaunusta.
  • Tavaroiden tukemisessa ja sitomisessa on huomioitava rasitukset, joita rautatiekuljetuksen aikana normaalisti esiintyy esimerkiksi junan kulkiessa, vaihtotöissä, laskumäessä, jarrutuksen aikana ja vaunujen heilahteluissa.
  • Oikea kuormaustapa ehkäisee vahinkoja, joita vaunuille ja tavaroille virheellisestä kuormauksesta johtuen mahdollisesti aiheutuisi kuljetuksena aikana.

Kotimaan rautatiekuljetusten kuormausohjeet

Yleiset ja tavaralajikohtaiset kuormausohjeet löydät täältä sekä sopimusasiakkaana myös Logistics360-palvelusta. 

Suistuneen vaunun nosto

Vaunun suistuttua asiakasraiteella tai Väylän raiteella, tulee ottaa yhteyttä ratapihaohjaukseen, joka käynnistää kaluston raiteille nostamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Vaunua ei missään tapauksessa saa lähteä nostamaan takaisin raiteelle omin voimin ja ilman ko. kaluston tuntevan asiantuntijan lupaa.

Maantiekuljetusten kuormausohjeet

Maantiekuljetusten kuormauksessa huomioitavaa


  • Kuorman varmistaminen tapahtuu pääsääntöisesti kuljettajan toimesta. Lastauksen yhteydessä kuorman lastaajan tulee ehdottomasti noudattaa kuljettajan antamia ohjeita kuorman sijoittelusta, jotta kuorma on mahdollista varmistaa määräysten vaatimusten mukaisesti, sekä liikenneturvallisuus huomioiden.
  • Kuljetettavien tuotteiden asianmukainen pakkaaminen. Lähetettävän tuotteen osalta on myös huomioita tuotteen asianmukainen pakkaaminen ennen kuormaamista, jotta kuormanvarmistaminen voidaan suorittaa tavanomaisia sidontavälinetä käyttäen ilman, että kuljetettava tuote vaurioituu.

Kuorman varmistamisesta on annettu Traficom määräys, joka löytyy Liikenne- ja viestintäviraston tieliikenteen säädökset ja määräykset sivustolta.