IVY-maiden rautateiden kuormaulottumat


Mitat millimetreinä kiskonharjasta

 

 

Poikkileikkausmitoiltaan ylimitta-asteen mukainen kuljetus vaatii erikoiskuljetuslupamenettelyn.