Siirry sisältöön
Laadun varmistamiseksi auditoimme säännöllisesti myös kaikki sopimusliikennöitsijämme.

VR Transpointin toimintajärjestelmä ja vastuullisuus

VR Transpoint toteuttaa VR Groupin toimintajärjestelmässä määriteltyjä strategisia tavoitteita rautatie- ja maantieliikenteen erityispiirteet huomioiden.

Toiminnoissamme yhdistyvät sertifioidut järjestelmät

Toimintajärjestelmä ohjaa henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme kestävän kehityksen ja jatkuvuuden turvaamiseen. Oman henkilöstömme ja sopimusautoilijoiden aktiivisen koulutuksen, säännöllisten auditointien sekä asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella kehitämme toimintaamme jatkuvasti palveluhenkisemmäksi.

Toiminnoissa huomioidaan lisäksi VR-konsernin erityispiirteet ja mahdollisuudet sekä edistetään yhteisten päämäärien ja muiden strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Henkilökuntamme on koulutettu ja perehdytetty AEO-vaatimuksiin (Authorised Economic Operator). Valtuutettu taloudellinen toimija on yritys, joka on saanut tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen. AEO on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. 

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikan toiminta ja vastuullisuus perustuu sertifioituun toimintajärjestelmään:


Kuljetuspalvelumme kannalta tärkeitä asioita rautatiekuljetusten toimintaympäristössä ovat:

 • asiakas- ja kumppaniyhteistyö
 • kuljetuspalvelun kehittäminen
 • henkilöstön koulutus, hyvinvoinnin ja ammattipätevyyden kehittäminen
 • ympäristöpäästöjen seuranta ja hallinta
 • kokonaisturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen
 • lakien ja säädösten noudattaminen.

Maantielogistiikka

Maantielogistiikassa vastuullisuutta tukee toimintajärjestelmän kolme sertifioitua järjestelmää:


Maantielogistiikan toimintaympäristössä ja asiakkaan kannalta tärkeää ovat mm.

 • ympäristöpäästöjen seuranta ja hallinta
 • kokonaisturvallisuuden huomioiminen ja kehittäminen
 • liikennöitsijäyhteistyö, koulutus ja auditoinnit
 • henkilöstön hyvinvoinnin ja ammattipätevyyden kehittäminen
 • lakien ja säädösten noudattaminen, erityisesti huomioidaan tilaajavastuulaki.