Siirry sisältöön
Työnopastajat ovat tärkeä osa ratapihahenkilöstön perehdyttämistä.

Koulutus takaa turvallisen työskentelyn

Kattava koulutus on turvallisen työskentelyn perusta. Työntekijämme kertaavat teoria- ja käytännön osaamistaan säännöllisesti.

VR Transpointin eri ammateissa toimivat työntekijät ovat saaneet tehtäväänsä soveltuvan peruskoulutuksen. Säännölliset kertauskoulutukset ylläpitävät ja kehittävät ammattitaitoa niin rautatie- kuin maantielogistiikassa.

Rautatielogistiikan koulutukset

Rautatielogistiikan ratapihatyöntekijät suorittavan ammatin edellyttämän koulutuksen Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutuslaitos KRAO:ssa. Luvan radio-ohjattavan veturin ajamiseen he saavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilcomilta.

Käytännön osaamisen varmistamme järjestelmällisellä työnopastuksella. Toteutamme työnopastuksen pääsääntöisesti aidossa työympäristössä oikeilla työvälineillä. Opastuksen antaa aina työnopastuskoulutuksen saanut rautatielogistiikan työnopastaja.

Järjestämme raideliikenteen liikenneturvallisuustehtävissä toimiville vuosittain Trafin edellyttämää kertaus- ja täydennyskoulutusta. Lisäksi henkilöstömme saa erikseen turvallisuuskoulutuksen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toimipisteiden osalta.

Maantielogistiikan koulutukset

Maantieliikenteessä koulutamme kuljettajamme sekä liikennöitsijämme sekä heidän kuljettajansa kuljetusalan muuttuvien vaatimusten mukaisesti, asiantuntevien kouluttajien toimesta.

Järjestämme koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan liiketoimintamme eri osa-alueilla. Koulutuksissa hyödynnämme omien ammattilaistamme lisäksi paikallista osaamista sekä muita yhteistyötahoja.

Peruskoulutustarjontaamme sisältyvät mm. seuraavat aihealueet:

  • Kuljettajaperehdytykset
  • Työturvallisuuskortti
  • Trukkikortti
  • Asiakaskohtaiset työohjeet
  • Kuormanvarmistus