Siirry sisältöön
Oikeanlainen kuormansidonta varmistaa kuorman turvallisuuden.

Turvallisuus toiminnan keskiössä

Turvallisuus on toimintamme kulmakivi. Teemme päivittäin työtä turvallisten työtapojen ja olosuhteiden edistämiseksi. Parhaat käytännöt syntyvät yhteistyössä.

Huolehdimme työ- ja liikenneturvallisuudesta yhdessä asiakkaittemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti sovittujen tavoitteiden pohjalta. Painopiste on ennakoivassa turvallisuustyössä.

Työ tuottaa tulosta. Työtapaturmataajuudessa on viime vuosina tapahtunut myönteistä kehitystä kaikilla VR Transpointin liiketoiminta-alueilla. Myös tavaravaunujen järjestelytöihin liittyvät vaihtotyöpoikkeamat ovat vähentyneet.

Turvallisuus on ammattitaitoa

Toiminta raskaan kaluston ja suurten massojen kanssa vaatii erityistä tarkkuutta ja osaamista. Rautatieliikenteen ratapihoilla ja maantiekuljetusten parissa työskentelevä henkilöstömme saa kattavan turvallisuuskoulutuksen ja -perehdytyksen.

Järjestämme rautatieturvallisuustehtävissä toimiville ammattitaitoa ylläpitävät liikenneturvallisuuskoulutukset vuosittain. Maantielogistiikassa koulutamme kuljettajiamme ja sopimusliikennöitsijöitämme sekä heidän kuljettajiaan kuljetusalan muuttuvien vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi henkilöstömme saa erikseen turvallisuuskoulutuksen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toimipisteiden osalta ja noudattaa ohjeita poikkeuksetta heidän alueella työskennellessään.

Ajankohtaiset turvallisuusasiat käsittelemme säännöllisesti työpaikoilla pidettävissä turvallisuustuokioissa. Lisäämme turvallisuustietoisuutta myös turvallisuuskampanjoiden, -kilpailuiden ja -viestinnän avulla.

Huomio varusteisiin ja olosuhteisiin

Työntekijöillämme on asianmukaiset suojavaatteet, turvajalkineet ja muut henkilösuojaimet, joiden käyttöä valvomme. Otamme henkilöstön mukaan varusteiden kehittämiseen.

Olemme investoineet myös kaluston käytön turvallisuuteen. Esimerkiksi rautatielogistiikan tavaravaunut ovat aiempaa turvallisempia uusien käsiripojen ja astinten myötä.

Ratapihoilla kiinnitämme huomiota turvallisiin työskentelyolosuhteisiin yhteistyössä Väyläviraston ja yksityisten rataverkon haltijoiden sekä kunnossapitäjien kanssa.

Jatkuva parantaminen osana arkea

Tutkimme huolellisesti kaikki turvallisuuspoikkeamat; myös asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta tulleet. Selvitämme syyt ja toteutamme korjaavat toimenpiteet yhteistyössä. Otamme aina opiksi sattuneista poikkeamista.

Olemme kehittäneet tapaturmien tutkintaa, ja myös turvallisuuden seuranta on aiempaa kattavampaa. Kehitämme turvallisuuskäytäntöjä ja -johtamista säännöllisten auditointien avulla. Toimintamme turvallisuus on sertifioitu.

Otamme teollisuuden ja tutkimuslaitosten parhaita käytäntöjä soveltuvin osin osaksi toimintaamme.

Kohti turvallisuuskumppanuutta

Haluamme edelleen tiivistää yhteistyötä asiakkaidemme ja logistiikkaketjun yhteistyökumppaneiden kanssa turvallisuuden edistämiseksi.

Olemme toteuttaneet yhteisiä riskikartoituksia raide- ja tieliikenteessä sekä järjestäneet kaluston käsittelyyn ja kuormaukseen liittyviä koulutuksia.

Tavoitteenamme on kaikkia osapuolia hyödyttävä turvallisuuskumppanuus.