Kun logistiikka ratkaisee

Yhteisellä matkalla kohti vähäpäästöistä logistiikkaa

Logistiikan synnyttämien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii logistiikkakumppanin ja asiakkaan tiivistä yhteistyötä. VR Transpoint valmisteleekin päästöstrategioita suurten teollisuusasiakkaidensa kanssa.

29.9.2021 - Kotimaasta


Olemme logistiikan kokenut moniosaaja - raiteilla ja renkailla

Tarjoamme rautatielogistiikan sekä kotimaan ja kansainvälisen maantielogistiikan palveluita, jotka vastaavat teollisuuden tarpeisiin.

Massatavaroiden kuljettaminen on arkeamme.

Aasian konttijunaliikenne kasvaa vauhdilla

Nopeista ja luotettavista konttijunista on tulossa vakiintunut kuljetusvaihtoehto Aasian ja Pohjoismaiden väliseen liikenteeseen. Suomen ja Kiinan välillä kulkee jo nyt enemmän konttijunia kuin koskaan aikaisemmin.

29.9.2021 - Kansainvälisesti

Datan hyödyntäminen edistää asiakaslähtöisyyttä

VR Transpointin rautatielogistiikan kaupallinen johtaja Eljas Koistinen näkee datan laajassa hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia. Datan avulla löydetään kehittämistä vaativat osa-alueet, ja korjaavat toimet voidaan suunnata oikeisiin kohtiin.

29.9.2021 - VR Transpoint nyt

Honkarakenteen puuosatoimitukset tarkasti työmaalle

VR Transpointin kotimaan maantielogistiikka vastaa kaikista Honkarakenteen asiakastoimituksista ja suunnittelee kuljetukset itsenäisesti. Tie työmaalle on joskus kapea ja tontti ahdas, mutta puuosatoimitukset pitää aina saada perille juuri oikeaan aikaan. Työssä auttaa se, että monet kuljettajat ja hirsirungon pystyttäjät tuntevat toisensa pitkältä ajalta.

14.6.2021 - Yhdessä asiakkaan kanssa

Yksi sovellus kattaa maantielogistiikan koko toiminnan

VR Transpointin maantielogistiikan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, Oraclen valmistama OTM integroi yhteen kuljetusten suunnittelun, toteutuksen, laskutuksen ja prosessien automatisoinnin. Se mahdollistaa myös kuljetusten simuloinnin ja optimoinnin, kuljetusten ympäristövaikutusten arvioinnin sekä toimiala- ja asiakaskohtaiset ratkaisut.

14.6.2021 - VR Transpoint nyt

Moskovan edustusto täydentää idänliikenteen palvelua

VR Groupin Moskovan edustusto luo ja ylläpitää yhteyksiä Venäjän rautateihin ja viranomaisiin ja luo näin hyvän pohjan Suomen ja Venäjän välisille rautatiekuljetuksille. Lisäksi edustuston asiantuntijat varmistavat, että rautatielogistiikan suomalaisten asiakkaiden kuljetukset sujuvat sovitusti Venäjän puolella ja niitä kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

14.6.2021 - Kansainvälisesti

Tiivistä yhteistyötä VR Transpointin ja RZD:n välillä

VR Transpointin ja RZD:n yhteisiä tavoitteita ovat muun muassa kuljetusprosessin tehostaminen ja idänliikenteen kuljetusketjujen entistä tarkempi hallinta yhdessä asiakkaiden kanssa.

20.4.2021 - Kansainvälisesti