Kun logistiikka ratkaisee

Yaran tehdaskuljetusten päästöt vähenevät

Uudenkaupungin radan sähköliikenne alkoi 14. helmikuuta, Iisalmi–Ylivieska-radan sähköistys valmistuu vuoden 2023 joulukuussa. Sen jälkeen Yaran tehtaiden välinen päivittäinen liikenne on päästövapaata. Sähköistys lisää myös kuljetusten tehokkuutta.

21.3.2022 - Yhdessä asiakkaan kanssa


Olemme logistiikan kokenut moniosaaja - raiteilla ja renkailla

Tarjoamme rautatielogistiikan sekä maantielogistiikan palveluita, jotka vastaavat teollisuuden tarpeisiin.

Massatavaroiden kuljettaminen on arkeamme.

Yhteistyö on vastuullisuuden tärkein voimavara

VR Transpointissa vastuullisuuden edistäminen perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Asiakkaiden logistiikan CO2-päästöjä vähennetään uusilla kuljetuskonsepteilla ja kalustoratkaisuilla. Turvallisuuden parantumisesta kertoo tapaturmataajuuden laskeva trendi. Ilman läheistä yhteistyötä moni hyvä asia olisi jäänyt toteuttamatta, muistuttaa VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

21.3.2022 - VR Transpoint nyt

Vastuullisuus ja turvallisuus saivat kiitosta asiakkailta

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan VR Transpoint on vastuullinen ja turvallisuutta edistävä toimija. Kiitosta sai myös henkilökunnan palvelualttius, mutta toimitusvarmuuteen toivottiin parannusta. Kaupallinen johtaja Eljas Koistinen uskoo, että kehitystä saadaan aikaan toimitusvarmuuteen kohdistettujen toimenpiteiden ja entistä tarkemman datan yhteisvaikutuksella.

21.3.2022 - Kotimaasta

Parocin tuotteet ja kuljetukset vihertyvät

Paroc pyrkii puolittamaan hiildioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Logistiikassa päästöjä pyritään leikkaamaan maksimoimalla käytettävä kuljetustila, kasvattamalla kuormakokoa ja minimoimalla turhia ajokilometrejä. Tavoite saavutetaan Parocin asiakaspalvelun, logistiikan ja VR Transpointin kuljetussuunnittelun välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon jatkuvalla kehittämisellä. Kuljetusten kokonaiskuvaa hahmotetaan tarkasti data-analyysin avulla.

28.1.2022 - Yhdessä asiakkaan kanssa

Raakapuukuljetusten kasvuun varaudutaan uusilla toimintamalleilla

Raakapuun kuljetukset kasvavat nopeasti tulevina vuosina. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi rataverkon kapasiteetti pitää pystyä hyödyntämään täysimääräisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi VR Transpoint ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla kuljetusten joustavuutta ja toimitusvarmuutta parannetaan. Uudessa tilausmallissa asiakkaat tekevät kuljetustilauksensa rytmissä, joka tukee entistä paremmin heidän omaa suunnitteluprosessiaan.

28.1.2022 - VR Transpoint nyt

Transitar tuo kokoa ja tehokkuutta kiertotalouden logistiikkaan

Yrityskaupassa osaksi VR Groupia siirtynyt Transitar on Pohjoismaiden suurin kiertotalouden logistiikkaan erikoistunut yritys. Kauppa kasvatti tuntuvasti VR Transpointin kykyä hoitaa suuriakin kiertotalouden kuljetuksia Suomessa ja lähialueilla.

18.11.2021 - VR Transpoint nyt

Päämääränä raakapuun turvallinen lastaus

Stora Enso ja VR Transpoint kehittävät raakapuun lastauspaikkojen turvallisuutta muun muassa yhteisten riskien arviointien avulla. Katselmusten perusteella turvallisuus on hyvällä tolalla – useimmat puutteet liittyvät virheelliseen lastaukseen. Yhteistyössä on tiiviisti mukana myös Väylävirasto, jonka uudet ohjeet raakapuun lastauspaikkojen käytöstä ja turvallisuudesta julkaistaan loppuvuodesta.

18.11.2021 - Kotimaasta