Kun logistiikka ratkaisee

Vastuullisuutta yli yritysrajojen

Kokonaisten toimitusketjujen vastuullisen toiminnan edistäminen vaatii avointa yhteistyötä yritysten kesken. VR Transpoint tarjoaa asiakkailleen toimintamallia, joka voi tähdätä esimerkiksi ketjun kokonaispäästöjen vähentämiseen.

11.9.2020 - VR Transpoint nyt


Olemme logistiikan kokenut moniosaaja - raiteilla ja renkailla

Tarjoamme rautatielogistiikan sekä kotimaan ja kansainvälisen maantielogistiikan palveluita, jotka vastaavat teollisuuden tarpeisiin.

Massatavaroiden kuljettaminen on arkeamme.

Yhteinen työ paransi turvallisuutta

UPM ja VR Transpoint ovat jo vuosien ajan tehneet kattavaa ja tuloksellista turvallisuusyhteistyötä. Uusin saavutus on kesäkuussa käyttöön otettu yhteinen ja yhtenäinen ohjeistus vaunujen paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

11.9.2020 - Yhdessä asiakkaan kanssa

Constructor liitti tullauksen osaksi Venäjän-liikennettä

Merkittävä osa Constructor Finland Oy:n Suomessa myymistä Kasten- varastohyllytuotteista valmistetaan Gonvarri Material Handlingin tehtaalla Kirovskissa Pietarin alueella. VR Transpointin kansainvälinen maantielogistiikka hoitaa kuljetusten lisäksi tuotteiden vienti- ja tuontitullauksen. Toiminta on nopeaa ja palvelua saa omalla äidinkielellä kummallakin puolella rajaa.

11.9.2020 - Kansainvälisesti

Syvempää palvelua maantielogistiikkaan

VR Transpointin maantielogistiikka käy läpi suurta muutosta. Strategia, toimintamalli ja organisaatio uudistuvat, ja asiakkaille avataan uusia digitaalisia palveluja. Tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä laajempia ja syvempiä palvelukokonaisuuksia, sanoo maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki.

11.6.2020 - VR Transpoint nyt

Satamien ratojen vaaranpaikkoja ovat tasoristeykset

Satamien rautatieliikenteen riskikartoituksessa nousi esiin yksi muita yleisempi kehityskohde. Tasoristeyksissä koetaan vieläkin liikaa läheltä piti -tilanteita, ja törmäyksiäkin sattuu. Kokonaisvastuu riskien vähentämisestä kuuluu sataman pitäjälle, mutta liikenteen turvallisuutta on kehitettävä yhteistyössä.

11.6.2020 - Kotimaasta

Mammuttirekka hyödyntää uudet mitat

SSAB ja VR Transpoint kehittävät uusia kuljetusratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta, lisäävät tehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Yhteistyön uusimmat tulokset ovat 48 tonnin lasteja kuljettava Mammuttirekka sekä rautatiekuljetusten turvallisuutta lisäävä rainakelatuki.

11.6.2020 - Yhdessä asiakkaan kanssa

Maantielogistiikan turvallisuusauditointi tuo tietoa kentältä

VR Transpointin uusi turvallisuusauditointi ulottuu yksittäiseen autoon ja kuljettajaan saakka. Tavoitteena on saada ajantasaista tietoa arjen toiminnasta ja parantaa liikenteen kokonaisturvallisuutta.

6.5.2020 - Kotimaasta