Kun logistiikka ratkaisee

Rautatielogistiikan turvallinen vuosi

Järjestelmällisen ja työntekijälähtöisen turvallisuustyön vaikutukset näkyvät VR Transpointin rautatielogistiikassa. 22. marraskuuta saavutettiin merkittävä turvallisuuden merkkipaalu, sillä työtapaturmataajuus on pysynyt vuoden ajan nollassa.

30.11.2020 - Kotimaasta


Olemme logistiikan kokenut moniosaaja - raiteilla ja renkailla

Tarjoamme rautatielogistiikan sekä kotimaan ja kansainvälisen maantielogistiikan palveluita, jotka vastaavat teollisuuden tarpeisiin.

Massatavaroiden kuljettaminen on arkeamme.

Jättimuuntaja matkasi halki Suomen

Kantaverkon 290 tonnia painavien muuntajien kuljetuksessa tarvitaan hyvää projektinjohtoa, huolellista suunnittelua, koulutettua ja kokenutta miehistöä sekä useimmiten myös 73 metriä pitkää VR Transpointin Osg-suurkuormavaunua.

30.11.2020 - Asiantuntija

Rautatie- ja maantielogistiikka – yhdessä yli kymmenen vuotta

Kiskot ja kumipyörät yhdistävä VR:n logistiikkadivisioona perustettiin vuonna 2009, ja marraskuussa 2010 se sai nimen VR Transpoint. Tänä päivänä VR Transpointin brändi on vielä vahvempi kuin kymmenen vuotta sitten, arvioi johtaja Martti Koskinen.

30.11.2020 - VR Transpoint nyt

Fertilog rakentaa kasvua transitoliikenteelle

Fertilog ja VR Transpoint ovat yhdessä rakentaneet kuljetusjärjestelmän, joka mahdollistaa 2,6 miljoonaan tonniin nousevan vuotuisen kuljetusmäärän.

26.10.2020 - Kansainvälisesti

Vastuullisuutta yli yritysrajojen

Kokonaisten toimitusketjujen vastuullisen toiminnan edistäminen vaatii avointa yhteistyötä yritysten kesken. VR Transpoint tarjoaa asiakkailleen toimintamallia, joka voi tähdätä esimerkiksi ketjun kokonaispäästöjen vähentämiseen.

11.9.2020 - VR Transpoint nyt

Työhön opastusta turvallisuus edellä

Ratapihoilla työskentelevät työnopastajat jakavat turvallisuustietoutta ja omaa ammattitaitoaan uusille vaihtotyönjohtajille. Työnopastajien ja työnopastuksen yhdyshenkilöiden osaamista hyödynnetään myös palvelutuotannon kehitysprojekteissa.

26.10.2020 - VR Transpoint nyt

Liikennöitsijöiden tukena

Liikennepäällikkö Janne Törrönen tekee yhteistyötä liikennöitsijöiden kanssa kumppanuuden pohjalta ja kehittää uusia ratkaisuja kiertotalouden logistiikkaan.

26.10.2020 - Kotimaasta