Kun logistiikka ratkaisee

Kotimaasta

Yhteisellä matkalla kohti vähäpäästöistä logistiikkaa

Logistiikan synnyttämien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii logistiikkakumppanin ja asiakkaan tiivistä yhteistyötä. VR Transpoint valmisteleekin päästöstrategioita suurten teollisuusasiakkaidensa kanssa.

29.9.2021 - Kotimaasta

Asiakaspalvelua yhdestä osoitteesta

VR Transpointin uuden logistiikan palvelukeskuksen tiimit hoitavat asiakkaiden tarvitsemat maantie- ja rautatiepalvelut yhden luukun periaatteella.

10.2.2021 - Kotimaasta

Rautatielogistiikan turvallinen vuosi

Järjestelmällisen ja työntekijälähtöisen turvallisuustyön vaikutukset näkyvät VR Transpointin rautatielogistiikassa. 22. marraskuuta saavutettiin merkittävä turvallisuuden merkkipaalu, sillä työtapaturmataajuus on pysynyt vuoden ajan nollassa.

30.11.2020 - Kotimaasta

Liikennöitsijöiden tukena

Liikennepäällikkö Janne Törrönen tekee yhteistyötä liikennöitsijöiden kanssa kumppanuuden pohjalta ja kehittää uusia ratkaisuja kiertotalouden logistiikkaan.

26.10.2020 - Kotimaasta

Satamien ratojen vaaranpaikkoja ovat tasoristeykset

Satamien rautatieliikenteen riskikartoituksessa nousi esiin yksi muita yleisempi kehityskohde. Tasoristeyksissä koetaan vieläkin liikaa läheltä piti -tilanteita, ja törmäyksiäkin sattuu. Kokonaisvastuu riskien vähentämisestä kuuluu sataman pitäjälle, mutta liikenteen turvallisuutta on kehitettävä yhteistyössä.

11.6.2020 - Kotimaasta

Maantielogistiikan turvallisuusauditointi tuo tietoa kentältä

VR Transpointin uusi turvallisuusauditointi ulottuu yksittäiseen autoon ja kuljettajaan saakka. Tavoitteena on saada ajantasaista tietoa arjen toiminnasta ja parantaa liikenteen kokonaisturvallisuutta.

6.5.2020 - Kotimaasta