Kun logistiikka ratkaisee

Kotimaasta

Digirata tehostaa rautateiden logistiikkaa

Suomen rataverkon kulunvalvonta on menossa uusiksi. Digirata-hanke mahdollistaa tehokkaamman ratakapasiteetin käytön sekä lisää turvallisuutta ja liikenteen täsmällisyyttä. Marraskuussa otettiin iso askel, kun ensimmäinen testikäyttöön varusteltu veturi aloitti liikenteessä.

19.12.2023 - Kotimaasta

Talvivarautumisen tärkeimmät asiat: yhteistyö ja ennakointi

Suomen rataverkko on 90-prosenttisesti yksiraiteinen, joten häiriö yhdessä paikassa heijastuu nopeasti koko maan liikenteeseen. Ratojen kunnossapito korostuu talvikuukausien lumipyryjen aikana – ja erityisesti niitä ennen.

20.12.2022 - Kotimaasta

Rautateiden tavaraliikenne nopeutti Suomen teollistumista

Rautatieliikenne käynnistyi Suomessa 160 vuotta sitten, ja junissa oli heti myös tavaravaunuja. Vuonna 1870 avattu Pietarin rata oli ensimmäinen tavaraliikenteen valtaväylä. Suomen vientiteollisuuden kasvu alkoi, kun sisämaan teollisten keskuksien ja rannikon satamakaupunkien välille rakennettiin rautatieyhteydet 1800-luvun lopussa.

24.5.2022 - Kotimaasta

Vastuullisuus ja turvallisuus saivat kiitosta asiakkailta

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan VR Transpoint on vastuullinen ja turvallisuutta edistävä toimija. Kiitosta sai myös henkilökunnan palvelualttius, mutta toimitusvarmuuteen toivottiin parannusta. Kaupallinen johtaja Eljas Koistinen uskoo, että kehitystä saadaan aikaan toimitusvarmuuteen kohdistettujen toimenpiteiden ja entistä tarkemman datan yhteisvaikutuksella.

21.3.2022 - Kotimaasta

Päämääränä raakapuun turvallinen lastaus

Stora Enso ja VR Transpoint kehittävät raakapuun lastauspaikkojen turvallisuutta muun muassa yhteisten riskien arviointien avulla. Katselmusten perusteella turvallisuus on hyvällä tolalla – useimmat puutteet liittyvät virheelliseen lastaukseen. Yhteistyössä on tiiviisti mukana myös Väylävirasto, jonka uudet ohjeet raakapuun lastauspaikkojen käytöstä ja turvallisuudesta julkaistaan loppuvuodesta.

18.11.2021 - Kotimaasta

Yhteisellä matkalla kohti vähäpäästöistä logistiikkaa

Logistiikan synnyttämien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii logistiikkakumppanin ja asiakkaan tiivistä yhteistyötä. VR Transpoint valmisteleekin päästöstrategioita suurten teollisuusasiakkaidensa kanssa.

29.9.2021 - Kotimaasta