Kun logistiikka ratkaisee

Kotimaasta

Operaatiokeskus varmistaa liikenteen sujuvuuden

VR Groupin operaatiokeskus valvoo ja ohjaa tavarajunia vuorokauden ympäri niin, että kokonaisuus on hallinnassa ja liikenne rullaa sujuvasti kaikkialla Suomessa. Uuden tilannekuvapalvelun avulla häiriötilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Tarvittava tilannetieto lähtee nopeasti suoraan asiakkaille.

13.12.2019 - Kotimaasta

Talveen varaudutaan yhteistyössä ja tarkalla suunnittelulla

Tulevan talven kunnossapitotöistä on laadittu Väyläviraston johdolla kattava toimenpideohjelma. Lumitöihin ohjataan aiempaa enemmän resursseja. Kunnossapito ja liikenne sovitetaan yhteen mahdollisimman hyvin.

7.11.2019 - Kotimaasta

Kuorman varmistaminen on yhteistä turvallisuustyötä

Oikea lastaus ja hyvin tehty kuorman tuenta varmistavat koko kuljetusketjun turvallisuuden. Hyvä saadaan paremmaksi läheisen yhteistyön avulla.

7.11.2019 - Kotimaasta

Isot investoinnit vetokalustoon, vaunuihin ja tietojärjestelmiin

VR Groupin investoinnit tavaraliikennettä palvelevaan kalustoon ovat vuosittain yli 50 miljoonaa euroa. Myös tuotanto-organisaatio uudistetaan. Uusi malli perustuu päätavaravirtoihin ja niiden käsittelyyn.

17.12.2018 - Kotimaasta

Kemikaalikuljetusten turvallisuutta pidetään yllä yhteistyöllä

Kotkan Mussalon sataman ratapihan onnettomuusharjoituksessa testattiin miten sujuvaa eri toimijoiden yhteistyö ja tiedon kulku ovat todellisessa onnettomuustilanteessa. Yhteistyötä tarvitaan myös kuljetusten turvallisuuden jatkuvassa varmistamisessa.

14.12.2018 - Kotimaasta

Porin Tahkoluodosta kasvaa transitosatama

Kun uusittu raideinfra otetaan käyttöön kesäkuun lopussa, Tahkoluoto on valmis ottamaan vastaan massiivisia määriä transitobulkkia. Tänä vuonna Tahkoluodossa varaudutaan laivaamaan maailmalle yli miljoona tonnia venäläistä hiiltä.

19.6.2018 - Kotimaasta