Kun logistiikka ratkaisee

Kotimaasta

Isot investoinnit vetokalustoon, vaunuihin ja tietojärjestelmiin

VR Groupin investoinnit tavaraliikennettä palvelevaan kalustoon ovat vuosittain yli 50 miljoonaa euroa. Myös tuotanto-organisaatio uudistetaan. Uusi malli perustuu päätavaravirtoihin ja niiden käsittelyyn.

17.12.2018 - Kotimaasta

Kemikaalikuljetusten turvallisuutta pidetään yllä yhteistyöllä

Kotkan Mussalon sataman ratapihan onnettomuusharjoituksessa testattiin miten sujuvaa eri toimijoiden yhteistyö ja tiedon kulku ovat todellisessa onnettomuustilanteessa. Yhteistyötä tarvitaan myös kuljetusten turvallisuuden jatkuvassa varmistamisessa.

14.12.2018 - Kotimaasta

Porin Tahkoluodosta kasvaa transitosatama

Kun uusittu raideinfra otetaan käyttöön kesäkuun lopussa, Tahkoluoto on valmis ottamaan vastaan massiivisia määriä transitobulkkia. Tänä vuonna Tahkoluodossa varaudutaan laivaamaan maailmalle yli miljoona tonnia venäläistä hiiltä.

19.6.2018 - Kotimaasta

Kellontarkkaa rikasteliikennettä Kevitsasta Kemiin

VR Transpointin 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmät kuljettavat päivittäin 20-24 rikastekuormaa Kevitsan kaivokselta Kemin satamaan. Liikenteen turvallisuus varmistetaan muun muassa Ilmatieteen laitoksen reaaliaikaisilla kelitiedoilla.

12.4.2018 - Kotimaasta

Raiteille on tulossa ennätysmäärä raakapuuta

VR Transpoint aikoo kuljettaa maaliskuussa enemmän raakapuuta kuin kertaakaan aikaisemmin. VR Transpointin johtaja Martti Koskinen luottaa, että tavoitteeseen päästään. Kuljetusjärjestelmää on parannettu, kaluston määrää on lisätty ja myös asiakkaat ovat osallistuneet aktiivisesti kuljetusten kehitystyöhön.

14.3.2018 - Kotimaasta

VR Transpoint varautuu raakapuuliikenteen kasvuun

Puuta saadaan raiteille nykyistä enemmän, kun kuljetuksia suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja vaunujen liikkeitä ohjataan tarkasti. Lapin raakapuuliikenteessä suunnittelumallit uudistettiin kevään aikana.

21.6.2017 - Kotimaasta