Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpoint nyt

Toimitusvarmuus parani yhteistyötä tiivistämällä

VR Transpointin parantunut toimitusvarmuus näkyi myös uusimmassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Suositteluindeksi NPS nousi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä kaikkien aikojen korkeimmaksi.

10.2.2021 - VR Transpoint nyt

Rautatie- ja maantielogistiikka – yhdessä yli kymmenen vuotta

Kiskot ja kumipyörät yhdistävä VR:n logistiikkadivisioona perustettiin vuonna 2009, ja marraskuussa 2010 se sai nimen VR Transpoint. Tänä päivänä VR Transpointin brändi on vielä vahvempi kuin kymmenen vuotta sitten, arvioi johtaja Martti Koskinen.

30.11.2020 - VR Transpoint nyt

Työhön opastusta turvallisuus edellä

Ratapihoilla työskentelevät työnopastajat jakavat turvallisuustietoutta ja omaa ammattitaitoaan uusille vaihtotyönjohtajille. Työnopastajien ja työnopastuksen yhdyshenkilöiden osaamista hyödynnetään myös palvelutuotannon kehitysprojekteissa.

26.10.2020 - VR Transpoint nyt

Vastuullisuutta yli yritysrajojen

Kokonaisten toimitusketjujen vastuullisen toiminnan edistäminen vaatii avointa yhteistyötä yritysten kesken. VR Transpoint tarjoaa asiakkailleen toimintamallia, joka voi tähdätä esimerkiksi ketjun kokonaispäästöjen vähentämiseen.

11.9.2020 - VR Transpoint nyt

Syvempää palvelua maantielogistiikkaan

VR Transpointin maantielogistiikka käy läpi suurta muutosta. Strategia, toimintamalli ja organisaatio uudistuvat, ja asiakkaille avataan uusia digitaalisia palveluja. Tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä laajempia ja syvempiä palvelukokonaisuuksia, sanoo maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki.

11.6.2020 - VR Transpoint nyt

Oman asiakkuutensa toimitusjohtajat

Suurten teollisuusasiakkaiden kuljetusten hoitaminen vaatii saumatonta yhteistyötä asiakkaan kanssa sekä paljon yksittäisiä onnistumisia. Sisäisestä työkierrosta tulleiden uusien avainasiakaspäälliköiden Kirsi Klemolan ja Markus Riikosen tärkein tehtävä on pitää langat käsissään ja varmistaa, että palvelukokonaisuus toteutuu sovitulla tavalla.

6.5.2020 - VR Transpoint nyt