Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpoint nyt

Uusi dieselveturi Dr19 tuo radoille vähäpäästöistä tehokkuutta

VR Groupin uusille Dr19-dieselvetureille on varattu tärkeä osa tulevien vuosien rautatielogistiikassa. Veturin edistyksellinen tekniikka mahdollistaa entistä vähäpäästöisemmän liikenteen ja toimitusvarmuuden parantamisen. Lisäksi asiakastarpeisiin voidaan vastata entistä tarkemmin. Tulevaisuudessa veturi voi toimia myös akkujen voimalla kuten nykyiset hybridiautot.

24.5.2022 - VR Transpoint nyt

Yhteistyö on vastuullisuuden tärkein voimavara

VR Transpointissa vastuullisuuden edistäminen perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Asiakkaiden logistiikan CO2-päästöjä vähennetään uusilla kuljetuskonsepteilla ja kalustoratkaisuilla. Turvallisuuden parantumisesta kertoo tapaturmataajuuden laskeva trendi. Ilman läheistä yhteistyötä moni hyvä asia olisi jäänyt toteuttamatta, muistuttaa VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

21.3.2022 - VR Transpoint nyt

Raakapuukuljetusten kasvuun varaudutaan uusilla toimintamalleilla

Raakapuun kuljetukset kasvavat nopeasti tulevina vuosina. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi rataverkon kapasiteetti pitää pystyä hyödyntämään täysimääräisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi VR Transpoint ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla kuljetusten joustavuutta ja toimitusvarmuutta parannetaan. Uudessa tilausmallissa asiakkaat tekevät kuljetustilauksensa rytmissä, joka tukee entistä paremmin heidän omaa suunnitteluprosessiaan.

28.1.2022 - VR Transpoint nyt

Transitar tuo kokoa ja tehokkuutta kiertotalouden logistiikkaan

Yrityskaupassa osaksi VR Groupia siirtynyt Transitar on Pohjoismaiden suurin kiertotalouden logistiikkaan erikoistunut yritys. Kauppa kasvatti tuntuvasti VR Transpointin kykyä hoitaa suuriakin kiertotalouden kuljetuksia Suomessa ja lähialueilla.

18.11.2021 - VR Transpoint nyt

Datan hyödyntäminen edistää asiakaslähtöisyyttä

VR Transpointin rautatielogistiikan kaupallinen johtaja Eljas Koistinen näkee datan laajassa hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia. Datan avulla löydetään kehittämistä vaativat osa-alueet, ja korjaavat toimet voidaan suunnata oikeisiin kohtiin.

29.9.2021 - VR Transpoint nyt

Yksi sovellus kattaa maantielogistiikan koko toiminnan

VR Transpointin maantielogistiikan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, Oraclen valmistama OTM integroi yhteen kuljetusten suunnittelun, toteutuksen, laskutuksen ja prosessien automatisoinnin. Se mahdollistaa myös kuljetusten simuloinnin ja optimoinnin, kuljetusten ympäristövaikutusten arvioinnin sekä toimiala- ja asiakaskohtaiset ratkaisut.

14.6.2021 - VR Transpoint nyt