Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpoint nyt

Datan hyödyntäminen edistää asiakaslähtöisyyttä

VR Transpointin rautatielogistiikan kaupallinen johtaja Eljas Koistinen näkee datan laajassa hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia. Datan avulla löydetään kehittämistä vaativat osa-alueet, ja korjaavat toimet voidaan suunnata oikeisiin kohtiin.

29.9.2021 - VR Transpoint nyt

Yksi sovellus kattaa maantielogistiikan koko toiminnan

VR Transpointin maantielogistiikan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, Oraclen valmistama OTM integroi yhteen kuljetusten suunnittelun, toteutuksen, laskutuksen ja prosessien automatisoinnin. Se mahdollistaa myös kuljetusten simuloinnin ja optimoinnin, kuljetusten ympäristövaikutusten arvioinnin sekä toimiala- ja asiakaskohtaiset ratkaisut.

14.6.2021 - VR Transpoint nyt

Toimitusvarmuus parani yhteistyötä tiivistämällä

VR Transpointin parantunut toimitusvarmuus näkyi myös uusimmassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Suositteluindeksi NPS nousi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä kaikkien aikojen korkeimmaksi.

10.2.2021 - VR Transpoint nyt

Rautatie- ja maantielogistiikka – yhdessä yli kymmenen vuotta

Kiskot ja kumipyörät yhdistävä VR:n logistiikkadivisioona perustettiin vuonna 2009, ja marraskuussa 2010 se sai nimen VR Transpoint. Tänä päivänä VR Transpointin brändi on vielä vahvempi kuin kymmenen vuotta sitten, arvioi johtaja Martti Koskinen.

30.11.2020 - VR Transpoint nyt

Työhön opastusta turvallisuus edellä

Ratapihoilla työskentelevät työnopastajat jakavat turvallisuustietoutta ja omaa ammattitaitoaan uusille vaihtotyönjohtajille. Työnopastajien ja työnopastuksen yhdyshenkilöiden osaamista hyödynnetään myös palvelutuotannon kehitysprojekteissa.

26.10.2020 - VR Transpoint nyt

Vastuullisuutta yli yritysrajojen

Kokonaisten toimitusketjujen vastuullisen toiminnan edistäminen vaatii avointa yhteistyötä yritysten kesken. VR Transpoint tarjoaa asiakkailleen toimintamallia, joka voi tähdätä esimerkiksi ketjun kokonaispäästöjen vähentämiseen.

11.9.2020 - VR Transpoint nyt