Siirry sisältöön
Kalustoa kehitetään turvallisemmaksi yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas

Asiakaslähtöisyys merkitsee meille asiakkaiden odotuksiin vastaamista ja sovittujen tehtävien hyvää hoitamista: helppoa ja sujuvaa asiointia, joustavaa ja tehokasta toimintaa, täsmällisyyttä ja toimitusvarmuutta sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta.

Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan liiketoiminnan, toimitusketjun ja toimialan ymmärrystä ja kykyä sopeuttaa oma toimintamme siihen asiakasta kuunnellen.

Pyrimme asiakkaidemme kanssa strategisiin kumppanuuksiin, joissa osapuolet sitoutuvat yhdessä toiminnan kehittämiseen.

Pystymme räätälöimään asiakkaan koko logistiikkaketjun lisäpalveluineen aina tehtaalta satamaan, mikä helpottaa ja tehostaa kokonaisuuden hallintaa. Olemme rakentaneet yhteistyökumppaneiden kanssa uudenlaisia ratkaisuja, joissa on yhdistetty rautatie- ja maantiekuljetuksia esimerkiksi satamaoperointiin ja muihin logistiikan lisäpalveluihin.

Kehitämme myös asiakkaiden kanssa yhteistyössä uusia kalustoratkaisuja, jotka mahdollistavat kuormakokojen kasvattamisen. Tämä puolestaan tuo tehokkuutta asiakkaan raaka-aine- ja tuotekuljetuksiin.

Laadimme myös asiakkaidemme kanssa yhteisiä päästöstrategioita. Näiden avulla asiakkaidemme kuljetusketjujen päästöjä voidaan pudottaa merkittävästi aiemmasta esimerkiksi siirtämällä kuljetuksia raiteille ja edistämällä muita vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Kehitämme tietojärjestelmiä ja digitaalisia palveluja yhä asiakasystävällisempään suuntaan

Kehittyvien IT-ratkaisujen avulla voimme tarjota asiakkaillemme laajempaa ja täsmällisempää tietoa kuljetuksista. Esimerkiksi Logistics360-palvelun avulla asiakas voi seurata kuljetuksiaan reaaliajassa ja hänellä on koko ajan tieto siitä, missä kuljetukset parhaillaan liikkuvat. Asiakkaalla on näkymä myös poikkeamatilanteisiin, joihin sekä asiakas että me voimme jatkossa reagoida aiempaa nopeammin. Järjestelmä antaa myös molemmille osapuolille yhteisen tilannekuvan ja seurannan siitä, miten kuljetuksesta on suoriuduttu.

Panostamme myös aktiiviseen asiakasinformaatioon ja häiriötiedotukseen.