Kun logistiikka ratkaisee

Asiakastarpeiden toteuttaminen turvallisesti ja tehokkaasti on työssämme aivan keskeistä.

Asiakastarpeiden toteuttaminen turvallisesti ja tehokkaasti on työssämme aivan keskeistä.

Datan hyödyntäminen edistää asiakaslähtöisyyttä

29.9.2021

VR Transpointin rautatielogistiikan kaupallinen johtaja Eljas Koistinen näkee datan laajassa hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia. Datan avulla löydetään kehittämistä vaativat osa-alueet, ja korjaavat toimet voidaan suunnata oikeisiin kohtiin.

Eljas Koistisesta tuli huhtikuun alussa VR Transpointin rautatielogistiikan kaupallinen johtaja. Hän vastaa rautatielogistiikan kotimaan ja idänliikenteen myynnistä, liiketoimintayksikön markkinoinnista sekä logistiikan palvelukeskuksen toiminnasta. Ennen nimitystä Koistinen vastasi VR Transpointin rautatielogistiikan palvelutuotannosta.

Koistinen sanoo ottaneensa uuden työn vastaan hyvillä mielin.

– Kaikkihan me teemme asiakastyötä, mutta nyt pääsen entistä lähemmäs asiakasrajapintaa sekä tekemään yhteistyötä hienon myyntiporukkamme kanssa. Suurin osa työtovereista olikin jo entuudestaan tuttuja.  

Asiakaslähtöisyyden uudet alueet

VR Transpointin strategian yksi kulmakivistä on asiakaslähtöisyys.

– Tuotamme palveluja, jotka tukevat ja kehittävät asiakkaidemme liiketoimintaa. Se on pääasia, ja sitä varten täällä töitä tehdään. Olemme turvaamassa asiakkaan raaka-aineen saapumisen ja tuotteiden perillemenon. Haluamme aidosti huolehtia tästä tavoitteesta.

Asiakaslähtöisyys perustuu Koistisen mielestä asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden aitoon ymmärtämiseen.

– Pitäisi aina katsoa asioita asiakkaan perspektiivistä. Miten maailma heille näyttäytyy? Mitä heidän ongelmiaan me ratkomme? Mitä arvoa tuotamme asiakkaalle?

"Meidän pitää olla hereillä, ennakoida tulevaa ja reagoida muutoksiin nopeasti"

 Maailma muuttuu koko ajan eivätkä asiakastarpeetkaan ole stabiileja.

– Meidän pitää olla hereillä, ennakoida tulevaa ja reagoida muutoksiin nopeasti. Kumppanuus ja yhteinen kehitystyö asiakkaan kanssa ovat avuksi, samoin tiivis tiimityö. Tarvitaan meitä kaikkia, että pystymme täyttämään tai jopa ylittämään asiakkaan odotukset.

Myös dataa pitää hyödyntää asiakaslähtöisyyden edistämisessä.

– Asiakkaat saavat entistä parempaa tietoa kuljetuksistaan esimerkiksi L360-palvelun avulla. Jatkossa palvelun kautta voi hoitaa myös kuljetustilaukset. Pääsemme kehittämään toimintaa yhdessä, koska data on läpinäkyvää ja kaikkien saatavilla. Kaiken kaikkiaan näen datan hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia.

Kokonaisuus toimivaksi

Koistisen työ rautatielogistiikan palvelutuotannon johdossa avarsi käsitystä siitä, miten logistiikkapalvelujen kokonaisuus saadaan toimimaan.

– Jos kuljetustuotanto ja operaatiot eivät toimi, emme yksinkertaisesti kykene palvelemaan asiakkaita. Asiakastarpeiden toteuttaminen turvallisesti ja tehokkaasti on työssämme aivan keskeistä. Lisäksi käsitykseni turvallisuuden merkityksestä vahvistui entisestään. Turvallisuus on myös asiakaslähtöisyyttä.

Vuoden 2020 aikana rautatielogistiikan toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla, mutta alkuvuodesta 2021 tuli takapakkia. Nyt suunta on taas parempaan. Millä toimilla suunta käännettiin? 

– Kuuntelimme asiakkaita herkällä korvalla. Olemme lähteneet toteuttamaan systemaattisia kehitystoimia, jotka tukevat asiakkaan toiveita ja tavoitteita. Väylävirasto ja kunnossapitäjät ovat työssä mukana.

"Voimme pureutua oikeisiin asioihin ja katsoa miten toimenpiteemme vaikuttavat"

Koistinen nostaa esiin myös datan hyödyntämisen merkityksen.

– Ymmärrämme entistä paremmin missä ovat kehittämistä vaativat alueet ja suuntaamme datan avulla korjaavat toimet oikeisiin kohtiin. Näin voimme pureutua oikeisiin asioihin ja katsoa miten toimenpiteemme vaikuttavat. Data auttaa myös yhteistä suunnittelua ja toimenpiteitä, jotka toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kohti fossiilittomia kuljetusketjuja

Toimitusketjujen vastuullisuuden merkitys kasvaa koko ajan. Koistinen korostaa, että VR Transpointin tulee auttaa asiakkaitaan tässäkin työssä ja kehittää entistä vähäpäästöisempiä kuljetusratkaisuja.

– Olemme tehneet erinomaista yhteistyötä asiakkaiden kanssa jo aiemmin. Olemme pystyneet keskittämään rahtia raiteille, kasvattamaan kuormakokoja ja lisäämään sähkövedon osuutta.

Uusi tapa päästöjen vähentämisessä ovat yhdessä asiakkaan kanssa laaditut yhteiset päästöstrategiat,

– Käymme läpi asiakkaan tavoitteet ja mietimme, miten ne voi saavuttaa. Sen jälkeen laadimme konkreettisen toimenpideohjelman ja ryhdymme työhön.

Koistinen kannustaa asiakkaita asettamaan rohkeita tavoitteita.

– Päästöstrategioilla voi saada aikaan hyvin merkittäviä muutoksia. Meidän pitää tavoitella hiilineutraaleja kuljetuksia. Kun tie on valittu, meidän pitää olla innovatiivisia ja hakea yhdessä uusia ratkaisuja, jolla tavoite voidaan saavuttaa.