Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpointin oppilaitosvierailun lisäksi TAMKin opiskelijat pääsivät tutustumaan myös Akaan raakapuuterminaaliin.

VR Transpointin oppilaitosvierailun lisäksi TAMKin opiskelijat pääsivät tutustumaan myös Akaan raakapuuterminaaliin.

Mottikonkretiaa ja veturivierailuja opiskelijoille

31.5.2023

Kilpailu osaavista ammattilaisista on kovaa. Siksi VR tekee säännöllistä yhteistyötä oppilaitosten, kuten Tampereen AMK:n kanssa. Se avaa silmiä puolin ja toisin.

– Mielikuva VR:stä on kyllä muuttunut. VR Transpointkin voisi olla ihan potentiaalinen työnantaja metsätalousinsinöörille, vaikkei sitä tule ensimmäiseksi miettineeksi”, sanoo Kristian Smith.

Aikanaan metsätalousinsinööriksi valmistuva Smith on toisen vuoden opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKista. Opiskelijat ovat päässeet yritysvierailujen kautta tutustumaan VR:ään työnantajana.

– Kaikki tuntevat VR:n matkustajaliikenteen puolelta, mutta VR Transpoint ei ole ollut kovin tuttu. Nyt sekin aukesi aivan uudesta näkökulmasta.”

TAMK-vierailut ovat osa VR:n oppilaitosyhteistyötä. VR tekee vuosittain kymmeniä vierailuja oppilaitoksiin eri puolilla Suomea. VR Transpointilla on pitkä yhteistyö TAMKin kanssa. Koulussa käydään kertomassa VR Transpointin palveluista sekä rautatiekuljetusten prosesseista.

– On tärkeää esitellä meitä työnantajana, koska me tarvitsemme hyvää työvoimaa. Opiskelijoista saattaa jossain vaiheessa tulla myös meidän asiakkaitamme, joten siksikin on hyvä, että he tuntevat toimintaamme, sanoo raakapuukuljetusten tuotepäällikkö Tero Lähdekorpi.

Käytäntö on paras opettaja

TAMK-vierailujen aikana on käyty läpi sitä, kuinka VR Transpointin logistiikkaa ohjataan. Opettaja Perttu Armisen mukaan vierailut tuovat opetukseen hyvää lisäarvoa.

– Olemme todella tyytyväisiä säännöllisiin vierailijoihin. Heiltä saamme ajantasaista tietoa siitä, miten rautatiekuljetuksia hallitaan ja miten tärkeä rooli sillä on vaikkapa Suomen puuhuollolle. Tämä kaikki on tietoa, joita opettajat eivät pysty niin hyvin avaamaan.

"Saamme vierailijoilta ajantasaista tietoa siitä, miten rautatiekuljetuksia hallitaan."

TAMKin opiskelijat pääsivät vierailemaan myös Akaan raakapuuterminaalilla. Siellä he tutustuivat kuormaukseen ja vaihtotöihin. Oppilaat pääsivät myös käymään VR:n uusimmassa Sr3- eli Vectron-sähköveturissa, minne aika harvoin ulkopuolisilla on asiaa.

Vierailu oli silmiä avaava kokemus.

– Näimme, miten nykyaikainen terminaali toimii tehokkaasti, miten puutavaraa liikkuu terminaaliin ja sieltä eteenpäin, Arminen kertoo.

Asioiden mittakaava avautuu myös paremmin, kun sen näkee paikan päällä. Jos opettaja puhuu tuhansista moteista puuta, se ei välttämättä kerro paljon – tilanne hahmottuu eri lailla terminaalissa, jossa puuta on silmänkantamattomiin.

Armisella on pitkä ura opettajana ja sitä kautta perspektiiviä arvioida myös yrityksiä.

– Olen seurannut rautatiekuljetusten kehitystä, ja nykyiset järjestelmät toimivat hyvin yhteen esimerkiksi tilaajien eli metsäfirmojen järjestelmien kanssa. Tärkeää vierailuissa on ollut myös rautatiekuljetusten ympäristöystävällisyyden korostaminen – se, että puu kulkee ekologisimmin junalla.

 

VR:n raakapuukuljetusten tuotepäällikkö Tero Lähdekorpi (vas.) sekä opiskelija Kristian Smith ja opettaja Perttu Arminen näkevät vierailut hyödyllisinä laajemman näkökulman kannalta.

Laajempia näkökulmia VR:ään

Tero Lähdekorpi korostaa, että vierailuilla on merkittävä rooli työnantajakuvan luomisessa. Ääntä itsestä täytyy pitää ulospäin.

– Kun omassa ystäväpiirissä keskustellaan työpaikastani, kaikki luulevat, että osaan matkustajajunien aikataulut ulkoa. Mutta eihän se niin mene, hän nauraa.

– Meidän pitää luoda positiivista kuvaa ja kertoa paremmin siitä, mitä kaikkea me teemme. Sitä olen varmaan pystynyt tekemään oppilaitoksissakin.

Lähdekorpi on itse ollut talossa kymmenen vuotta. Hänen mukaansa sinä aikana VR on muuttunut todella paljon – ja hyvään suuntaan.

"Meidän pitää kertoa paremmin siitä, mitä kaikkea me teemme."

– Olemme ketterä ja nykyaikainen työnantaja, jossa on mahdollisuus edetä uusiin tehtäviin. Kymmenen vuoden aikana tämä on itselläkin jo kolmas tehtävä.

Perttu Arminen näkee vierailut hyödyllisenä laajemman näkökulman kannalta.

– Opiskelijamme päätyvät usein töihin puunhankintaan. Heidän on hyvä tietää rautatiekuljetusten asettamista vaatimuksista, jotta he osaavat hyödyntää sitäkin tietoa työelämässä.

Myös opiskelija Kristian Smith näkee yhteistyön arvon.

– Yksi tapa oppia asioita on kuunnella luokassa opettajia. Mutta sitten kun käydään konkreettisesti tuollaisessa terminaalissa, niin ymmärrys lisääntyy aivan eri lailla.

  • Opiskelijayhteistyö lisää VR:n tunnettuutta tulevaisuuden työntekijöiden keskuudessa.
  • Vierailut oppilaitoksissa ovat kiinteä osa VR:n ja VR Transpointin vuosittaista toimintaa.
  • VR:llä on lukemattomia ammatteja ja uramahdollisuuksia, kuten asentajia, veturinkuljettajia, konduktöörejä, ratapihantyöntekijöitä, suunnittelijoita sekä paljon tehtäviä talouden, myynnin ja ICT:n puolella.

Osaajiin kiinni jo opiskeluaikoina

Osaavia työntekijöitä kaivataan joka paikassa, ja VR on samassa veneessä kaikkien muiden yritysten kanssa.

– Me käymme kovaa kilpailua osaajista, ja siksi heistä täytyy kilpailla jo koulutuksen aikana. Meidän pitää kertoa siitä, millainen yritys me olemme ja mitä meillä on mahdollista tehdä. On tärkeää muistuttaa, että me olemme paljon muutakin kuin vain tavaran ja ihmisten kuljettaja, sanoo VR:llä henkilöstön kehittämisestä vastaava Virve Taskinen.

– Meillä on esimerkiksi töitä ict-alan ihmisille, mutta meitä ei ensimmäisenä mielletä sen alan yritykseksi, vaan isot ict-talot tunnetaan varmasti paremmin.

Taskisen mukaan oppilaitosyhteistyö on VR:lle tärkeää. Sitä pitää syventää entisestään.

– Opintojen sisältöihin emme tällä hetkellä voi vaikuttaa, mutta olemme käyneet sisäisesti keskusteluja, olisiko meidän mahdollista tehdä oppilaitosyhteistyötä ammattitutkintojen suhteen. Tarvitsemiamme osaajia ei tule välttämättä suoraan koulunpenkiltä”, hän viittaa esimerkiksi veturinkuljettajien koulutukseen.

Virve Taskinen on myös itse varsin uusi VR:läinen.

– VR ei ollut minulle työnantajana kovinkaan tuttu siinä vaiheessa, kun ajattelin hakeutua taloon. Mutta nyt olen valtavan ylpeä VR:läinen. Meillä on huikea firma ja huikeita ihmisiä töissä.

Taskisen mukaan VR on kiinnostava yritys sen koon ja merkityksen takia.

– Meillä on yhteiskunnallinen tehtävä. Lisäksi halu kehittää ja kehittyä ovat isossa roolissa. Hyvä sisäinen työkulttuurimme näkyy myös ulospäin hyvänä palveluna.