Kun logistiikka ratkaisee

Vaihtotyönjohtaja ja työnopastaja Jarno Ahlstedt (vas.), rautatie- ja työturvallisuusasiantuntija Pasi Hannula ja aluepäällikkö Jani Kangasjärvelä käyvät yhdessä läpi päivitettyä työohjetta Vuosaaren ratapihalla.

Vaihtotyönjohtaja ja työnopastaja Jarno Ahlstedt (vas.), rautatie- ja työturvallisuusasiantuntija Pasi Hannula ja aluepäällikkö Jani Kangasjärvelä käyvät yhdessä läpi päivitettyä työohjetta Vuosaaren ratapihalla.

Turvallisuus on parasta asiakaspalvelua

31.5.2023

Vuosaaren sataman pilottihankkeessa haluttiin painaa turvallisuuspoikkeamat ja työtapaturmat tasolle 0+0. Turvallisuus on asenne -ajattelua laajennetaan muuallekin Suomen ratapihoille.

Turvallisuuspoikkeamiin löytyy usein inhimillisiä syitä. Kyse ei ole välttämättä huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä, vaan keskittymisen herpaantumisesta.

– Siihen ei paljon vaadita. Takana voi olla huonosti nukuttu yö tai se, että taustalla tapahtuu jotain muuta. Kun tämä herpaantuminen tapahtuu rautatiemaailmassa, missä liikutellaan valtavia massoja, seuraukset voivat olla vakavia henkilölle tai kalustolle, muistuttaa VR Transpointin aluepäällikkö Jani Kangasjärvelä.

Vuosaaren sataman kaltainen iso liikennepaikka on ympäristö, jossa on paljon muuttuvia tekijöitä ja muita liikkujia. Ne voivat vaikuttaa keskittymiseen ja sitä kautta turvallisuuteen.

Syyskuussa satamassa käynnistettiin pilotti, jossa ratapihahenkilöstö otettiin systemaattisesti mukaan turvallisuustyöhön. Projektin tavoitteina oli pureutua poikkeamien syihin ja tehdä konkreettisia, ennakoivia toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi.

Turvallisuustilanne on VR:llä vuosien varrella parantunut huomattavasti. 1960-luvulla työtapaturmissa kuoli vuosittain lähes 20 henkilöä. Siitä on jo vuosikymmeniä aikaa, mutta se osaltaan kertoo työn vaatimasta vastuullisuudesta. Nyt tilanne on aivan eri.

– Meille ykkösasia on turvallisuus. Me haluamme, että ihmiset pääsevät ehjänä kotiin ja ehjänä töihin. Jokainen turvallisuuspoikkeama on riskitekijä, sanoo rautatie- ja työturvallisuusasiantuntija Pasi Hannula.

Kaikki lukemat halutaan nollaan

VR Transpointin tavoite turvallisuudessa on 0+0. Sekä turvallisuuspoikkeamat että työtapaturmat pitää saada pois.

Vuosaaren satama valikoitui kohteeksi, koska se on kokonaisuus, jossa hankkeen projektinhallinta oli helppo viedä läpi.

Mitä keskeisiä toimia pilotissa tehtiin?

– Valvontaan liittyviä asioita priorisointiin ja yhteistyötä sataman toimijoiden kanssa lisättiin. Asiakkaiden ja rataverkon haltijan kanssa on käyty läpi asioita entistä tarkemmin ja korostettu, että turvallisuus on yhteinen asia, sanoo Hannula.

Pilotin aikana pidettiin säännöllisiä tilannekatsauksia ja selkeytettiin rooleja, jotka liittyvät esimerkiksi työsuojeluun ja työhön opastukseen.

Työntekijät ovat vain lainassa

Oleellista turvallisuuden takaamisessa on aina se, että henkilöstö on sitoutunutta. Tämä ei vaatinut Vuosaaressa erityisiä taikatemppuja.

– Avoimuus on tärkeintä ja halusimme lisätä ymmärrystä siitä, että työntekijät ovat meillä vain lainassa. On meidän velvollisuutemme katsoa, että kaikki pääsevät ehjänä perheidensä luokse, sanoo Jani Kangasjärvelä.

VR:llä on myös ymmärretty, että turvallisuus on merkittävä tekijä uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Kaikki poikkeamat voivat aiheuttaa mainehaittaa.

Työntekijät haluttiin saada myös itse oivaltamaan turvallisuuden tärkeys. Vastahankaa projektin käynnistyessä tai sen aikana ei ollut, päinvastoin – asenne oli heti kohdallaan.

"Avoimuus on tärkeintä ja halusimme lisätä ymmärrystä siitä, että työntekijät ovat meillä vain lainassa."

– Sieltä tuli jopa kysymyksiä, että miksi tähän tartutaan vasta nyt. Tällainen turvallisuusasioiden hallitseminen jopa lisää ammattiylpeyttä, Kangasjärvelä sanoo.

Pilotin tulokset ovat olleet hyviä ja turvallisuudessa on otettu isoja askelia eteenpäin. Tarkkuus työyhteisössä on kasvanut ja ihmiset ottavat yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos epäkohtia havaitaan. Vaikka turvallisuuspoikkeamia vielä on, niiden määrä on selkeässä laskussa. Turvallisuustyö ei lopu koskaan, vaan vaatii jatkuvaa seurantaa.

– Porukka on saatu sitoutumaan ja he ovat hyvin valveutuneita tarkkailemaan ympäristöä ja omaa toimintaansa. Riskitekijöihin päästään kiinni entistä paremmin, ennen kuin vahinkoja tapahtuu. Se on ehkä tärkein onnistuminen, Pasi Hannula miettii.

Kiire ei saa heikentää turvallisuutta

Vuosaaressa VR Transpointilla on kahdeksan hengen tiimi. Vaihtotyönjohtaja ja työnopastaja Jarno Ahlstedtin mukaan jo projektin avaustilaisuus oli hyvä lähtölaukaus.

– Kaikki ottivat tärkeän asian hyvillä mielin vastaan. Kaikki haluavat tehdä työtä turvallisesti.
Alussa ratapihatyöntekijöiden työtä seurattiin ja siitä tehtiin havaintoja. Jos oli jotain huomautettavaa, asiat käytiin läpi, mutta mitään suuria ongelmakohtia ei noussut esille.

"Työohjeet ovat muuttuneet ja niitä on parannettu aina, jos on havaittu poikkeamia."

Ahlstedtin mukaan kiire ei saa mennä turvallisuuden edelle.

– Siellä kypärän sisällä jokaisen pitää miettiä ja tajuta, että asiat tehdään niin kuin kuuluu ja se ottaa aikansa. Kyllä tässä on itsekin miettinyt omia toimintatapoja aiempaa tarkemmin.

Ahlstedt on ollut VR Transpointilla töissä yli kymmenen vuotta. Sinä aikana turvallisuusajattelu on ottanut isoja askelia.

– Työohjeet ovat muuttuneet ja niitä on parannettu aina, jos on havaittu poikkeamia.

Asiakaskin arvostaa turvallisuutta

VR on palvellut 160 vuotta siten, että asiakas on tärkein.

– Ajatuksia pitää kääntää kuitenkin yhä enemmän siihen, että nimenomaan turvallisuus on parasta asiakaspalvelua, tiivistää Jani Kangasjärvelä.

– Kiire häiritsee keskittymistä. Jos turvallisesti tekemisestä tulee joku pieni viive, kyllä asiakkaatkin sen ymmärtävät, koska turvallisuus on kaikille tärkeä asia.

Seuraavaksi pilottihankkeen kokemuksia viedään eteenpäin eri liikennepaikoille.

– Tämä on ollut meillekin oppimatka, ja tätä ei voi suoraan monistaa. Uudessa kohteessa täytyy tarkastella keskeisimmät haasteet, miten asioita erityisesti siellä pitää viedä eteenpäin, sanoo Pasi Hannula.

Hänen mukaansa turvallisuustyötä tehdään henkilöstön parhaaksi ja henkilöstön kanssa.

– Aikoinaan yksi johtaja sanoi, että turvallisuus ei ole sitä, että hän pääkonttorin ikkunasta viittilöi, että ”olkaa turvallisesti”. Suomalaisia pitää johtaa aina edestä.