Kun logistiikka ratkaisee

Uusi veturi kelpuuttaa polttoaineekseen tavallisen dieselin lisäksi biodieselin.

Uusi veturi kelpuuttaa polttoaineekseen tavallisen dieselin lisäksi biodieselin.

Uudet veturit leikkaavat dieselvedon päästöjä

19.6.2019

VR Groupin uudet dieselveturit on suunniteltu erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin. Lähes kaksi kertaa vanhoja dieseleitä tehokkaammat veturit ovat vähäpäästöisiä, ja tarvittaessa niissä voi käyttää polttoaineena biodieseliä. Lähes hiilineutraalien kuljetusketjujen muodostaminen myös sähköistämättömillä rataosilla on pian aikaisempaa yksinkertaisempaa.

VR Group teki huhtikuussa hankintapäätöksen 60 uudesta dieselveturista. Veturit toimittaa Stadler Rail Valencia, joka on osa sveitsiläistä Stadler-konsernia. Ensimmäiset veturit saadaan Suomeen vuonna 2021.

Tehokkaista, monikäyttöisistä ja vähäpäästöisistä vetureista hyötyvät ennen kaikkea rautatielogistiikan asiakkaat, painottaa VR Groupin vetokalustoyksikön johtaja Mihail Lipiäinen.

– Halusimme, että veturit soveltuvat hyvin sekä linjaliikenteeseen että vaihtotöihin.

Linjaliikenteessä uuden veturin vetokyky on lähes kaksinkertainen vanhoihin vetureihin verrattuna.

Vaihtotöissä tärkein ominaisuus on vetokyvyn ohella kehittynyt radio-ohjaus, joka mahdollistaa entistä nopeamman ja tarkemman työskentelyn.

"Halusimme, että veturit soveltuvat hyvin sekä linjaliikenteeseen että vaihtotöihin."

Suomen vaativat sääolosuhteet on otettu huomioon jo suunnittelutyön alkumetreillä. Veturissa on teknisiä ratkaisuja, joiden ansiosta se toimii lumessa ja jopa 40 asteen pakkasessa.

Kerralla uudelle vuosituhannelle

VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen on hyvin tyytyväinen veturien uusiin ominaisuuksiin. 

– Uusi veturi on todella kaivattu päivitys kalustoomme. Merkittävä osa vetureistamme siirtyy nyt kertaheitolla uudelle vuosituhannelle. Veturi edustaa uusinta tekniikkaa, ja se suunniteltu juuri meidän käyttötarkoitustamme varten. Kuljetusten luotettavuus paranee varmasti.

Uusien veturien vetokyky tuntuu koko kuljetusjärjestelmän tasolla.

"Merkittävä osa vetureistamme siirtyy nyt kertaheitolla uudelle vuosituhannelle."

– Muutoksia voi tulla junakokoihin tietyissä liikenteissä, koska pystymme nyt vetämään pidempiä junia sähköistämättömillä radoilla. Uudet veturit sopivat järjestelmään hyvin, ja tukevat sen kehittämistä edelleen.

Biodieselillä kohti hiilineutraaleja kuljetuksia

Uusi veturi kelpuuttaa polttoaineekseen tavallisen dieselin lisäksi biodieselin.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme hiilineutraaleja kuljetusketjuja. Uusi veturi on tärkeä komponentti näissä ratkaisuissa, sillä 90 prosenttia hiilipäästöistä pystytään biodieselin avulla kompensoimaan, Kosonen sanoo.

Kosonen uskoo, että asiakkaiden vaatimukset ympäristöystävällisyyden suhteen kasvavat koko ajan.

– Aiemmin ympäristöteemat olivat puheiden tasolla. Nyt ne siirtyvät käytäntöön.

Lähes puolet rataverkosta on sähköistämätöntä

Tällä hetkellä Suomen lähes 6 000 kilometrin rataverkosta on sähköistetty hieman yli puolet. Vaikka ratoja sähköistetäänkin, dieselvetureilla on paljon tehtävää myös tulevina vuosina.

– Koko rataverkkoa ei todennäköisesti koskaan sähköistetä. Kaikkia kohteita, kuten tehtaiden ja satamien ratapihoja tai eräitä rajaliikenteen ratoja ei edes pystytä sähköistämään. Vaikka tavoitteemme on maksimoida sähkövedon määrä pidemmällä tähtäimellä, meillä pitää olla tarjolla muutakin käyttövoimaa kuin sähköä, Kosonen sanoo.

Monet sähköistämättömät radat ovat teollisuudelle tärkeitä.

– Sähköistämättömien ratojen joukossa paljon esimerkiksi teollisuus- ja satamaratoja sekä raakapuukuljetusten kannalta merkittäviä reittejä, joilla liikenne on jatkuvaa. Suurimmalla osalla näistä radoista on tuntuva kaupallinen merkitys, ja ne ovat tärkeitä osia kuljetusjärjestelmässämme, Kosonen sanoo.

Vähemmän päästöjä

Uuden veturin päästöt ovat huomattavasti vanhoja vetureita pienemmät.

– Moottorin ohjaus on parantunut, ja erilaiset suodattimet ovat kehittyneet. Lisäksi päästönormit saavutetaan ilman AdBlue-lisäystä, Mihail Lipiäinen kertoo.

Osittain päästöjä vähentää sekin, että veturissa on kaksi 950 kilowatin moottoria.

– Kahdella pienemmällä moottorilla saavutetaan pienemmät päästöt kuin yhdellä suurella. Lisäksi veturia voi tarvittaessa ajaa vain yhdellä moottorilla.

"Uuden veturin päästöt ovat huomattavasti vanhoja vetureita pienemmät."

Dieselmoottorit pyörittävät generaattoria, joka antaa virran teleihin sijoitetuille sähköisille ajomoottoreille. Veturin ominaisuuksiin kuuluu myös start/stop-tekniikka, joka säästää polttoainetta ja luontoa.

Uuden veturin järjestelmät tuottavat paljon dataa, jota voidaan hyödyntää etädiagnostiikassa. Jatkossa veturin ominaisuuksia pystytään myös päivittämään sen elinkaaren aikana.

Testit käyntiin vuonna 2021

VR Group on nyt tehnyt hankintapäätöksen 60 uudesta veturista.

Ensimmäiset veturit tulevat Suomeen testeihin vuonna 2021. Testeissä varmistetaan, että veturit täyttävät sekä VR:n että viranomaisten vaatimukset. Uusi veturityyppi hyväksytetään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla

Ensimmäiset viisi veturia tulevat kaupalliseen käyttöön vuonna 2022.

– Vetureilla ajetaan ainakin yhden talven yli ennen kuin varsinainen sarjatoimitus alkaa. Sen jälkeen meillä on edessä aika napakka projekti. Koko erä on toimitettu vuoden 2025 loppuun mennessä toimitettu. Sen jälkeen katsotaan, onko tarvetta käyttää optiota lisätilauksesta, Lipiäinen sanoo.

Info

  Dieselveturi Dv12 Uusi dieselveturi
Valmistusvuosi 1963-1985 2021 alkaen
Valmistaja Valmet Oy ja
Rauma-Repola
Stadler Rail Valencia
Käytössä (2017) 151 kpl -
Pituus 14 m 18 m
Paino 68 tn 88 tn
Teho 1000 kW 1900 kW
Vetokyky (junapaino) 1000 tn 2000 tn
Päästöt: NOX+HC 19,8 g/kWh 4,0 g/kWh (EU Stage V)
Päästöt: Kiintoaine 0,33 g/kWh 0,025 g/kWh