Kun logistiikka ratkaisee

Yksi kehittelyn alla oleva konsepti on tutun mallin elvytys, eli yhdistetyt kuljetukset.

Yksi kehittelyn alla oleva konsepti on tutun mallin elvytys, eli yhdistetyt kuljetukset.

VR Transpoint hakee kasvua uusista toimialoista ja vihreästä siirtymästä

1.11.2023

Ympäristöystävällisellä raideliikenteellä on nyt tuhannen taalan paikka. Vihreä siirtymä luo kuljetustarpeita, joihin VR Transpointilla on osaamista ja ratkaisuja.

Raideliikenne tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot.
Siksi se on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä.

– Me haluamme olla osa vihreän siirtymän ratkaisua. Päästöttömänä kuljetusmuotona rautatieliikenne on myös kriittinen osa tulevaisuuden tehdashankkeita Suomessa, sanoo VR Transpointin uusasiakashankinnasta ja hinnoittelusta vastaava päällikkö Kirsi Klemola.

VR Transpointilla on kolme keskeistä aihiota, joista haetaan kasvua ja tuetaan vihreää siirtymää: teollisuuden investoinnit, vihreän siirtymän investoinnit sekä yhdistetyt kuljetukset.

VR Transpoint on ollut jo kauan metsäteollisuuden kumppani ja haluaa osaltaan mahdollistaa niiden kasvua tehokkailla logistiikkaratkaisuilla.

"Me haluamme olla osa vihreän siirtymän ratkaisua."

– Metsäteollisuus on sisäistänyt, että uusia tehtaita rakentaessa on jo alkuvaiheessa huomioitava rautatieinfrastruktuurin nykytila ja tarvittavat investoinnit. Yhdistämällä voimat jo tässä vaiheessa meillä on paremmat mahdollisuudet löytää tehokkain kuljetuskonsepti.

Yhtiöitä autetaan löytämään tehokkaat kuljetusratkaisut investointipäätösten tueksi ja siinä vaiheessa myös pohditaan ratakapasiteetin tehokasta käyttöä.

– Näissä mietitään myös teknisiä ja toimintamalliin liittyviä ratkaisuja, kuten kalustokierron tehostumista, junakokojen kasvattamista sekä lastaus- ja purkuinfran kehittämistä, kuten esimerkiksi Kemin tuoreen biotuotetehtaan tapauksessa.

Konsultoiva rooli logistiikan ratkaisuissa

VR Transpointin kasvuhakuisuutta tukee ajankohtainen trendi: vihreään siirtymään liittyvät uudet teollisuuden alat, kuten biometanolilaitokset, vetyteollisuus tai vaikkapa hiilineutraalin teräksen valmistus.

– Pitkän yhteistyön ansiosta suomalainen teollisuus tuntee meidät hyvin ja autamme asiakkaita laitosten logistiikan suunnittelussa. Myös kansainvälisesti yritykset, jotka suunnittelevat sijoituksia tai tuotantolaitosten perustamista Suomeen, haluavat meiltä ymmärrystä logistiikasta ja sen kustannusarviosta.

Logistiikan keskeinen kysymys on tuotantolaitoksen sijoitus.

– Kannattaako esimerkiksi biometanoli valmistaa siellä, missä on saatavilla raaka-ainetta eli metsäteollisuuden hakkuujätettä ja muita sivuvirtoja? Silloin laitos voidaan perustaa metsäteollisuuden kylkeen ja kuljettaa valmis tuote rautateitse satamaan ja maailmalle, Klemola havainnollistaa.

– Toinen vaihtoehto on rakentaa tuotantolaitos satamaan ja kuljettaa raaka-aine sinne junilla.
Jotta tuotteen voi sertifioida ympäristöystävälliseksi, myös sen kuljetusketjun pitää olla riittävän vihreä. Tässä rautateiden päästötön kuljetusketju on keskeisessä roolissa.

Rahtia raiteille yhdistetyillä kuljetuksilla

Kirsi Klemolan intohimo on ideoida liikenteen kasvua mahdollistavia uusia konsepteja.

– Me olemme siinä hyviä ja meiltä saa asiantuntevaa apua kaikissa vaiheissa, hän lupaa.

VR Transpointin osaamista osataankin hyödyntää yhä paremmin. Sana kulkee yritysmaailmassa, mutta myös esimerkiksi Business Finlandin kansainväliset kontaktit ovat avuksi. Niin kansainväliset yritykset, konsulttitoimistot kuin investoijat tietävät, mistä apu löytyy.

Yksi kehittelyn alla oleva konsepti – ja samalla kolmas kasvun aihio – on tutun mallin elvytys, eli yhdistetyt kuljetukset. VR Transpointilla on vahva halu siirtää kontit ja trailerit yhä enemmän maanteiltä rautateille, junien kuljettamaksi.

– Meillä on tarkoitus luoda yhdistettyjen kuljetusten konsepti ensin Vuosaaren satamasta Ouluun. Visiona on luoda myös laajempi verkosto useampien kaupunkien välille, mutta ensin fokus on Helsinki–Oulu-välillä, Klemola sanoo.

VR Transpoint haluaa siirtää kontit ja trailerit maanteiltä rautateille, junien kuljettamaksi.

Yhdistettyjä kuljetuksia ei voi luoda kuitenkaan yksin.

– Jos yhdistettyjä kuljetuksia ei ole olemassa, siihen ei saada asiakkaita, mutta jos ei ole asiakkaita, säännöllisiä kuljetuksia ei saada konseptoitua ja käyntiin. Siksi alussa on tarkoitus saada asiakkaita sitoutumaan tiettyyn volyymiin, jotta liikenne voidaan käynnistää.

Muna vai kana -tilanne vaatiikin vahvaa yhteistyötä. Sitoutuneita suuria asiakkaita haetaan esimerkiksi kuljetusliikkeistä, kaupan keskusliikkeistä ja laivayhtiöistä. Riittävä pohjavolyymi mahdollistaa palvelun käynnistämisen, ja kysynnän lisääntyessä kapasiteettia voidaan kasvattaa asiakastarpeen mukaan.

Palvelu mahdollistaisi rautatiekuljetukset myös toimijoille, joilla siihen ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta.

Jos Klemolalta kysytään, yhdistetyt kuljetukset eivät rajoitu tulevaisuudessa vain Suomeen.

– Olemme alustavasti tutkineet yhteistyömahdollisuuksia ruotsalaisten ja virolaisten toimijoiden kanssa. Pitkällä aikavälillä haluaisimme löytää ratkaisuja, joilla suomalaiset tuotteet pääsevät junalla keskiseen Eurooppaan.