Kun logistiikka ratkaisee

Ensiarvoisen tärkeää rautateiden toimintamalleille on resurssien oikea mitoittaminen pitkällä aikavälillä.

Ensiarvoisen tärkeää rautateiden toimintamalleille on resurssien oikea mitoittaminen pitkällä aikavälillä.

VR Transpoint kehittää palvelu- ja hinnoittelumallejaan muuttuviin asiakastarpeisiin

1.11.2023

Asiakastarpeiden ja volyymien muuttuessa rautatielogistiikan palvelu- ja hinnoittelumalleja pitää kehittää. VR Transpoint muokkaa toimintamallejaan jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa. Tämä ohjaa kustannusvastaavuuteen ja avaa molempia hyödyttäviä win-win-mahdollisuuksia.

VR Transpoint toimii suurten teollisuuden toimialojen, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden kumppanina.

Toimintaympäristön nopeat muutokset vaikuttavat näidenkin alojen kuljetuksiin vahvasti. Siitä seuraa rautatiekuljetusten osalta esimerkiksi voimakasta volyymivaihtelua, nopeita lisäkuljetustarpeita tai kuljetusten perumisia lyhyellä varoitusajalla.

– Olemme päivittäneet kuluneen vuoden aikana kuljetustemme palvelu- ja hinnoittelustrategian. Taustalla on ajatus, että sovimme asiakkaiden kanssa etukäteen pelisäännöt, miten yhteistyössä toimitaan ja miten palveluiden hinnoittelu elää, jos volyymi tai asiakkaan kuljetustarpeet muuttuvat sopimuskauden sisällä, sanoo kaupallinen johtaja Joni Lehtonen VR Transpointilta.

– Jotta voimme tuottaa asiakkaalle arvoa, meidän pitää pystyä tuottamaan kustannustehokkaat kuljetukset kaikissa suhdanteissa. On asiakkaankin edun mukaista, että kuljetusratkaisuja mukautetaan yhdessä kuljetustarpeiden muuttuessa.

Näitä keinoja ovat esimerkiksi junakokojen pienentäminen tai suurentaminen ja kuljetuspäivien muutokset. Toimintaa voidaan tehostaa yhteistyössä myös kehittämällä vaunukiertoja tehokkaammaksi, parantamalla vaunujen täyttöastetta ja tarkastelemalla vaihtotöiden toimintamalleja ja palveluaikoja.

Resursointi, resursointi, resursointi

Ensiarvoisen tärkeää rautateiden toimintamalleille on resurssien oikea mitoittaminen pitkällä aikavälillä.

– Jos on tarvetta lisätä kapasiteettia esimerkiksi ratapihatyöntekijöiden suhteen, alalle kouluttautumis- ja tuloaika on minimissään vuosi, veturinkuljettajilla jopa puolitoista vuotta. Eli jos asiakas tarvitsee lisää kapasiteettia vuoden päästä, meidän pitää alkaa varautumaan henkilöstöresurssien muutokseen heti, Lehtonen havainnollistaa.

On asiakkaankin edun mukaista, että ratkaisuja mukautetaan kuljetustarpeiden muuttuessa.

Kalustohankinnat vaativat vielä pidemmän aikavälin varautumista. Vaunuinvestointien läpimenoaika on vähintään pari vuotta ja veturihankinnoissa puhutaan vielä pidemmästä aikajanasta. Nyt tilattavia vetureita tullaan käyttämään vuosikymmeniä ja tilausajat ovat vuosien pituisia.

– Rautatieresurssien sopeuttaminen niin ylös- kuin alaspäin vaatii paljon suunnittelua ja työtä. Sen enempää kalustoa kuin henkilökuntaa ei voi siirtää noin vain eri puolille Suomea.

Yhdessä ennustaen ja sitoutuen

Oikeankokoisten resurssien varmistamiseksi onkin tärkeää, että VR Transpointin asiakkaat pystyvät riittävän ajoissa antamaan ennustetietoa kuljetettavista volyymeista.

– Myyntimme käy jatkuvaa dialogia asiakkaiden kanssa siitä, mihin suuntaan kuljetustarpeet ja volyymit kehittyvät. Meidän tehtävämme on perustella ennusteiden merkitystä ja avata rautatiekuljetusten lainalaisuuksia ja kustannusten käyttäytymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, Lehtonen sanoo.

– Ymmärrämme hyvin, että tulevaisuus on asiakkaillekin välillä sumuinen. Voidaan kuitenkin sanoa, että asiakkaiden ennuste on meille palvelusitouma. Rautatiekuljettamisen lainalaisuuksista ja korkeasta pääomaintensiivisyydestä johtuen odotamme asiakkaidenkin sitoutuvan ennusteisiin.

Tehokkaiden kuljetusratkaisujen luominen edellyttää, että kuljetustarpeita kyetään ennustamaan rullaavasti parin vuoden päähän. Ennusteita tarvitaan kuljetuksiin tarvittavien resurssien suunnitteluun ja varaamiseen.

Kuljetustarpeita on hyvä ennustaa rullaavasti parin vuoden päähän.

– Näin emme sen enempää ali- kuin yliresursoi ja asiakkaalle varattu kapasiteetti on aina oikea. Kun molemmissa päissä ollaan aktiivisia ja ajoissa, siitä hyötyvät lopulta kaikki, korostaa Lehtonen.

Tarkoituksenmukaiset volyymiin kytketyt toiminta- ja sopimusmallit luovat ennustettavuutta myös kustannusten läpinäkyvyyteen ja hallintaan jatkossa.

– Inflaatio on ollut kova kaikille, ja näkyy meidänkin hinnoittelussamme. Lisäksi VR:llä on käynnissä noin miljardin euron luokkaa oleva investointiohjelma muun muassa veturien uusimiseksi.

Merkityksellisempää kustannusten hallinnan osalta on kuitenkin asiakkaan todellisiin tarpeisiin sovitettu toiminta- ja hinnoittelumalli.

Katse vahvasti tulevaisuudessa

Maailmassa riittää nyt synkkiäkin uutisia ja näkymiä. Se, millainen tilanne on vuoden tai kahden päästä, vaatii tarkkanäköisyyttä, osaamista ja jatkuvaa ennakointia.

– Meilläkin normaali resurssisuunnittelu on jatkuva prosessi. Nyt on aloitettu myös vuoden 2024 resurssisuunnittelu ja siihen ennustamistyöhön on pyydetty mukaan myös asiakkaat.

VR Transpointilla uskotaan, että tämän hetken suhdannehäiriö on hetkellinen. Uusilla toiminta- ja palvelumalleilla sekä hinnoittelustrategialla yritys on valmis, kun kasvu lähtee aikanaan käyntiin.

– Olemme optimistisia, että 2024 on jo taloudellisesti parempi ja pääsemme taas kasvu-uralle. Kapasiteetin suunnittelussa pätee ihan sama logiikka myös silloin, kun mennään ylöspäin. Senkin takia haluamme tiivistää ennustamista ja resurssisuunnittelua yhdessä asiakkaiden kanssa.