Kun logistiikka ratkaisee

Kuljetuksen rinnalla kulkee ajantasaista ja rikastettua informaatiota.

Kuljetuksen rinnalla kulkee ajantasaista ja rikastettua informaatiota.

Yksi sovellus kattaa maantielogistiikan koko toiminnan

14.6.2021

VR Transpointin maantielogistiikan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, Oraclen valmistama OTM integroi yhteen kuljetusten suunnittelun, toteutuksen, laskutuksen ja prosessien automatisoinnin. Se mahdollistaa myös kuljetusten simuloinnin ja optimoinnin, kuljetusten ympäristövaikutusten arvioinnin sekä toimiala- ja asiakaskohtaiset ratkaisut.

VR Transpointin maantielogistiikan strategisena tavoitteena on olla halutuin ja ketterin logistiikkakumppani. Maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki uskoo, että kattava toiminnanohjausjärjestelmä OTM (Oracle Transportation Management Cloud) on tärkeä mahdollistaja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 – Paraskaan teknologia ei itsessään takaa suorituskykyä, mutta eturivin alusta antaa meille mahdollisuuden vahvistaa edelläkävijyyttämme toimialan kehityksessä. OTM:n avulla voimme entisestään suoraviivaistaa ja joustavoittaa prosessejamme ja tarjota asiakkaillemme entistä ketterämpiä ja laadukkaampia palveluja kilpailukykyisemmin.

– Nykypäivän logistiikassa palvelun täytyy olla ennakoivaa, täsmällistä ja nopeaa. Paras onnistuminen syntyy, kun kuljetuksen rinnalla kulkee ajantasaista ja rikastettua informaatiota. OTM tuo tähän tarkoitukseen erinomaisia työkaluja, Välimäki painottaa.

OTM on päivittyvä alusta, jonka varaan voi rakentaa myös monenlaisia asiakas- tai toimialakohtaisia sovelluksia. Olemassa oleva Logistics360-palvelu jatkaa asiakaportaalina.

– Voimme laajentaa asiakkaille suunnattuja digitaalisia palveluja ja edistää heidän liiketoimintaansa. Tavoitteena on luoda jokaiselle asiakastoimialalle jokaiseen asiakaskohtaamiseen kilpailukykyiset ja edistykselliset digitaaliset ratkaisut, jotka täydentävät asiakkaidemme logistisia palveluita heidän toimituskokemuksensa parantamiseksi, Välimäki sanoo.

Entistä kehittyneempien suunnittelu- ja simulointityökalujen avulla pystytään myös vähentämään asiakkaiden logistiikan ympäristörasitusta.

– Voimme yhdistellä kuormia tehokkaammin ja lyhentää tyhjäsiirtymiä laajaa kuljetusverkostoamme hyödyntäen. Lisäksi voimme simuloinnin keinoin auttaa asiakkaitamme suunnittelemaan kokonaislogistiikkansa niin, että ympäristöystävällisyys on koko toimitusverkostossa sisäänrakennettu ominaisuus. Tällöin myös kiertotalouslogistiikan palvelujen tuottaminen asiakkaan materiaalihävikin vähentämiseksi ja uusiomateriaalien käytön optimoimiseksi voidaan tehdä logistisesti entistä kannattavammaksi.

Ehyt ja järeä kokonaisuus

Pilvipalveluna toimiva OTM on ollut markkinoilla 15 vuoden ajan, ja se on kansainvälisesti laajassa käytössä logistiikan lisäksi monilla muilla toimialoilla. Tänä aikana tuote on kehittynyt voimakkaasti.

OTM vastasi kilpailutuksessa parhaiten VR Transpointin maantielogistiikan tarpeita. Se osoittautui myös paremmaksi kuin alusta asti rakennettu ja räätälöity ratkaisu, kertoo Välimäki.

– Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti ja koko ajan. Nyt meillä on ohjelmisto, joka kehittyy jatkuvasti sitä mukaa, kun maailma ja liiketoimintamme muuttuvat.

"Meillä ei ole varaa jäädä jälkeen teknologiassa"

Maantielogistiikan IT Manager Hannu Juuti antaa OTM:lle hyvät arviot.

– Meillä ei ole varaa jäädä jälkeen teknologiassa. OTM on ehyt ja tarpeeksi järeä kokonaisuus. Se on vakaa, moderni, laajalti tunnettu, toimialalle hyvin sopiva ja rajapintojen osalta standardien mukainen. Lisäksi Oraclella on kyky uudistaa ohjelmistoa. OTM on onnistunut pysymään esimerkiksi konsulttiyhtiö Gartnerin arvioiden kärkipäässä jatkuvasti.

Tärkeä ominaisuus on OTM:n skaalautuvuus. Se tukee jatkossa maantielogistiikan kasvua.

– OTM skaalautuu liiketoimintamme muutosten mukana. Se on tärkeää, jos haluamme lähteä tekemään erityyppistä bisnestä kuin tällä hetkellä teemme, tai päätämme laajentua kokonaan uusille toimialoille, Juuti sanoo. Yksi tärkeä kriteeri OTM:n valinnassa oli myös Oraclen konesalien sertifioitu sähkönkäytön ympäristöjalanjälki.

Simulointi ja optimointi auttavat suunnittelua

OTM otetaan tuotantokäyttöön joulukuun alussa. Sen jälkeen palvelun kautta hoidetaan maantielogistiikan koko prosessi, kertoo Henna Luostarinen, joka vastaa liiketoiminnan prosesseista, järjestelmistä ja analytiikasta.

– OTM hoitaa samat tehtävät kuin nykyinen järjestelmämme eli tilausten hallinnan, suunnittelun, kuljetuksen lisäpalveluineen ja laskutuksen. Lisäksi OTM tarjoaa mahdollisuuden muun muassa kuljetusten simulointiin ja optimointiin.

"Voimme panostaa asiakaspalveluun ja muutosten hallintaan"

Simuloinnissa testataan vaihtoehtoisia tuotanto- ja palvelumalleja. Optimointia hyödynnetään kuorma- ja kuljetussuunnittelussa.

– Kun meille tulee uusi kuljetusvirta, voimme selvittää luotettavasti mitä se tarkoittaa esimerkiksi liikenteen tasapainon tai kaluston sekä ympäristön kannalta. Saamme selville, riittääkö nykyinen kalusto tai syntyykö kuljetuksiin epätasapainoa. Pystymme myös saamaan selville millainen ympäristörasitus kuljetuksesta syntyy, Luostarinen kertoo.

OTM:n käyttöönoton myötä monia prosesseja voidaan automatisoida.

– Emme halua poistaa ihmistyötä. Tavoitteena on kohdistaa henkilöstömme työ sinne, missä se tuottaa lisäarvoa. Voimme panostaa asiakaspalveluun ja parantaa muutosten hallintaa.

Tietoon perustuvia päätöksiä

Sekä sisäisten että ulkoisten prosessien läpinäkyvyys lisääntyy. Tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavana nopeasti, reaaliaikaisesti ja valmiiksi analysoituna. Tiedon etsimiseen ja jalostamiseen ei kulu aikaa.

"Yhteisen tiedon avulla voimme parantaa toimitusketjujen toiminnan laatua"

Jalostetun tiedon avulla koko organisaation voi tehdä nopeampia ja perustellumpia päätöksiä. Luostarinen ottaa esimerkiksi poikkeamien hallinnan:

– Kun järjestelmä saa tiedon viivästyksestä, se lähettää automaattisesti tiedon tilanteesta kuljetusten suunnittelijalle. Suunnittelija havaitsee poikkeamat nopeammin, jolloin toimenpiteet poikkeaman hoitamiseksi saadaan tehtyä nopeammin sekä viestittyä poikkeamasta kuljetusketjun eri osapuolille.

Integraatio etenee

OTM:ssä on integraatioalusta, jossa on valmiina useita standardoituja rajapintoja. Niiden avulla OTM:n voi integroida nopeasti asiakkaan järjestelmiin.

– Tiedonkulun ja -hallinnan sulauttaminen on keskeinen elementti strategiassamme. Paljon on jo tehtykin, mutta jatkossa voimme tuottaa kaikille toimitusketjun osapuolille tarkkaa ja ennakoivaa tietoa yhdestä ja samasta datamassasta. Sen etsimiseen ja siirtämiseen ei kulu aikaa eikä työvoimaa, Välimäki sanoo.

Ollaanko jo siinä pisteessä, että datan hallinta on yhtä tärkeää kuin itse kuljetuksen hallinta?

– Fyysisen kuljettamisen hallinta säilyy ehdottoman tärkeänä. Sen rinnalla kasvaa kuitenkin datan hallinta. Toimitusketjuissa ja -verkostoissa on aina toimijoiden välisiä rajapintoja, jotka saattavat aiheuttaa tehottomuutta ja lisätä kustannuksia. Yhteisen tiedon avulla voimme parantaa toimitusketjujen toiminnan laatua, ja rakentaa toimitusverkostoista aiempaa tärkeämpiä kilpailukyvyn tekijöitä asiakkaidemme hyödyksi, Välimäki korostaa.