Kun logistiikka ratkaisee

Jani Myllymäki tiimeineen vastaa VR Transpointin digikehityksestä ja digitaalisten palvelujen toimivuudesta.

Jani Myllymäki tiimeineen vastaa VR Transpointin digikehityksestä ja digitaalisten palvelujen toimivuudesta.

Digipalvelujen kehitysvauhti kiihtyy

6.5.2020

VR Transpointin digitalisaatio etenee juuri nyt vauhdilla. Asiakkaat pilotoivat jo Logistics360 -palvelua, joka seuraa maantie- ja rautatiekuljetuksia reaaliajassa.

VR Transpointin head of digital Jani Myllymäellä ja hänen kehitystiimillään on menossa poikkeuksellisen intensiivinen kevätkausi.

– Olemme siirtyneet entistä ketterämpiin kehitysmalleihin, ja uusien palvelujen kehitysnopeus on kasvanut. Pystymme tuottamaan palveluistamme uudet kehitysversiot vaikkapa kerran kuukaudessa, Myllymäki kertoo.

Kuten digitaalisten palvelujen kehitystyössä yleensä, kehitystyön nopeutumista on edeltänyt huolellinen perustyö.

VR Transpointin tapauksessa kyse on uudesta suunnittelu- ja tuotannonohjausjärjestelmä Rallista, joka otettiin käyttöön syksyllä 2018.

– Meillä on nyt kattava ja vakaa perusjärjestelmä. Ralli tuottaa paljon käyttökelpoista dataa, jonka päälle olemme voineet rakentaa uusia digitaalisia palveluja.

Näkyvin esimerkki on pilottikäytössä oleva Logistics360 -sovellus, jonka avulla asiakkaat voivat seurata oman kuljetuksensa etenemistä reaaliajassa joko selaimella tai mobiilisovelluksessa.

"Kokoamme asiakkaiden tarvitsemia digitaalisia palveluja yhteen paikkaan"

Logistics360 on ensimmäisessä vaiheessaan tyylipuhdas seurantapalvelu. Se toimii sekä maantie- että rautatielogistiikassa. Palvelu kertoo, millä asemalla tai missä junassa asiakkaan vaunu on, tai miten rekka etenee reitillään.

Jatkossa Logistics360 tulee olemaan nykyistä kattavampi.

– Kokoamme asiakkaiden tarvitsemia digitaalisia palveluja yhteen paikkaan. Suunnitelmissa on lisätä sovellukseen muun muassa häiriötiedotteita, tilaamiseen liittyviä toimintoja sekä raportteja toteutuneista kuljetuksista.

Lisää rajapintoja asiakkaille

Rallin tuottamaan dataan perustuen on rakennettu erilaisia rajapintoja, joiden kautta asiakkaat voivat hyödyntää omien kuljetustensa seurantaan liittyvää dataa myös omissa järjestelmissään.

Myllymäki pitää erittäin tärkeänä, että Logistics360:n ja uusien rajapintojen ominaisuuksia on suunniteltu alusta asti tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

– Usein riskinä on, että uuden palvelun kehitystyö tehdään olettamusten perusteella. Me halusimme varmistaa, että palvelut vastaavat asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Keräämme palautetta aktiivisesti ja esimerkiksi asiakkaiden halukkuus lähteä mukaan pilottikäyttöön on ollut erittäin suurta.

Rajapintojen avaamisessa yhteistyön merkitys on vieläkin suurempi.

–Olemme tehneet asiakkaiden kanssa yhteisiä rajapintoja vuosien ajan. Aina kun integroimme järjestelmiä keskenään, työ on tehtävä yhdessä. ­Ja jos asiakkailla on uusia integraatiotarpeita, haluamme ehdottomasti olla niissä mukana.

Sähköiset palvelut ovat laajentuneet myös idänliikenteeseen.  

– Aiemmin idänliikenteessä on toimittu paperisilla rahtikirjoilla. Nyt olemme pystyneet siirtymään suurelta osin sähköisiin kuljetusasiakirjoihin.

Tarpeet tulevat liiketoiminnasta

Jani Myllymäki tiimeineen vastaa VR Transpointin digikehityksestä ja digitaalisten palvelujen toimivuudesta.

– Meillä on oma kehitystiimi, jossa jokainen vastaa omasta alueestaan. Vastuualueet heijastelevat logistiikan yleistä organisoitumista. Asiakkaiden palveluille, palvelukeskukselle, ratapihapalveluille, suunnittelulle ja liikenteen ohjaukselle on omat vastuuhenkilönsä. Lisäksi data ja analytiikka toimivat alueiden yli.

Yhteys liiketoimintaan halutaan pitää mahdollisimman läheisenä.

– Tiimin jokaisella jäsenellä on alueesta vastaava bisnesomistaja. Liiketoiminnasta tulevien tarpeiden perusteella päätämme mitä teemme ja missä järjestyksessä etenemme. Tätä kautta palvelemme liiketoiminnan tavoitteita. Pyrimme olemaan osa porukkaa – kaikilla meillä on yhteiset tavoitteet, joita myös toteutamme yhdessä.

Kehitysvauhti säilyy nopeana

Myllymäki pitää varmana, että digipalvelujen kehitysvauhti säilyy nopeana.

– Teknologiat kehittyvät niin kovaa vauhtia, että voimakkaan kehityksen vaihe tulee varmasti jatkumaan.

Raakapuukuljetusten suunnittelussa on jo otettu tekoälyn sovelluksia käyttöön

Millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa tulevaisuudessa?

– Tekoälyn hyödyntäminen on koko ajan vahvasti esillä. Mietimme, missä sitä on järkevää hyödyntää. Suunnittelun ja liikenteen ohjaus ovat alueita, joissa katsomme, että koneoppimisella ja algoritmeilla voi saada paljon aikaan. Esimerkiksi raakapuukuljetusten suunnittelussa on jo otettu tekoälyn sovelluksia käyttöön. 

Data ja analytiikka ovat isossa roolissa.

– Viimeisen vuoden aikana olemme ottaneet ison harppauksen datan hyödyntämisessä. Lähdejärjestelmien data saadaan yhdistettyä liiketoiminnan kannalta hyödylliseksi ja päätöksentekoa tukevaksi. Tätä kautta myös datan ja raporttien manuaalinen käsittely on vähentynyt huomattavasti.

Myös esineiden internet eli IoT on saanut ensimmäiset sovelluksensa.

– VR:llä on käytetty IoT:tä muun muassa vetureiden huoltotarpeiden ennakoinnissa. Teknologia on kiinnostava ja uusia käyttökohteita voisi löytyä esimerkiksi ratapihoilta.

Entä koska näemme ensimmäiset autonomiset junat?

– Junat eivät kulje itsekseen ihan heti, vaan kehitys tapahtuu vaiheittain. Työskentelemme aktiivisesti teknologiakehityksen parissa ja kartoitamme jo esimerkiksi ajamista avustavien kamera- ja anturiratkaisujen hyödyntämistä liikkuvassa kalustossa turvallisuuden parantamiseksi.