Kun logistiikka ratkaisee

Turvallinen kuormaaminen pyritään varmistamaan hyvillä ohjeistuksilla ja koulutuksella.

Turvallinen kuormaaminen pyritään varmistamaan hyvillä ohjeistuksilla ja koulutuksella.

Ehjä kalusto takaa turvalliset rautatiekuljetukset

14.9.2023

Oikeilla toimintatavoilla kalusto säilyy ehjänä, ja VR Transpointin asiakkaiden tavara kulkee ajallaan ja liikenneturvallisesti. Metsä Fibren selluvaunujen vaurioiden syyt selvitettiin ja laitettiin kuntoon ripeästi.

VR Transpointin junien kuormauksessa käsitellään isoja massoja, ja pienetkin törmäykset voivat aiheuttaa vahinkoja. Tyypillisimmät vauriot ovat kuitenkin varsin pieniä, kuten vaunujen pressujen ja muiden katteiden sekä ovien kolhuja.

Turvallinen kuormaaminen pyritään varmistamaan hyvillä ohjeistuksilla ja koulutuksella.

– Meillä on verkkosivuillamme kuormausohjeet, kalustokuvasto sekä yleisempien vaunujen käyttöohjeet vaunuryhmäkohtaisesti. Tarpeista riippuen käymme myös kouluttamassa asiakkaita räätälöidysti, kertoo Kari Raittila, VR Transpointin kuormaus- ja vaunustoasiantuntija.

Vaunuryhmäkohtaiset ohjeet löytyvät niin paperi-, sahatavara-, sellu- kuin metallituotteiden vaunuille. VR Transpointin myynti myös tarjoaa kuormauskoulutuksia aktiivisesti.

Kaikille eri vaunuryhmille on tarkat kuormausohjeet.

– Aina kun säännöllinen uusi kuljetus käynnistyy ja otetaan käyttöön uusi lastauspaikka, koulutus on erityisen tärkeää. Tällainen koulutus käytiin esimerkiksi, kun Äänekosken biotuotetehtaan kuljetukset alkoivat, kertoo VR Transpointin tuotepäällikkö Harri Rautio.

Pressut kovilla selluvaunuissa

Metsä Fibren Äänekosken tehdas tuottaa vuodessa 1,3 miljoonaa tonnia sellua, ja siitä yli puolet kuljetetaan Vuosaareen satamaan. Sieltä sellu jatkaa matkaansa maailmalle. Neljä vuotta sitten alkaneet kuljetukset hoidetaan kolmella junarungolla, jotka pendelöivät sähkövedolla päivittäin Äänekosken ja Vuosaaren väliä.

Parin tonnin sellupaalit kuormataan Äänekoskella automaattisesti, purku tapahtuu Vuosaaressa trukeilla ja etukuormaajilla.

Kuljetusten alettua vaunuissa esiintyi poikkeuksellisen paljon vaunujen pressujen repeämisiä. Syitä alettiin selvittää aktiivisesti sekä Metsä Fibren että purkamisesta vastaavan satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab:n kanssa.

– Tutkimme kattavasti, mitä rasituksia pressuihin kohdistuu kuljetusten aikana. Mittasimme muun muassa sitä, aiheuttaako paine tunneleihin ajettaessa mekanismeja, jotka rikkovat pressuja, Kari Raittila kertoo.

Vaurioiden syyksi selvisi purkamisen työvaiheet. Sellupaaleja vaunuista nostettaessa trukit saattoivat työntää vahingossa paaleja pressuseiniä vasten, ja sen takia tiukat pressut tai niiden lukitussalvat vaurioituivat.

– Alussa oli vähän opettelua uuden liikenteen kanssa. Vahinkoja syntyi, mutta niistä ilmoitettiin ja kun syyt selvitettiin, tehtiin heti muutoksia toimintatapoihin, kertoo tuotantopäällikkö Janne Lindqvist Rauanheimolta.

Korjaavat toimenpiteet olivat aika yksinkertaisia: pressujen kiinnitysten alasalpoja avataan ennen purkamisen aloittamista.

Oikeat kuormaustavat on kirjattu työohjeisiin.

– Näin pressut joustavat eivätkä repeä, jos niihin tuleekin pientä painetta. Ratkaisu säästää myös lukitussalpoja, Lindqvist kertoo.

Toimintatapa päivitettiin myös kirjallisiin työohjeisiin, joista oikeat työtavat voi aina tarkistaa.

Metsä Fibren sellutonnit työllistävät Rauanheimoa säännöllisesti. Junien purun lisäksi yritys hoitaa sellun varastoinnin Vuosaaressa.

Tuotanto rakennettu toimivalle logistiikalle

Metsä Fibren logistiikkakoordinaattori Kalle Kumpumäki on tyytyväinen sekä ongelman ratkaisuun että ylipäätään kuljetusten sujuvuuteen.

– Äänekosken logistiikka on rakennettu pendelijunaliikenteen varaan. Keskimäärin meiltä lähtee Vuosaareen kaksi junaa vuorokaudessa.

Jos junista tippuu vaunuja pois vaurioiden vuoksi, alkavat ongelmat.

– Jakelukeskuksemme tilat ovat rajatut, eikä sinne voi kertyä tavaraa. Yhdessä junassa on 1 408 tonnia sellua. Jos määrä pitäisi kuljettaa kumipyörillä, se tarkoittaisi 30 rekka-autoa eli melkoista urakkaa ja ruuhkaa.

Metsä Fibren vaunusarjat tarkastetaan nyt säännöllisesti, jotta vaunut saadaan pidettyä ehjänä ja liikenteessä. Se on tärkeää asiakkaan logistiikalle, mutta myös turvallisuuden kannalta.

– Vaurioitunut ja lepattava pressu saattaa osua ratainfraan, kuten radan turvalaitteisiin tai vastaan tulevaan junaan. Pahasti vaurioitunut pressu voi yltää jopa ajolankoihin asti ja rikkoa niitä, sanoo VR Transpointin Kari Raittila.

Ohjeiden noudattamisella onkin tärkeä rooli, koska väärin kuormattua tai vaurioitunutta vaunua ei voi laittaa liikenteeseen. Se taas aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia kaluston saatavuuteen tai muuhun liikenteeseen.

Rikkinäinen vaunu on riski liikenneturvallisuudelle.

Vaurioita sattuu väistämättä, koska VR Transpointilla on tuhansia vaunuja, joita kuormataan ja puretaan jatkuvasti. Vaurioiden ilmoittaminen on tärkeää.

– Vikailmoituksen voi tehdä verkkosivuillamme ja mobiilikäytössä, mukaan voi liittää myös valokuvia. Jos asiakas tai oma henkilöstömme huomaa vaurion, jokaisen vastuulla on ilmoittaa siitä. Tietysti oma henkilöstömme tekee aina ennen kuormatun junan liikkeellelähtöä liikennöintitarkastuksen, jotta mahdolliset vauriot havaitaan, Raittila sanoo.

Huolto kannattaa ajoittaa hiljaiseen aikaan

VR Transpointin ja Metsä Fibren yhteistyö on jatkuvaa keskustelua ja kehittämistä. Harri Rautio antaa siitä esimerkin, jota muutkin asiakkaat voivat hyödyntää.

– Kun tehtaalla on huoltoseisokki ja vaunuja ei tarvita, on hyvä aika huoltaa vaunuja. On asiakkaankin etu varmistaa kaluston kunto tällaisina aikoina, etteivät vaunut joudu huoltoon sitten, kun kuljetukset ovat taas päällä. Metsä Fibrellä ennakointi toimii hyvin.

Metsä Fibrellä ollaan myös tyytyväisiä aktiiviseen yhteydenpitoon.

– Käymme viikoittain läpi, miten Äänekosken ja Joutsenon tehtaat pyörivät ja miten seuraavan viikon kuljetukset hoidetaan. VR Transpoint kertoo omalta puoleltaan, onko tulossa ratatöitä tai muita asioita, jotka vaikuttavat junien kulkuun, Kumpumäki kertoo.

– Tässä hommassa on tärkeintä, että tieto liikkuu koko ajan suuntaan ja toiseen.