Kun logistiikka ratkaisee

Turvallisuus on meille kaikkein tärkein asia. Työskentelemme päivittäin ympäristöissä, joissa on paljon eri toimijoita.

Turvallisuus on meille kaikkein tärkein asia. Työskentelemme päivittäin ympäristöissä, joissa on paljon eri toimijoita.

Turvallisuus tehdään VR Transpointin ja asiakkaiden yhteistyöllä

6.5.2024

Rautatiekuljetusten turvallisuus on jatkuvaa työtä kaikkien toimijoiden kesken. Turvallisuusasenne ei saa herpaantua hetkeksikään.

Helmikuussa Kuopion Kurkimäessä tapahtui puutavararekan ja junan törmäys, ja onnettomuudessa menehtyi yksi VR Transpointin työntekijä. Äärimmäisen ikävän tapahtuman tutkinta on kesken, mutta selvää on, että turvallisuuden merkitystä ei voi koskaan painottaa liikaa.

– Turvallisuus on meille kaikkein tärkein asia. Työskentelemme päivittäin ympäristöissä, joissa on paljon eri toimijoita. Mitä useampia toimijoita samalla alueella operoi, sitä tärkeämpää on turvallisuuden kehittäminen yhdessä, sanoo VR Transpointin tuotantojohtaja Kristian Jääskeläinen.

Onnettomuuden jälkeen VR Transpoint oli välittömästi yhteydessä keskeisiin sidosryhmiin ja muistutti monitoimijaympäristön riskeistä. VR Transpoint toimii usein asiakkaiden omistamilla tehdasalueella ja ratapihoilla sekä satamissa. Lähtökohtaisesti kokonaisturvallisuus on alueen hallinnoijan vastuulla, mutta jokaisen toimijan on otettava myös vastuu omasta toiminnastaan.

– Yksittäisen tehtaan alueella kokonaisturvallisuuden kehittäminen on helpompaa, mutta esimerkiksi satamissa, joissa on paljon operaattoreita ja eri maanomistajia, ympäristö on vieläkin vaativampi. Tärkeintä on saada kaikki saman pöydän ääreen varmistamaan, että riskit tunnistetaan ja niiden eliminoimiseksi tehdään kaikki mahdollinen.

Riskejä havainnoidaan ja poistetaan

VR:llä on omat turvallisuusjärjestelmänsä, jossa tehdään ilmoituksia vaaratilanteista ja niiden korjaaminen on systemaattista. Vastaavaa toimintaa pitää yhdenmukaistaa edelleen myös asiakkaiden kanssa.

– Asiakkaamme suhtautuvat turvallisuuteen erittäin vakavasti. Samalla alueella toimivien eri tahojen havaintoja ja toimintaa pitäisi pystyä kokoamaan vieläkin paremmin yhteen.

Juna ei voi väistää.

Turvallisuuden tekijöihin kuuluu huolellinen havainnointi. Vaikka junat ovat massiivisia, ne ovat usein hyvin hiljaisia. Junan massa on sellainen, että törmäyksessä rekka-auto tai kurottaja jää varmasti kakkoseksi, ihmisestä puhumattakaan.

Juna ei voi väistää. Jos hetki sitten olkapään yli katsoessa mitään ei olekaan näkyvissä, hetken kuluttua juna voi olla kohdalla. Jääskeläinen myös painottaa liikennemerkkien ja liikennevalojen kunnioittamista.

– Stop-merkkejä tai varoitusvaloja ei ole pystytetty suotta. Liikennemerkit ja ohjeet ovat siksi, että alueella olisi turvallista toimia.

Työntekijän turvallisuus tärkeintä

Rautatieliikenteessä pienetkin vahingot voivat tulla kalliiksi. Materiaali- ja kalustovaurioissa puhutaan yleensä vähintään kymmenistä tuhansista euroista. Jos tehtaiden tuotantoprosesseihin tulee katkoksia, summat kasvavat yhä suuremmiksi.

– Kaikkein kallein on ihmishenki, jonka arvoa ei voi mitenkään mitata, sanoo Jääskeläinen.

– Työntekijät ovat meillä ainoastaan lainassa työpäivän ajan. Haluamme palauttaa heidät kaikki joka päivä ehjänä kotiin.

Kallein on ihmishenki, jonka arvoa ei voi mitenkään mitata rahassa.

Kuopion vakavasta onnettomuudesta huolimatta koko VR:n turvallisuuskehitys on ollut viime vuosina hyvää. Onnettomuuksia ja turvallisuuspoikkeamia on saatu vähennettyä, mutta nyt sattui pahin mahdollinen.

– Se on ikävä muistutus siitä, että turvallisuuden suhteen ote ei saa herpaantua hetkeksikään. Rautatieympäristö on hyvin kompleksinen, ja turvallisuus vaatii jatkuvaa työtä. Usein se vaatii myös investointeja – ne ovat kuitenkin aina kannattavia investointeja, Jääskeläinen sanoo.

Turvallisuus raidealueella – muista nämä

  • Juna ei voi väistää. Raidekaluston pysähtymismatkat ovat pitkiä ja suuri massa on myös hiljaisissa nopeuksissa erittäin vaarallinen.
  • Kiskoilla liikkuvalla kalustolla on aina etuajo-oikeus. Liikkuvan junan eteen ei saa koskaan mennä, vaan junan on annettava ajaa turvallisesti ohi.
  • Rata-alueen stop-merkkejä ja varoitusvaloja tulee ehdottomasti noudattaa.
  • Kun tullaan esteiden takaa (varastot, puupinot, kontit, lumikasat jne.) raidealueelle, on tärkeää pysähtyä ja varmistaa, ettei juna ole tulossa.
  • Kaikista rautatieturvallisuutta vaarantavista asioista tulee ilmoittaa. Ilmoitukset tulee käsitellä ja havaitut turvallisuuspuutteet poistaa viipymättä.