Kun logistiikka ratkaisee

Tehokkaat ja monipuoliset Vectron-sähköveturit ovat tulevaisuuden liikennejärjestelmän kulmakivi.

Tehokkaat ja monipuoliset Vectron-sähköveturit ovat tulevaisuuden liikennejärjestelmän kulmakivi.

Isot investoinnit vetokalustoon, vaunuihin ja tietojärjestelmiin

17.12.2018

VR Groupin investoinnit tavaraliikennettä palvelevaan kalustoon ovat vuosittain yli 50 miljoonaa euroa. Myös tuotanto-organisaatio uudistetaan. Uusi malli perustuu päätavaravirtoihin ja niiden käsittelyyn.

VR Transpointin rautatielogistiikan pitkään valmistellut uudistukset ovat kypsyneet toteutusvalmiiksi.

– Etenemme nyt monella rintamalla samanaikaisesti ja toteutamme laajamittaista investointiohjelmaa, sanoo VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen.

"Investoimme rohkeasti ja tulevaisuuteen katsoen. Uskomme rautateiden tulevaisuuteen ja kehittymiseen"

Investoinnit tehdään asiakastarpeiden kehittymisen perusteella.

– Jos asiakkailla on selkeitä tarpeita ja halu sitoutua rautatiekuljetusten käyttöön, meillä on halu ja kyky investoida heidän tarpeisiinsa.

Kaikki rautateiden kalustoinvestoinnit tehdään 30­–40 vuodeksi.

– Investoimme rohkeasti ja tulevaisuuteen katsoen. Uskomme rautateiden tulevaisuuteen ja kehittymiseen, Kosonen korostaa.

Kuljetuskapasiteetti kasvaa

Investointien eräs päämäärä on kuljetuskapasiteetin nostaminen nykyisiä ja tulevia tarpeita silmällä pitäen.

– Esimerkiksi raakapuuliikenteessä seuraamme tarkasti markkinan kehittymistä – mitä uusia hankkeita on vireillä, miten nykyisten laitosten kapasiteettia muutetaan ja miten uusien laitosten käyttöönotto edistyy. Meiltä löytyy teknisiä ratkaisuja, joilla voimme vastata tulevaan kysyntään.

Teollisuuden tuotekuljetuksissa tehdään investointeja tarpeen mukaan.

– Lähtökohtaisesti nykyjärjestelmästä otetaan ensin kaikki tehot irti. Näemme, että kuljetusjärjestelmässä on vielä kehitysmahdollisuuksia. Nykymallia tehostetaan yhdessä asiakkaiden kanssa niin pitkälle kuin mahdollista, ja jos tarpeita sen lisäksi ilmenee, sitten investoidaan.

Kosonen muistuttaa, että rautatieliikenteessä kapasiteettiin vaikuttavat vaunujen määrän lisäksi monet muut tekijät.

– Myös veturit, henkilöresurssit ja tietojärjestelmät ovat oleellisen tärkeitä. Näihin kaikkiin tehdään nyt panostuksia.

Lähivuosien tärkeimmät investointikohteet

Vectron-sähköveturit. Tehokkaat ja monipuoliset Vectron-sähköveturit ovat tulevaisuuden liikennejärjestelmän kulmakivi. Vetureiden energiatehokkuus, vetovoima, dieselveto ja kauko-ohjausmahdollisuus voivat tehostaa merkittävästi monia kuljetusketjuja. Hankinnan yhteisarvo on yli 300 miljoonaa euroa.

Dieselveturien uusiminen. Vanhat dieselveturit korvataan moderneilla vetureilla, jotka ovat tehokkaita ja nykystandardien mukaisia. Investoinnin arvo on vähintään 100 miljoonaa euroa.

– Strategiamme on se, että ajamme sähköllä niin paljon kuin pystymme. Dieseleitäkin kuitenkin tarvitaan. Haluamme, että myös dieselit ovat uusia, tämän päivän huippuvetureja. Vanhaan verrattuna uusien veturien energiatehokkuus on parempi, kunnossapitotarve vähäisempi, päästöt ovat pienempiä ja veturien käyttö on tarkempaa ja turvallisempaa, Kosonen kertoo.

Modulaariset vaunut. Kosonen toteaa, että vuosi 2019 on modulaarisen kaluston läpimurtovuosi. Ensimmäinen kaupallinen sopimus niiden käytöstä on jo tehty ja ne otetaan tuotantokäyttöön ensi kevään aikana. Uusien monikäyttöisten Finnowagon-vaunujen alustalle voidaan asentaa tarpeen mukaan erilaisia kuormatiloja. Alusta mahdollistaa hyvin monipuoliset kuljetukset. Uusien modulaaristen vaunujen käyttöönotto myös vapauttaa nykyisiä vaunuja uusiin käyttötarkoituksiin.

Uudet raakapuuvaunut. Raakapuuliikenteessä otetaan käyttöön 200 uutta SPS-vaunua. Lisäksi on saneerattu noin 100 reservivaunua. Puolet uusista vaunuista otetaan käyttöön tämän vuoden puolella, loput helmikuun loppuun mennessä.

Metsäteollisuuden tuotekuljetukset. Vuosittain jatketaan 100–150 vaunun käyttöikää laajamittaisilla saneerauksilla.

Investoinnit henkilöstöön. Kuljettajakurssit ovat meneillään, ja ratapihahenkilöstön koulutusten hakuaika on alkanut.

"Strategiamme on se, että ajamme sähköllä niin paljon kuin pystymme. Dieseleitäkin kuitenkin tarvitaan."

– Uusia ihmisiä koulutetaan niin nopeasti kuin Suomen järjestelmä sallii. Teoriaopetuksesta vastaa Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus KRAO. Opetussuunnitelmaan kuuluu myös työssä oppimista ja harjoittelua, joka toteutetaan meillä tuotannon ohessa.

Uusi suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä RALLI. Rautatielogistiikka otti onnistuneesti uuden toiminnanohjausjärjestelmä Rallin käyttöön marraskuun lopulla. Rallin kautta kulkevat nyt kaikki tarvittavat tiedot asiakkaiden kuljetustarpeiden ennakoinnista kuljetusten suunnitteluun ja ohjaukseen sekä lopulta laskutukseen.

– RALLI muodostaa perustan, jonka varaan voidaan rakentaa ja kehittyneitä asiakasinformaatiojärjestelmiä. Tätä puolta päästään kehittämään heti kun RALLI on käytössä.

Asiakkaat voivat tulla hakemaan tietoa mobiilisovelluksen tai nettiportaalin kautta. Tietoa voi liikkua myös automattisesti yhteisesti sovittujen rajapintojen kautta.

– Järjestelmät taustalla voivat jatkossa muuttua, mutta rajapinnat säilyvät samana. Tämä mahdollistaa ketterämmän kehityksen molemmilla puolilla, Kosonen sanoo.

Tuotanto-organisaatio uudistetaan

VR Transpointin tuotanto-organisaatio uudistetaan asiakaslähtöiseksi.

– Uusi malli perustuu päätavaravirtoihin ja niiden käsittelyyn. Jatkossa palvelutuotannon alueyksiköt rakennetaan niin, että yhdellä alueella on vastuullaan tietty liikenteellinen kokonaisuus. Tällä pyritään siihen, että reittikokonaisuuksien ja kuljetusketjujen hallinnasta sekä asiakkaan palvelusta saadaan entistä sujuvampaa ja selkeämpää, Kosonen kertoo.

Samaan aikaan uudistetaan suunnitteluprosessi.

– Siinäkin pyritään selkeyteen ja asiakaslähtöisyyteen. Ensimmäiseksi suoraviivaistetaan ja selkeytetään raakapuuliikenteen suunnittelua.