Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpointin ajoneuvoyhdistelmä voidaan tarvittaessa varustaa mukana kulkevalla ajoneuvotrukilla, jolla kuorma voidaan purkaa asiakkaan osoittamaan paikkaan.

VR Transpointin ajoneuvoyhdistelmä voidaan tarvittaessa varustaa mukana kulkevalla ajoneuvotrukilla, jolla kuorma voidaan purkaa asiakkaan osoittamaan paikkaan.

Parocin tuotteet ja kuljetukset vihertyvät

28.1.2022

Paroc pyrkii puolittamaan hiildioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Logistiikassa päästöjä pyritään leikkaamaan maksimoimalla käytettävä kuljetustila, kasvattamalla kuormakokoa ja minimoimalla turhia ajokilometrejä. Tavoite saavutetaan Parocin asiakaspalvelun, logistiikan ja VR Transpointin kuljetussuunnittelun välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon jatkuvalla kehittämisellä. Kuljetusten kokonaiskuvaa hahmotetaan tarkasti data-analyysin avulla.

Parocin tuttujen puna-valkoisten tuotteiden rinnalle ilmestyi viime kesänä uusia vihreä-valkoraidallisia pakkauksia. Paroc toi uusissa pakkauksissa markkinoille ensimmäisen täysin hiilineutraalin, kotimaisen kivivillaeristeensä, PAROC® Natura Lanan. Vihreää väriä pakkauksissa käytettiin, jotta uudet tuotteet erottuvat selkeästi puna-valkoraidallisista.

– Rakentamisen hiilijalanjälkeen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Oma pyrkimyksemme on olla suunnannäyttäjä rakennustuoteteollisuudessa, sanoo Parocin markkinointipäällikkö Tarja Karhu.

Hiilineutraali Natura Lana valmistetaan Paraisilla hyödyntäen vähähiilistä sulatusteknologiaa ja vihreää sähköä, mikä vähentää sulatuksen hiilidioksidipäästöjä noin 80 prosenttia perinteiseen kupoliuuniteknologiaan verrattuna. Natura Lanan tuotannossa myös kierrätetyn kivivillan osuus on maksimoitu, jolloin neitseellistä raaka-ainetta kuluu vähemmän.

Uusiutuvaan energiaan

Paroc pyrkii puolittamaan hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä ja luopumaan lopulta kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

– Monia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on jo käynnissä. Investoimme ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen tuotantoteknologiaan ja siirrymme käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä.

Myös uusia hiilineutraaleja tuotteita saattaa tulla markkinoille.

– Odotamme perheenlisäystä Natura-tuoteperheeseen, mutta tarkkaa laskettua aikaa en voi vielä paljastaa, Karhu sanoo pilke silmäkulmassa.

Tuotteet puristetaan pieneen tilaan

Pyrkimys hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen näkyy myös logistiikassa.

– Nykyisillä työkaluilla tehokkain tapa vähentää päästöjä on kuormakoon kasvattaminen. Viedään isompia eriä asiakkaille, käytetään mahdollisimman suurta kalustoa ja nostetaan täyttöaste mahdollisimman korkeaksi, tiivistää Parocin logistiikkapäällikkö Janne Härmälä.

"Nykyisillä työkaluilla tehokkain tapa vähentää päästöjä on kuormakoon kasvattaminen"

Muitakin keinoja on käytössä. Pehmeät eristelevyt puristetaan pakkaamisen yhteydessä niin, että ne vievät kuljetusyksiköissä vähemmän tilaa. Jo nyt levyjen tilavuutta saadaan puristamalla pakkauksia jopa 60 prosenttia pienemmäksi.

Myös raaka-aine ja tuotekuljetusten yhdistämisellä on vaikutusta. Parocin kotimaan liikennettä hoitava VR Transpointin maantielogistiikka kuljettaa eristeiden raaka-aineena käytettävän kiviaineksen Paraisten tehtaalle kalustolla, joka soveltuu myös valmiiden tuotteiden kuljettamiseen.

– Kun kivikuorma on purettu, auto lastataan lopputuotteilla. Näin vältämme tyhjänä ajoa, Härmälä sanoo.

Kokonaiskuva kuljetuksista data-analyysin avulla

Suurin osa VR Transpointin hoitamasta Parocin liikenteestä koostuu tuotekuljetuksista Paraisten tehtaalta kotimaan asiakkaille. Lisäksi Paroc käyttää VR Transpointin Riihimäen varastoterminaalia teknisten eristeiden varastointiin. VR Transpoint vastaa myös teknisten eristeiden kuljetuksista asiakkaille.

Parocin ja VR Transpointin yhteistyö käynnistyi 2000-luvun alussa. Ensimmäinen kattava kuljetussopimus solmittiin vuonna 2010. Sopimusta tarkasteltiin yhdessä vuonna 2020.

– Vanhalla sopimuksella oli luotu hyvä pohja toiminnalle. Kaikki laadulliset mittarit osoittivat, että sopimusta kannatti jatkaa, kertoo VR Transpointin maantielogistiikan myyntipäällikkö Pasi Marttila.

Jatkoneuvotteluissa sopimus päivitettiin 2020-luvun tarpeisiin. Pohjana käytettiin toteutuneista kuljetuksista kertynyttä tietoa.

– Tarkan data-analyysin avulla saimme selville missä kuljetusten päävirrat ovat, millaisia eräkokoja kuljetetaan ja miten kuljetussesongit ajoittuvat. Lisäksi selvitimme, miten Parocin toiminta, asiakkaiden vaatimukset ja kuljetuskalusto ovat muuttuneet, kuvaa Marttila.

"On tärkeää tietää minkä tasoista palvelua voimme luvata asiakkaille"

Härmälän mukaan tarkka tieto toteutumasta antaa hyvän pohjan myös Parocin omalle toiminnalle.

– On tärkeää tietää minkä tasoista palvelua voimme luvata asiakkaille. Onko olemassa esimerkiksi tiettyjä maantieteellisiä alueita, jotka ovat syystä tai toisesta haasteellisia? Pystymme arvioimaan tarkasti omaa asiakaslupaustamme ja toimintamalliamme, kun niitä peilataan meidän ja VR Transpointin väliseen yhteistyöhön.

Suora yhteys toiminnanohjausjärjestelmään

Yhteistyön ytimessä on läpinäkyvä toiminta ja tiedonkulku. VR Transpointin ja Parocin toiminnanohjausjärjestelmät ovat reaaliaikaisessa yhteydessä toisiinsa. VR Transpoint pystyy ennakoimaan tulevat kuljetustarpeet ja suunnittelemaan kalustonsa Parocilta tulevien tilaussanomien perusteella. Tiedonvaihto hyödyttää kumpaakin osapuolta.

Marttilan mielestä yhteistyö on harvinaisen avointa. Härmälän mukaan Paroc pyrkii kertomaan kuljetustarpeistaan riittävän ajoissa, jolloin VR Transpoint voi puolestaan kiinnittää kuljetukseen mahdollisimman lähellä olevan auton.

Rakennustyömaille menevät kuljetukset aikataulutetaan tarkasti, tarkimmillaan +- 30 minuutin tarkkuudella. Työmaat tarvitsevat materiaalit oikea-aikaisesti, jotta työ etenee suunnitellusti.

– Kun päivän työt on suunniteltu, aikataulussa pitää pysyä. Emme saa olla myöhässä, mutta emme myöskään etuajassa, Marttila tiivistää.

Onnistumista seurataan viikoittain

VR Transpointin kuljettajilla on ajoneuvopääte, johon he kirjaavat kuljetuksen saapumis- ja purkuajat. Tiedot siirtyvät reaaliajassa Parocin järjestelmään.

– Seuraamme tarkasti kellonaikaan sidottujen kuljetusten onnistumista. Käymme tiedot läpi VR Transpointin kanssa viikoittain, Härmälä sanoo.

Seurannassa arvioidaan sekä VR Transpointin että Parocin toiminnan onnistumista yhteisillä KPI-luvuilla. Poikkeamat ja niiden syyt raportoidaan ja jaetaan eri kategorioihin. Osa poikkeamista saattaa johtua VR Transpointin, osa Parocin omasta toiminnasta. Jos jokin tekijä alkaa nousta korostetusti esille, siihen pureudutaan välittömästi.

– Järjestelmällinen seuranta on auttanut meitä saamaan toimitusvarmuuden hyvälle tasolle, Marttila sanoo.

Kuljettaja on myös asiakaspalvelija

Eräs Parocin kuljetusten erityspiirteistä on eristeiden kuljettaminen suoraan rakennustyömaille. Erikseen tilattaessa pystyy VR Transpoint käyttämään näissä kuljetuksissa trukilla varustettuja autoja. Näissä toimituksissa autonkuljettaja purkaa kuorman itsenäisesti työmaan tarpeiden mukaisesti.

"On erittäin tärkeää, että toimituksesta jää asiakkaalle hyvä mieli"

– Työ vaatii kuljetusliikkeeltä joustavuutta, ketteryyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Meille on kultaakin arvokkaampaa, että kuljettaja on asiakaspalveluhenkinen, ammattitaitoinen ja hoitaa oman työnsä ehkä jopa hieman paremmin kuin asiakas on olettanut, Härmälä sanoo.

– Monta kertaa kuljettajan tuoma toimitus on asiakkaalle ainoa fyysinen kosketuspinta Parociin. Kun työmaa on valmis, sinne ei enää eristeitä tarvita. On erittäin tärkeää, että toimituksesta jää asiakkaalle hyvä mieli.

Härmälän mielestä Parocin ja VR Transpointin yhteistyö on hyvällä tasolla. Jatkotoimetkin ovat tiedossa.

– Pyrimme hyödyntämään entistäkin paremmin autojen mittamuutokset ja käyttämään isojen kuljetusyksiköiden tuoman edun vielä nykyistä tehokkaammin. Kuljetusten optimointia jatketaan, jotta VR Transpoint voi suunnitella kuormia etupainotteisesti ja välttyä turhilta kilometreiltä. Kaiken kaikkiaan pyrimme käyttämään logistiikkaa työkaluna niin, että meillä olisi entistäkin tyytyväisemmät asiakkaat tulevaisuudessa.