Kun logistiikka ratkaisee

Vaunujen purkualueella on kaksi uutta purkuraidetta, ja olemassa oleva purkuraide on korjattu.

Vaunujen purkualueella on kaksi uutta purkuraidetta, ja olemassa oleva purkuraide on korjattu.

Porin Tahkoluodosta kasvaa transitosatama

19.6.2018

Kun uusittu raideinfra otetaan käyttöön kesäkuun lopussa, Tahkoluoto on valmis ottamaan vastaan massiivisia määriä transitobulkkia. Tänä vuonna Tahkoluodossa varaudutaan laivaamaan maailmalle yli miljoona tonnia venäläistä hiiltä.

Porin Tahkoluodon syväsataman ratapiha-alueen parannustyöt sekä purkausraiteiden lisärakennus ovat juhannuksen alla loppusuoralla.

– Ratapiha-alue korjataan ja sitä pidennetään, myös kiskot ovat entistä vankemmat. Samalla uusitaan vaihteet, mikä sekin on tervetullut juttu, sillä ne ovat peräisin 80-luvulta, kertoo Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Sari De Meulder.

Vaunujen purkualueelle rakennetaan kaksi uutta purkuraidetta, ja olemassa oleva purkuraide korjataan.

– Kun työ on valmis, meillä on käytössä suurempi ratapiha ja kolme purkuraidetta. Vaunuja saadaan purkualueelle huomattavasti nykyistä enemmän ja vaunuletkojen operointi helpottuu.

Raideinvestointi on ensimmäinen vaihe investointiohjelmassa, jonka tavoitteena on tehdä Tahkoluodosta kilpailukykyinen transitosatama.

– Seuraavaksi investoimme kuljettimet, ja sitten nosturit. Teemme investoinnit kolmessa vaiheessa ja matkalla katsomme, mihin liiketoiminta kehittyy.

Hiilikuljetusten suunta vaihtui

Suunnitelmien mukaan Tahkoluodon kautta kuljetetaan tänä vuonna yli miljoona tonnia hiiltä, joka tuodaan Venäjältä rautatiekuljetuksina.

Hiili ei valikoitunut kuljetettavaksi materiaaliksi sattumalta. Tahkoluodossa on vanhastaan kaksi hiilivoimalaa, joiden tarpeisiin on tuotu hiiltä laivoilla.

Nyt toinen voimala on poistettu käytöstä ja toinen käy vain lyhyen aikaa vuodesta. Voimaloiden ansiosta Tahkoluodossa on edelleen laaja varastokenttä sekä ympäristölupa ja kalusto hiilen käsittelyyn.

– Kun meille tarjoutui mahdollisuus transitohiilen käsittelyyn, me tartuimme tilaisuuteen. Tavaravirta piti kuitenkin saada kulkemaan toiseen suuntaan eli maalta merelle päin. Tämä edellytti investointeja sataman infraan, De Meulder kertoo.

Ratapiha ja raiteet suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä VR Transpointin ja satamaoperaattoreiden kanssa.

– Raideinvestointi on ollut todella miellyttävä kokemus. Sekä VR Transpoint että satamaoperaattorit ovat olleet aktiivisesti mukana koko ajan. Näin saimme aikaan lay-outin, jolla kaikki alueen toimijat pystyvät operoimaan.

Vainujen purkualuetta täydentävän kuljetinjärjestelmän suunnittelu on jo aloitettu.

– Sekin edellyttää keskusteluja VR:n ja satamaoperaattoreiden kanssa. Tämä on se tyyli, jota me suosimme. Satama ei rakenna itselleen mitään. Investoimme asiakkaitamme varten niin, että tavaravirrat kulkevat sataman läpi mahdollisimman sujuvasti, De Meulder sanoo.

Määrämittaisia vaunuryhmiä

Hiilijunat tulevat Tahkoluotoon kaukaa Venäjältä Vainikkalan raja-aseman kautta.

– Lähtökohtaisesti vaunut pyritään lastaamaan lähtöpaikoissa sopivan kokoisissa ryhmissä niin, että ne mahtuvat purkuun vaunuryhmä kerrallaan. Suomen puolella tehdään mahdollisimman vähän vaunujen lajittelua ja käsittelyä, kertoo VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen.

Tahkoluodossa hiilivaunut puretaan varastokentälle ja hiili lastataan lopulta bulkkilaivoihin. Jo nyt hiiltä on viety muun muassa Alankomaihin, Saksaan, Intiaan ja Kiinaan.

Tänä vuonna Tahkoluotoon tulee suunnitelmien mukaan yli miljoona tonnia hiiltä. Kosonen arvioi, että kuljetusmäärät voivat kasvaa vielä huomattavasti.

– Porin satama on lähtenyt hienosti investoimaan tulevaisuuden potentiaaliin etupainotteisesti. Nyt sataman tulevaisuus näyttää hyvin positiiviselta, Kosonen sanoo.

15,3 metrin väylä

Sataman toimitusjohtaja De Meulder sanoo, että Porin satama rakentaa kilpailukykynsä transitoliikenteessä omien vahvuuksiensa varaan.

– Ensinnäkin meillä on luontaisesti paljon vettä, De Meulder sanoo ja viittaa Tahkoluodon 15,3 metriä syvään laivaväylään.

– Väylä on meille selkeä valtti. Sen syvyys on sama kuin Tanskan salmissa. Voimme ottaa laituriin sekä Panamax- että Capesize-luokan laivoja.

– Lisäksi olemme valtavan hyviä suurten bulkkimäärien käsittelyssä. Ja tämä saattaa kuulostaa vähän kliseeltä, mutta me kuuntelemme asiakasta. Luotan yhteistyöhön ja hyviin keskusteluihin. Niistä saa aina ajatuksia itsellekin. Ja asiakkaan kanssa yhdessä tekeminen voi aina kasvaa partnershipiksi.

Kalusto bulkin käsittelyyn Tahkoluodossa on jo valmiiksi.

– Meille on ihan sama, mitä tavaraa tänne tulee. Laitteillamme on mahdollisuus käsitellä hiilen lisäksi muitakin materiaaleja, ja niin teemmekin jo tällä hetkellä.

Mäntyluodon rata sähköistetään

Rautatieyhteydet Porin satamiin eli Tahkoluotoon ja Mäntyluotoon tehostuvat, kun Liikennevirasto saa valmiiksi Porin ja Mäntyluodon välisen radan sähköistyksen vuoden 2019 lopussa.  

– Radan sähköistys on meille tosi tärkeä – se lisää oleellisesti Mäntyluodon sataman kilpailukykyä. Rautatieoperaattorin operatiivinen elämä helpottuu suunnattomasti, kun sähkövetureilla voi ajaa suoraan Mäntyluotoon asti, De Meulder sanoo.

VR Transpoint kuljettaa Mäntyluotoon muun muassa rikastetta.

– Rikasteliikenne Harjavallasta on ollut vilkasta jo pitkään. Jatkossa pystymme ajamaan Mäntyluotoon sähköllä. Siitä saadaan merkittävät tehot irti, Tero Kosonen sanoo.

Tahkoluotoon saakka sähköistys ei ulotu. 

– Jos Tahkoluodon liikenne kasvaa miljooniin tonneihin, sen merkitys muuttuu aika tavalla. Jotta meidän kuljetuksistamme saataisiin mahdollisimman tehokkaita, rata pitäisi sähköistää Tahkoluotoon asti. Silloin voisimme vetää transitojunat sähköllä suoraan sataman purkuraiteille, Kosonen sanoo.

Keskustelut Tahkoluodon radan sähköistyksestä ovat jo käynnissä.

– Olemme toiveikkaita, että saamme sähköt myös Tahkoluotoon. Eihän näitä sähköistämättömiä radanpätkiä Suomessa juurikaan ole. Sähköistys olisi harppaus nykyaikaan meillekin, De Meulder sanoo.

Liikenneviraston tiedote Mäntyluodon radan sähköistyksestä