Vectron − energiapihi työjuhta logistiikan palvelukseen

30.03.2017

VR Transpointissa ollaan innostunein ja odottavaisin mielin, kun tehokas ja ympäristöystävällinen Vectron pääsee tänä vuonna tositoimiin laajan testiohjelman jälkeen.

VR Transpointissa on alusta pitäen huomioitu Vectronin eli Sr3-sähköveturin ominaisuudet erilaisien kuljetuskonseptien tarpeisiin. Yli 2 000 tonnin painoisia lasteja kuljettava työjuhta vähentää kuljetusten hukka-aikaa merkittävästi.

− Sr3-veturit tehostavat kuljetuksia ajallisesti, kun erilaisia välivaiheita jää pois. Yksi veturi pystyy operoimaan eri työvaiheissa, joissa aiemmin vaihtotöihin on tarvittu erillisiä vetureita. Tämä tietenkin näkyy myös asiakkaalle logistisena tehokkuutena, VR Transpointin suunnittelujohtaja Nina Mähönen kertoo.

Sähkövedolla ja dieselillä

Ensimmäisenä veturina Suomessa Sr3-sähköveturissa on myös kaksi dieselmoottoria. Moottoreiden teho on 360 kW. Vetokyky on mitoitettu siten, että dieselkäytössä voidaan siirtää noin kahden tuhannen tonnin painoisen junan vaunusto sähköistämättömältä raiteelta sähköistetylle raiteelle ja päinvastoin. Vectronin dieselmoottorit ovat tarkoitettu ratapihalla tehtäviin siirtoihin, kun varsinaisissa dieselvetureissa vetokyky mahdollistaa myös linja-ajon.

− Vectronissa diesel- ja sähkökäytön vaihtaminen on tehty käyttäjälle helpoksi. Käyttötavan vaihtaminen voidaan tehdä kaluston liikkuessa ja myös radio-ohjauskäytössä, VR Groupin junaliikennöinnin projektipäällikkö Mikko Tikkanen toteaa.

Radio-ohjaus tehostaa kuljetusketjuja

Kuljetusketjuihin saadaan valtavaa tehostusta aikaan radio-ohjauksella. Radio-ohjauksessa käyttäjä hallitsee veturin toimintoja ohjaimella, jolloin hän voi näkemänsä perusteella ohjata liikettä kaluston ulkopuolelta esimerkiksi ratapihalta tai vaunusta tähystäen. VR Transpoint pystyy jatkossa toteuttamaan kuljetuksia sekä pienemmillä henkilö- että kalustoresursseilla, kun voidaan operoida yhdellä veturilla nykyisen kolmenkin veturin sijaan.

− Tämä tuo tehokkaamman vaununkierron ja luo sujuvamman kuljetusprosessin, joka varmasti tuo myös ajallista säästöä asiakkaille, Mähönen sanoo.

Ympäristö huomioiden

Teknisessä mielessä Vectron on edistyksellinen. Sr3-sähköveturilla on laaja käytettävyys monipuolisissa tehtävissä sekä hyväksi osoittautunut vetokyky.

− Vectronissa yhdistyy tehokkaan linjaveturin ja vaihtotyöveturin ominaisuudet, joka mahdollistaa kuljetusketjun hoitamisen yhdellä veturilla alusta loppuun, Tikkanen vinkkaa.

Tehokkuuden lisäksi Vectron tuo hyötyjä asiakkaalle myös ilmastonäkökulmasta. Esimerkiksi Rail & Road -konseptissa syöttöliikenne voidaan hoitaa niin, että yli 20 rekkalastillista voidaan siirtää raiteilla määränpäähänsä Vectronin avulla.

− Vectronin ympäristöystävällisyys tukee myös asiakkaidemme ympäristötyötä, sillä sähköistetyillä rataosuuksilla sähkövedolla vetävä veturi kulkee vesivoimalla tuotetulla sähköllä, Mähönen tiivistää.

Katso video